Dr. İlhan ÇAM
Management

İlhan ÇAM
Phone
+90 (262) 605 14 63
Email
icamgtu.edu.tr
Office
Business Administration Building, 233
Areas of interest
CORPORATE FINANCE -Capıtal Structure -Asset Pricing Models

A. Journal Articles (Makaleler)

1.İlhan ÇAM, Gökhan ÖZER, (2022). "The influence of country governance on the capital structure and investment financing decisions of firms: an international investigation" Borsa Istanbul Review, 22(2), 257-271.(SSCI)

2. İlhan ÇAM, Gökhan ÖZER, (2021). "Institutional quality and corporate financing decisions around the world" The North American Journal of Economics and Finance, 57(July 2021).(SSCI)

3. Gökhan ÖZER, İlhan ÇAM, (2021). "Financing decisions of firms: the roles of legal systems, shareholder rights and creditor rights"Accounting and Finance, 61(2), 2717-2757.(SSCI)

4.İlhan ÇAM, Gökhan ÖZER (2022). "Intellectual capital and firma value: an investigation of Turkish manufacturing companies", Istanbul Business Research, 51(1), 257-277.(ESCI)

5.Güler ARAS, İlhan ÇAM, Bilal Zavalsız, Serkan Keskin, (2018). "Fama-French çok faktör varlık fiyatlama modellerinin performanslarının karşılaştırılması: Borsa İstanbul üzerine bir uygulama"Istanbul Business Research, 47(2), 183-207.(ESCI)

6. Gökhan ÖZER, Nurullah, Okur, İlhan ÇAM, (2022). "Determinants of becoming an M-A acquirer or target: evidence from the US insurance industry"Journal of Capital Markets Studies;6(2), 203-218.(EconLit)

7. Gökhan ÖZER, İlhan ÇAM, (2022). "A detailed investigation of the effects of human capital on firm value: an application on BIST "NEU Journal of Social Science, 15(1), 5-37.(EconLit)

8. Gökhan ÖZER, Nagihan AKTAŞ, İlhan ÇAM, (2022). "Kurumsal yönetim ve muhasebe bilgisinin Firma Değeri Üzerine Etkisi"Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi" 57(3), 1905-1919.(ULAKBİM)

9. Gökhan ÖZER, Onur ŞUATAMAN, İlhan ÇAM, (2022). "Firmaya özgü ve makro-ekonomik faktörlerin sermaye yapısı kararlarına etkisi: BIST'de bir uygulama"Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi,24(1), 60-88.(ULAKBİM)

10. Gökhan ÖZER, İlhan ÇAM, Tuğba H. Özçelik, (2020). "Hisse senedi fiyatlarının açıklanmasında finansal oranların rolü: BIST sanayi endeksindeki firmalar örneği."Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 55(2), 725-745.(ULAKBİM)

11. Gökhan ÖZER ve İlhan ÇAM, (2018). "Dengeli puan kartı ve risk yönetimi: Entegrasyon için alternatif yaklaşımların incelenmesi". Abant İzzet Baysal Üniversitesi SBE Dergisi, 18(4), 141-169. (ULAKBİM)

12. Gökhan ÖZER and İlhan ÇAM, (2017). "The moderatıng effect of human capıtal on innovatıon capıtal and firm market value relatıonshıp: An applıcatıon on BIST". International Journal of Management Economics and Business,13 (5), 512-522. (ULAKBİM)

B. Book Chapters (Kitap Bölümleri)

1. İlhan ÇAM ve Gökhan ÖZER, (2020). "Entelektüel Sermayenin Ölçülmesinin Önemi ve Ölçüm Yöntemleri"Pazarlama ve Yönetim Perspektifinden İşletmecilik Çalışmaları Kitabı, 227-268, İKSAD Publising House.

C. Conference Proceedings (Tam Metin Bildiriler)

1. İlhan ÇAM ve Gökhan ÖZER, (2021). "Duran varlık yatırımlarının finansmanında sektörel etkilerin incelenmesi;EUROASIA: Congress on Scientific Researches and Recent Trends-VIII Bildiri Kitabı, 252-262.

2. Gökhan ÖZER ve İlhan ÇAM, (2019). "Finansal özgürlükler firmaların finansman kararlarını nasıl etkilemektedir" 23. Finans Sempozyumu Bildiri Kitabı, 774-782.

3. Gökhan ÖZER and İlhan ÇAM, (2016). "The role of human capital in firm valuation: An application on BIST" 12th International Strategic Management Conference,Book Series: Procedia Social And Behavioral Sciences, 235, 168-177.

  • Third Cycle (Doctoral): Gebze Teknik Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Muhasebe ve Finansman BD (2016 - 2021)
    - Post-Doc: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilişim Uygulamaları ABD (Disiplinlerarasi) (2021-2022)
  • Second Cycle (Master's): Gebze Teknik Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Muhasebe ve Finansman BD (2013 - 2016)
  • First Cycle (Undergraduate): Selçuk Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü (2008 - 2013)
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum