Res. Asst. Nagihan AKTAŞ
Management

Nagihan AKTAŞ
Phone
+90 (262) 605 14 73
Email
naktasgtu.edu.tr
Office
Business Administration Building, Z30
Areas of interest

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 1. ÖZER, Gökhan, AKTAŞ, Nagihan ve ÇAM, İlhan (2023). Environmental, Social, and Governance (ESG) Scores and Financial Performance of Publicly Listed Companies in Turkey. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18(2). 337-353. (ESCI)
 2. ÖZER, Gökhan, AKTAŞ, Nagihan ve ÇAM, İlhan (2022). Kurumsal Yönetim ve Muhasebe Bilgisinin Firma Değeri Üzerine Etkisi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 57(3). 1905-1919. Doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1879

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

 1. AKTAŞ, Nagihan ve ÖZER, Gökhan (2023). Alternatif Finansman Kaynağı: Tüm Yönleriyle Kitlesel Fonlama. Kitap Adı: Sosyal Bilimler Üzerine Araştırmalar – I, Editör: Nükhet Çevik Kırcı. Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 314. ISBN: 978-975-447-588-3. Türkçe (Bilimsel Kitap).
 2. ÖZER, Gökhan, AKTAŞ, Nagihan ve ÇAM, İlhan (2022). Dengeli Puan Kartının Dönüşümü ve Dördüncü Nesil Dengeli Puan Kartı. Kitap Adı: Güncel İşletme Yönetimi Çalışmaları III. Editör: Serkan Yılmaz Kandır ve İlksun Didem ÜLBEĞİ. Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 392. ISBN: 978-625-8399-61-5. Türkçe (Bilimsel Kitap)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

 1. ÖZER, Gökhan, AKTAŞ Nagihan ve MERTER, Abdullah Kürşat (2023). Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenen Ücretin Firma Performansı Üzerine Etkisi. 4. International Anatolian Congress on Scientific Researh. 801-807. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 2. ÖZER, Gökhan, AKTAŞ, Nagihan ve MERTER, Abdullah Kürşat (2023). Yönetim Kurulu Meşguliyetinin Firma Performansı Üzerine Etkisi: BİST100 Uygulaması. 4. International Anatolian Congress on Scientific Researh. 808-820. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 3. ÖZER, Gökhan, AKTAŞ, Nagihan ve MERTER, Abdullah Kürşat (2022). Yönetim Kurulu Deneyiminin Firma Performansı Üzerine Etkisi: BİST100 Uygulaması. 5th Internatıonal Aegean Conferences (On Social Scıences &Humanıtıes), 1216-1222. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 4. AKTAŞ, Nagihan, DİNÇ, Engin ve ATABAY, Esra (2021). Türkiye’de Sertifikalı Hile Araştırmacılığının Mevcut Durumu ve Sertifika Sahiplerinin Geleceğe Yönelik Görüşleri. 19. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi. 360-373.(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 5. AKTAŞ, Nagihan ve DİNÇ, Engin (2020). Adli Muhasebe Kavramına ve Adli Muhasebeciliğin Faaliyet Alanlarına Genel Bir Bakış. International Marmara Social Science Congress (IMASCON 2020). 276-281. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Yüksek Lisans Tezi

Aktaş, Nagihan (2021). Adli Muhasebe Kapsamında Hile Araştırmacılığı ve Türkiye'deki Mevcut Durum Yönelik Bir Araştırma. Karadeniz Teknik Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Engin DİNÇ.

 • Third Cycle (Doctoral): Gebze Teknik Üniversitesi, SBE, İşletme (2021-Devam Ediyor
 • Second Cycle (Master's): Karadeniz Teknik Üniversitesi, SBE, Muhasebe Ana Bilim Dalı (2018-2021)
 • First Cycle (Undergraduate): Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü (2013-2017)
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum