Kimya Bölümü Çevrim İçi Seminerleri

Değerli Öğrencilerimiz ve Akademisyenlerimiz, 

 

Kimya Bölümü Çevrim İçi Seminerleri kapsamında, 13 Mayıs 2022 Cuma saat 14:00’ te Koç Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümünden Doç. Dr. Uğur ÜNAL “2D Perovskit Oksit Yapılar Üzerinde Fotokatalitik CO2 Çevirimi” başlıklı bir seminer verecektir.

 

Seminer için Teams platformu kullanılacaktır.

 

Bağlantı Linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a230606f3afba4f71b6ae7aa507d9e3a7%40thread.tacv2/1651763576133?context=%7b%22Tid%22%3a%22066690f2-a8a6-4889-852e-124371dcbd6f%22%2c%22Oid%22%3a%2227f32ac0-bc74-4e24-b95b-d42d1022a020%22%7d

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum