gtu_logo

Assoc. Prof. Dr. Esin SADIKOĞLU
Management

Esin SADIKOĞLU
Phone
+90 (262) 0262-605-1423
Email
e.sadikoglu@gtu.edu.tr
Office
Business Administration Building, 212
Areas of interest
Quality management approaches, service quality
Detailed CV
RESUME-E. Sadikoglu-English-02.06.2023.pdf
 • Günay, Ş. ve Sadıkoğlu, E. (Nisan 2021). “Havayolu Hizmet Kalitesi Bileşenleri ile Yolcu Sadakati arasındaki İlişkilerin Analizi”, ASEAD 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye (Sözel olarak sunuldu ve özeti yayınlandı).

  Bal, S. ve Sadıkoğlu, E. (Aralık 2019). "Havacılık Çalışanlarının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılıklarının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi”, INTAVIC 4. Uluslararası Yönetim Konferansı, Ankara, Türkiye.

 • Sadıkoğlu, E. ve Olcay, H., Mart 2014. “The effects of total quality management (TQM) practices on performance and the reasons of and the barriers to TQM practices in Turkey”. Advances in Decision Sciences, 2014, 1-17.

  Sadıkoğlu, E. ve Ekinci, H., (Mayıs 2013). “The Effects of Total Quality Management Practices on Performance in Turkey”, Proceedings CD-ROM of the 10th;Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference, İstanbul, Türkiye, 2073-2095.

  Zehir, C. ve Sadıkoğlu, E., Kasım 2012. “Relationships among Total Quality Management
  Practices: An Empirical Study in Turkish Industry”. International Journal of Performability Engineering, 8 (6), 667-678.

  Sadıkoğlu, E. ve Zehir, C., Şubat 2010. “Investigating the effects of innovation and employee performance on the relationship between total quality management practices and firm performance: An empirical study of Turkish firms”, International Journal of Production Economics, 127, 13-26.

  Sadıkoğlu, E. (2010) "Relationships Among Total Quality Management, Supply Chain Management, Enterprice Resource Planning and Performance", Bölüm 6, Contemporary Issues in Management and Organizations: Principles and Implications, Editör: Cengiz Demir, 1. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa, 109-129, ISBN: 978-605-4301-62-1.

  Sadıkoğlu, E., Ağustos 2008. “Total Quality Management Practices and Performance”. The
  Business Review, Cambridge, 10 (2), 60-68.

  Sadıkoğlu, E., (Ağustost 2008). Total Quality Management Practices and Performance. The Global Business & Economics Research Conference, İstanbul, Türkiye (Sözel olarak sunuldu).

  Sadıkoğlu, E. ve Zehir, C.,(Temmuz 2009). “The Relationship between Total Quality Management Practices and Performance: An Empirical Study of Turkish Firms”, Proceedings of the 5th International Strategic Management Conference, Stellenbosch, South Afrika, 323-336, ISBN: 978-605-60771-0-4.

  Sadıkoğlu, E. ve Zehir, C., (Haziran 2008). The Impact of Contextual Factors on Total Quality Management Practices. Proceedings of the 4th International Strategic Management Conference, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, 1037-1048, ISBN: 978-975-01397-0-3.

  Sadıkoğlu,
  E., Temmuz 2005. “Integration of Work Measurement and Total Quality Management”, Total Quality Management & Business Excellence, 16 (5), 597-605.

  Sadıkoğlu, E., Eylül 2004. “Total Quality Management: Context and Performance”, The
  Journal of American Academy of Business, Cambridge 5 (1), 364-366.

Yüksek Lisans Tezleri

Günay, Ş., “Havayolu hizmet kalitesi bileşenleri ile yolcu sadakati arasındaki ilişkilerin analizi”, Gebze Teknik Üniversitesi, 2021.

Bal, S., “Örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetinin öncülleri, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin analizi: Havacılık çalışanları üzerine bir uygulama”, Gebze Teknik Üniversitesi, 2020.

Ekinci, H., “Toplam kalite yönetimi ile performans arasındaki ilişkinin analizi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2011.

Temur, T., “TS EN ISO/IEC 17025 Kalite yönetim akreditasyonu ile laboratuar performansı arasındaki ilişkinin analizi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2010.

 • Third Cycle (Doctoral): İşletme Mühendisliği, Missouri-Rolla Üniversitesi, Rolla, Missouri, ABD, 2003.

  (Engineering Management, University of Missouri - Rolla, Missouri, US, 2003).


 • Second Cycle (Master's): İşletme Mühendisliği, Missouri-Rolla Üniversitesi, Rolla, Missouri, ABD, 1997.

  (Engineering Management, University of Missouri - Rolla, Missouri, US, 1997).

  (
 • First Cycle (Undergraduate): Endüstri Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 1992.

  (Industrial Engineering, Istanbul Technical University, Turkey, 1992).

  ()
Courses Given:

Total Quality Management both undergraduate and graduate course (both Turkish and English), Quality Management Strategies doctoral course, Quality Management and Performance Excellence doctoral course, Statistical Quality Control graduate course (English), Production Management undergraduate course (English), Business Statistics graduate course (English), Enterprise Resource Planning, Research Methodology both undergraduate (English), and graduate course, Research Methods and Ethics graduate course.