Assoc. Prof. Dr. Bulut GÜRPINAR
Science of Strategy

Bulut GÜRPINAR
Phone
+90 (262) 6051456
Email
bgurpinargtu.edu.tr
Office
Business Administration Building, 117
Areas of interest
Political Sciences and Foreign Policy

ULUSLARARASI YAYINEVLERI TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ KITAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI
1. Bulut Gürpınar, “Supporter, Activist, Rebellion, Terrorist: Children in Syria”, Global Perspectives on Human Migration, Asylum, and Security, Christina Akrivopoulou (ed.), IGI Global, 2017.
ULUSLARARASI MAKALELER
1. Ömür Aydın, Bulut Gürpınar, “Herbert Marcuse’s Political Approach and the Concept of Liberation”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, 13/75, 2020, s. 215-223.
2. Abdulkarim Y. Abdulle, Bulut Gürpınar, “Turkey's Engagement in Somalia: A Security Perspective”, Somali Studies, Vol. 4, 2019, s. 53-71.
3. Bulut Gürpınar, “Toplumsal Hareketler ve Ortak Düsman Algısı: Suriye İhvanı ve HAMAS”, Ege Akademik Bakış, c. 18, s. 3, 2018, s. 331-41. (ESCI)
4. Bulut Gürpınar, “Turkey and the Muslim Brotherhood: Crossing Roads in Syria”, Eurasian Journal of Social Sciences, 3(4), 2015, s. 22-36.
5. Bulut Gürpınar, “Milli Güvenlik Kurulu ve Dış Politika”, Uluslararası İlişkiler Dergisi,
Cilt 10, Sayı 39, Güz 2013, s. 73-104. (SSCI)
ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BASILAN BİLDİRİLER
1. Abdulkarim Y. Abdulle, Bulut Gürpınar, “The Future of Al-Shabaab: Opportunities And Challenges”, International Congress on Afro-Eurasian Research V/IJAR’19,19-22 Nisan 2019, Lefkoşa, s. 250-60.
2. Bulut Gürpınar, “Foreign Policy Discourse in Islamic Magazines: Hilal”, 2nd International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences, 20-23 Nisan 2017, İstanbul, s. 195.
3. Bulut Gürpınar, “Suriye İhvanı ve Türkiye”, II. Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi, Uluslararası Kongre, Sakarya, 14-17 Ekim 2014, SETA, s. 65-66.

ULUSAL KİTAP
Bulut Gürpınar, Türkiye’de Milli Güvenlik Söylemi ve Dış Politika, Hükümet Programları, TBMM Tutanakları ve MGK Basın Bildirileri’nde Söylem Analizi;(1982-2003), Beta Yayınları, İstanbul, 2016.
ULUSAL KİTAP BÖLÜMÜ
1. Bulut Gürpınar, "Devlet ve Egemenlik Çerçevesinde Güvenliğin Dönüşümü", Tarih, Toplum ve Siyaset Üzerine Yazılar, Prof. Dr. Cemil Oktay'a Armağan, H. Birsen Hekimoğlu, İnci Özkan Kerestecioğlu (ed.), Gazi kitabevi, 2021, s. 351-374.
2. Bulut Gürpınar, "Diplomasi", "Kamu Diplomasisi", "Lobicilik", Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Genişletilmiş 2. Cilt, Yasemin Mamur Işıkçı, Esmeray Alacadağlı, Emre Akcagündüz (ed.), Astana Yayınları, 2021.
2. Bulut Gürpınar, “İş Çevreleri ve Dış Politika: TUSKON”, XXI. Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi, Faruk Sönmezoğlu, Nurcan Özgür, Özlem Terzi (ed.), Der Yayınları, 2012, s. 77-101.
4. Bulut Gürpınar, “Türk Dış Politikasında Değişimin Bir Örneği: 1967 Arap- İsrail Savaşı”, Prof. Dr. Fahir Armaoğlu’na Armağan, Ersin EMBEL (ed.), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2008, s. 345–371.
5. Bulut Gürpınar, “Türk Dış Politikasında Bir Aktör: TÜSİAD”,Sivil Toplum ve Dış Politika Yeni Sorunlar, Yeni Aktörler, Erhan DOĞAN, Semra CERİT (ed.), Bağlam Yayıncılık, 2006, s. 233–253.
ULUSAL MAKALE
1. Bulut Gürpınar, “Dış Politika ve Kamuoyu: Mavi Marmara Krizi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research, Cilt:10 Sayı: 53, 2017, s. 241-253.
2. Bulut Gürpınar, “Hilâl Dergisi ve Dünya Siyasetine Bakışı”, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume: 2, Sayı 2, Aralık 2017, s. 436-452.
3. Bulut Gürpınar, "Feminist Uluslararası İlişkilerde Güvenlik ve Barış: Suriye İçsavaşı ve Kadınlar", Alternatif Politika, 2017, 9 (3): 471-94.
4. Bulut Gürpınar, “Dış Politika ve Basın: Avrupa Birliği Müzakere Tarihi Alma Sürecinde Hürriyet Gazetesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 4, 2013, s. 131-148.
5. Bulut Gürpınar, “1982 Anayasası’na Göre Milli Güvenlik Kavramı”, Hasan Kalyoncu
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi¸ 2. Sayı, Aralık 2012, s. 124-148.
6. Bulut Gürpınar, A. Kayyum KESİCİ, “ABD’nin Hazar Enerji Politikası ve Türkiye”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı: 33, Ekim 2005, s. 167–190.
7. Bulut Gürpınar, “Sürgünde Örgüt: Suriye İhvanı”, Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Mart 2014, s. 115-132.

ULUSAL KONGREDE SUNULAN VE BASILAN BİLDİRİLER
1. Bulut Gürpınar, “Kırılgan Devlette Çocuk Olmak: Mısır ve Suriye”, Yeni Ortadoğu: Toplum, Siyaset ve Ekonomi Konferansı, Işık Üniversitesi, 24-25 Mart 2016, FMV Işık Üniversitesi Yayınları, s. 64-78.
2. Bulut Gürpınar, “Suriye İhvanı ve HAMAS: Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 25 Kasım 2015, ODTU-Ankara, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Varan Matbaacılık, s. 354.
3. Bulut Gürpınar, “Pusulanın Çalışmadığı Anlar: 1967 Arap-İsrail Savaşı”, 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Kasım 2007, ODTÜ-Ankara, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Varan Matbaacılık, s. 247.

  • Third Cycle (Doctoral): İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004-2010.
  • Second Cycle (Master's): Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002-2004.
  • First Cycle (Undergraduate): İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1997-2001.
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum