Res. Asst. Tuğkan ARICI
Management

Tuğkan ARICI
Phone
+90 (262) 6051447
Email
taricigtu.edu.tr
Office
Business Administration Building, 112
Areas of interest

1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ertürk, A., Arıcı, T., Çömlek, O., Gök, M.Ş. (2017). "A New Approach To Sea Transportation: An Turkey Application In Turkey", Research In Business And Social Scince (IJRBS), 6(1), pp: 117-126.

Arıcı, T., Gök, M.Ş. (2020). "A Contingency Theory Perspective Towards Project Management Control System", The Journal of Social Sciences, 7(47), pp: 384-392.

Usta, A.T., Arıcı, T., Kitapçı, H., Ciğerim, E., Gök, M.Ş. (2020). "Empirical Examination On The Effect Of Social Responsibility Practices On The Purchase And Brand Values Of Companies In Covid-19 Period", International Journal Of Humanities And Social Sciences Invention, 9(9), pp: 27-34.

2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Gök, M.Ş., Arıcı, T. (2016). “Dynamic Quality Management Approach For Lean Management Systems: A Future Perspective For Companies”, PressAcademia, 2(1), pp: 455-459.

Gök, M.Ş., Arıcı, T. (2016). “Assessing The Effect of Environmental Management And Lean Production Systems On Firm Performance”, PressAcademia, 2(1), pp: 460-464.

Gök, M.Ş., Arıcı, T. (2016). “Yeşil Tedarik Zinciri Yönetiminde Yenilikçi Bakış Açısı: Süreç Bazlı Yalın Üretim Sistematiği”, Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, ss: 122-126. 12-14 Ekim, 2016, İstanbul, Türkiye.

Gök, M.Ş., Arıcı, T. (2016).  “Başarılı Yalın Üretim Sistemlerinin Kazanımları: İşletmelerde Örgütsel Yenilikçilik Modeli”, Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, ss: 117-121. 12-14 Ekim, 2016, İstanbul, Türkiye.

Gök, M.Ş., Arıcı, T. (2016). “Yalın Üretim Sistemleri ve Çevresel Yönetimde Yenilikçi Yaklaşım: Teknolojik Yönetim”, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish Journal, 11(21), pp: 113-124.

Gök, M.Ş., Çömlek, O., Arıcı, T. (2017). "A New Approach To Sea Transportation: Turkey Application", International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, pp: 222-229. 11-13 October, 2017, Antalya.

Gök, M.Ş., Ciğerim, E., Arıcı, T. (2017). “Evulation of Innovative Enterpreneurship Ecosystem: Technology Audit”, 4Th International Scientific Conference (ERAZ), pp: 901, 7-8 June 2017, Sofia.

Ciğerim, E., Arıcı, T., Gök, M.Ş. (2018). “Black Box of Industry 4.0: New Opportunities For Entrepreneurship Ecosystem”, 4th International Scientific Conference (ERAZ), pp: 903, 7-8 June 2017, Sofia.

Gök, M.Ş., Ciğerim, E., Arıcı, T. (2018). “Analyzing the Ambiguous Relationship Between technological Orientation and Green Management”, The European Proceedings Of Social And Behavioral Sciences, pp: 668-673.

Gök, M.Ş., Ciğerim, E., Arıcı, T., Usta A.T. (2019). “Relationship Between Sustainable Supply Chain Management Implementations and Environmental Performance: A Conceptual Review”, V. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, pp: 157-162. 19-20 September, Istanbul, Turkey.

Gök, M.Ş., Ciğerim, E., Arıcı, T., Usta A.T. (2019). “Akıllı Tedarik Zinciri Uygulamalarının Gelecek Görünümü”, V. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, pp: 26-27. 19-20 September 2019, Istanbul, Turkey.

Arıcı, T., Usta, A.T. (2020). "İşletme Rekabet Avantajında İç Müşterinin Önemi ve Z Kuşağın İşletme Bağlılığı Algısında Yaşanan Değişimler", 18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, ss: 979-987. 12-14 Aralık 2020, Istanbul, Türkiye.

Arıcı, T., Usta, A.T. (2020). "Unicorn Girişim Firmalarının Değerleme Sorunsalı", 18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, ss: 903-908. 12-14 Aralık, 2020, İstanbul, Türkiye.

3. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Gök, M.Ş. ve Arıcı, T., “Yalın Yönetim Sistemlerinde Alternatif Yaklaşım: Dinamik Kalite Yönetim Sistemi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2016, Sayı:31, SS: 135-143, Kocaeli, Türkiye.

Gök, M.Ş. ve Arıcı, T., “Yenilikçi Süreç Yönetiminde Yalın Üretim Sistematiği”, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2017, Cilt: 10, Sayı: 31 SS: 62-73, İstanbul, Türkiye.

  • Third Cycle (Doctoral): Gebze Teknik Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, (2019 - )
  • Second Cycle (Master's): Gebze Teknik Üniversitesi, SBE, İşletme ABD (2015-2017)
  • First Cycle (Undergraduate): Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme (2010-2015)
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum