Matematik Bölümü Seminerleri

Matematik Bölümü Genel Seminerleri kapsamında, 9 Nisan Cuma günü saat 14:00’te Boğaziçi Üniversitesi'nden Oğuz Şavk " Classical and new plumbings bounding contractible manifolds andhomology balls " başlıklı bir seminer verecektir.

Seminerin detayları için buraya tıklayınız.

Seminer için Microsoft Teams platformu kullanılacaktır. Katılmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0ae91f7b86a24e8fa1d818a6f74b22a1%40thread.tacv2/1617397684618?context=%7b%22Tid%22%3a%22066690f2-a8a6-4889-852e-124371dcbd6f%22%2c%22Oid%22%3a%22a343f6fd-86f8-4abe-95cf-3c7f4ad5f0ca%22%7d