Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Seminerleri

GTÜ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü bünyesinde periyodik olarak gerçekleştirilen Materials Matters seminer serisinde Doç. Dr. Aligül Büyükaksoy 07/12/2021 Salı günü saat 15.00’te Katı Oksit Yakıt Hücreleri: Malzeme Problemlerinin Tespiti ve Çözüm Önerileri’ başlıklı bir sunum yapacaktır. Sunum TEAMS üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Toplantı bağlantısı: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad76fb878adbb41f586a80e136380e716%40thread.tacv2/1638532064053?context=%7b%22Tid%22%3a%22066690f2-a8a6-4889-852e-124371dcbd6f%22%2c%22Oid%22%3a%223727bdf5-2f14-4de0-b797-deb786bace0a%22%7d

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum