gtu_logo

Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN (ORAL)
Architecture

Elif Özlem AYDIN (ORAL)
Phone
+90 (262) 605 16 42
Email
ozlemoral@gtu.edu.tr
Office
Block N, 1
Areas of interest
Monument Conservation, Urban Conservation, Industrial Heritage, Adaptive Reuse

ESERLER:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Aydın E.Ö., Tepe E., Balcan C. 2022 “Identification of determinants during the
registration process of industrial heritage using a regression analysis.” Journal of Cultural
Heritage, 58(58), 23-32. (Arts and Humanities Citation Index ve Science Citation Index
Expanded tarafından indexlenmektedir)

A2. Topçubaşı, M., Aydın, E.Ö., Balcan, C.,Karagöz, M.A., Alaçam, L.Ö. 2021 “Yalıköy’de
Kentsel Koruma: Yalıköy’de Beykoz Çayırı Yakın Çevresi Kentsel Koruma Projesi/ Urban
Conservation Project for the Immediate Surrounding of Beykoz Meadow in Yalıköy.”, Yapı
Mimarlık Tasarım Kültür Sanat Dergisi (469) pp. 56 – 63. (DAAI Design and Applied Art
Index tarafından indexlenmektedir.)

A3. Güneş, Z.S., Aydın, E.Ö. 2020. “Bir Konağın Yaşamı Üzerinden Geleneksel Mimari
Mirasın Koruma Sorunları Bursa İli Orhaneli İlçesinde Yer Alan Remzi Bey Konağı //
Conservation Problems of Traditional Architectural Heritage in Terms of Life of a Mansion
Remzi Bey Mansion in Bursa-Orhaneli.” GRID - Architecture, Planning and Design Journal,
3(2), 172-198. (Avery Index to Architectural Periodicals (AIAP) tarafından
indexlenmektedir.)

A4. Aydın İpekçi, C., Aydın E.Ö.,. 2017, “Yerel Yapı Malzemesi Kaynakları: Kocaeli, MTD
International Refereed Journal of Design and Architecture, Sayı: 12, s.98 -132. (Avery
Index to Architectural Periodicals (AIAP) tarafından indexlenmektedir.)

A5. Coşgun N., Aydın E.Ö., Uzungüngör, F.. 2017, “Kocaeli İli’nde Lojman Modelinin
Mimari Açıdan İncelenmesi, Yapı, 423, s.138-145. (DAAI Design and Applied Art Index
tarafından indexlenmektedir.)

A6. Aydın E.Ö., Yerlikaya, O. 2015, “Türkiye’deki Deniz Fenerlerinin Mimari Özellikleri”,
Ege Mimarlık, 89-90, s.30-33. (DAAI Design and Applied Art Index tarafından
indexlenmektedir.) 

A7. Aydın E.Ö., 2014 “İtalya’da Tarihi Endüstri Alanlarının Dönüşümü: Güncel Projeler
Üzerinden Değerlendirmeler”, Mimarlık, 378, s.42-49. (Avery Index to Architectural
Periodicals (AIAP) ve DAAI Design and Applied Art Index tarafından indexlenmektedir.)

A8. Esin, T., Aydın, E.Ö., Başarık, C. 2013 “Küçük Kumla Köyü'nün Tarihi Doku Analizi
ve Korunması için Öneriler, , Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering and
Architecture, vol. 18, no. 2, pp.55-69., (“DOAJ Directory of Open Access Journals”
tarafından taranmaktadır)

A9. Coşgun, N., Aydın, E.Ö., Uzungüngör, F. 2011 “Konut Sunumunda Lojman Modelinin
Türkiye’deki Gelişimi”, Mimarlık, Mimarlar Odası Yayınları, sayı 358, s.56-60, (Avery
Index to Architectural Periodicals (AIAP) ve DAAI Design and Applied Art Index tarafından
indexlenmektedir.)

A10. Aydın, E.Ö., Ergun, B., Şahin C. 2010. “Documentation of an Ottoman Replica Tile
via Photogrammetric Modeling”, Scientific Research and Essays, Vol. 5(15), pp. 1978-
1985, (ISI Science Citation Index tarafından indexlenmektedir.)

A11. Aydın, E.Ö., Comlekcioğlu, R. 2010. “Architectural Analysis of Kocaeli Seka I.
Paper Factory And Proposals for Its Adaptıve Reuse”, TUBA-KED Journal of Cultural
Inventory, 8, pp.21-34.;

A12. Aydın, E.Ö., Coşgun, N., Aydın, B., 2010. “Investigation of Rehabilitation Process
of a Reinforced Concrete Building in Turkey under the Risk Of Earthquake”, e-Journal of
New World Sciences Academy, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 1A0085, pp.300-
309. (EBSCO tarafından indexlenmektedir)

A13. Aydın, E.Ö., Utkaner, Y., 2009. “Hereke Fabrika-i Hümayunu’nun Mimari Analizi ve
Koruma Önerileri”, Mimarlık, 350, s. 46-51. (Avery Index to Architectural Periodicals
(AIAP) ve DAAI Design and Applied Art Index tarafından indexlenmektedir.)


A14. Aydın, E.Ö., Coşgun, N. and Çömlekçioğlu, R., 2008. “Structural Condition
Assesment of an Industrial Monument”, Arkitekt, volume: 2008/06-2009/01-02, pp. 56 -
64. (Avery Index to Architectural Periodicals (AIAP) tarafından indexlenmektedir.)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında
(Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Aydın E.Ö.,Solmaz Şakar, F. 2022, Opportunities and Challenges of Online
Education in Architecture: Conservation Studio Experience. ARCHITECTURAL EPISODES
02: NEW DIALOGUES IN ARCHITECTURAL EDUCATION AND PRACTICE 2nd AE
International Symposium, 86- 97. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

B2. Varol, N., Aydın E.Ö. 2022, Üsküdar İlçesi’nin Kültürel Rota Bağlamında
Değerlendirilmesi. IAR-ARDE 2022 1st International Art and Design Symposium, 223-
246. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

B3. Çelik Torunbalcı, S., Aydın E.Ö. 2022, Edirne Karaağaç Tren İstasyon Kompleksi
Lokomotif Bakım Atölyesi Restitüsyon Araştırması. 7. Uluslararası Akademik Araştırmalar
Kongresi, 24-33. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

B4. Aydın E.Ö., Kotan, E.S. 2021, Erzurum Mecidiye Tabyası ve Yeniden
İşlevlendirilmesi Üzerine Bir Öneri: Erzurum Harp Tarihi Müzesi. Al-Farabi International
Conference on Applied Sciences-II, 566-578. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

B5. Yükselir H., Aydın E.Ö. 2021, Eskişehir’deki Endüstri Mirasının Kent Kullanıcıları
Gözünden Değerlendirilmesi. International Congress on Scientific Advances ICONSAD’21,
977-980. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

B6. Aydın E.Ö., Karaman Öztaş, S., Sevinç Kayıhan, K., Güzelçoban Mayuk, S. 2019,
The quality in architecture education: Accrediting experience of GTU department of
architecture. International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2019), 146-
152. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).&

B7. Aydın E.Ö. 2019, Preservation of Local Features of Historical Settlements During
Globalization. IV. International City Planning and Urban Design CPUD ’19, 7-18. (Tam
Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)

B8. Aydın Oral, E.Ö., 2018. “Architectural Traces of Sericulture in Bursa”, Conservation
of Cultural Heritage International Bursa Symposium, 19 – 20 October 2017, pp.229-246,
Bursa.

B9. Bezek, İ., Aydın, E.Ö., 2018. “Çerkes Konut Kültürü”, 3. Uluslararası Kültür ve
Medeniyet Kongresi, 20 – 22 Nisan 2018, s.133-146, Mardin.

B10. Kula Say S., Aydın, E.Ö., Tekin F.Ö., 2017. “Sustainability Prospects for Urban
Identity of the Seldjuki City of Konya: The Case of Alaaddin Mound” 4th International
Conference – The Importance of Place Cities and Cultural Landscapes: between
recognition, preservation and usage, 20-23 October 2017, pp.48-77, Sarajevo, ISSN:
2232-965X

B11. Aydın, E.Ö., 2015. “Osmanlı Devleti’nin Kocaeli’ndeki Sanayi Mirası: Hereke ve
Çuhane Fabrika-i Hümayunları”, Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi
Sempozyumu-II, 3-5 Nisan 2015, s.719-732, Kocaeli

B12. Coşgun, N., E.Tıkansak, T., Aydın, E.Ö., 2015. “Investigation of Refurbishment
Made in Residences in Terms of Sustainability”, International Conference on New Trends
in Architecture and Interior Designing / Part of All in One Conferences, 24 – 28 March
2015 Book of abstracts pp. 132-136, Dubai, UAE.

B13. Aydın, E.Ö., Ozcelik S. , Coşgun N., 2012. Sustainability of Tradition with the
Modern: Bayramoglu Settlement, ISVS-6, 6th International Seminar on Vernacular
Settlements, Contemporary Vernaculars: Places, Processes and Manifestations, April 19-
21 2012, pp. 413-422, Famagusta, North Cyprus.

B14. Aydın, E.Ö., 2011. The Potential of Turkey’s Industrial Heritage and Tourism
Oriented Re-Utilization Possibilities” 5th International Congress on “Science and
Technology for the Safeguard of in the Mediterranean Basin, 22nd - 25th December 2011,
Istanbul,ş pp.515-521.

B15. Aydın, E.Ö., Çömlekçioğlu,R. 2010. Sürdürülebilirlik Bağlamında Türkiye’den
Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu’nun Yeniden Canlandırma-İşlevlendirme Projesi”,
1.Uluslararası Yeşilçağ Sempozyumu / 1st Internatıonal Greenage Symposium, Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, 6-8 Aralık 2010, s.444-451.

B16. Aydın, E.Ö., 2010. “Early Buildings Serving Ottoman Textile Industry from Bursa
and Kocaeli”, XIV. Symposium on Ottoman Material Culture, 4-5 June 2010, Boğaziçi
University, İstanbul. (Sunulmuş, metni basılmamış bildiri.)

B17. Coşgun, N., Aydın, E.Ö., 2008. “Deterioration of Reinforced Concrete Buildings and
Rehabilitation Process”, 11DBMC International Conference on Durability of Building
Materials and Components, May 11-14th, 2008, pp. 1899-1905, Istanbul

B18. Aydın, E.Ö., Fahjan, Y.M., Çömlekçioğlu, R., 2007. “Innovative R etrofitting
Techniques for Historical Masonry Structures under the Risk of Earthquakes”,
International Earthquake Symposium Kocaeli 2007, 22 – 24 October, 2007, pp.636-
644, Kocaeli.

B19. Esin, T., Coşgun, N., Aydın, E.Ö., 2007. “Performance Evaluation of Architectural
Education in Respect of Envionmental Sensibility (In Turkey)”, 2nd International
Symposium on Environmental Management, September 12-14, 2007, Book of Abstract,
p.76, Zagreb, Croatia

B20. Aydın, E.Ö., 2007. “Traditional Buldan Houses and General Suggestion For Their
Adaptation to Modern Life”, III. International Sinan Symposium, 12-13 April, 2007, pp.29
– 34., Edirne.

B21. Aydın, E.Ö., Şenlier, N., Kandaş, H., 2006. “Türkiye Cumhuriyetinin İlk Kağıt
Fabrikası Kapanırken”, I.Uluslarası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildirileri, 20-
22 May, 2006, cilt 1, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, s.222-233, Kocaeli.

B22. Aydın, E.Ö., 2002. “The Sings of Sericulture at Bursa as a World Cultural
Heritage: Bursa Silk Factories and Conservation Problems”, ICOMOS International
Symposium on Conservation of the 20th Century Architectural and Industrial Heritage,
I.T.U., 18-19 May, 2002, Yapı Publication, pp.42-48, Istanbul.

B23. Aydın, E.Ö., Coşgun, N., 2005. “In The Change Process Of Istanbul From A
Caravan’s Path To Bagdad Street – The Tradıtıon Of Housıng”, UIA 2005 ISTANBUL XXII
World Congress of Architecture – Cities: Grand Bazaar of ArchitectureS, 3-10 July, 2005,
p.486, İstanbul, Poster Presentation

B24. Coşgun, N., Oral, E.Ö.,2003. “Street Furniture in the Context of Space and
Identity Relationship: The Case of Istiklâl Street’” 2. International Symposium for Street
Furniture, Iston, Istanbul Municipality, 24-27 April, 2003, pp.112-124, Istanbul.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Aydın E.Ö., “Geleneksel Mimari Çevresinde Gelişen Mahalle Eksenli Şehirleşmenin
Günümüz Şehirlerine Katkıları”, Dirençli Şehir Yolunda Toplum Politikalar, Nobel
Akademik Yayıncılık, Editör:Lehimler Hüseyin Murat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 684,
2022 ISBN: 978-605-72931-2-1, Türkçe(Bilimsel Kitap)

C2. Aydın E.Ö., “A New Cultural Concept: Industrial Heritage”, Industrial Heritage in the
Urban, Identity and Memory, Ege University Publications, Editör:Arife Karadağ and Füsun
Baykal, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 526, 2021. ISBN: 978-605-338-323-2,
İngilizce(Bilimsel Kitap)

C3. Aydın E.Ö., Bezek, İ., “Çerkes Konut Kültürü: Maksudiye Köyü’nün Sürdürülebilirliği
İçin Öneriler”, Prof.Dr. Zeynep Ahunbay’a Armağan Anıt ve Sitleri Araştırma, Belgeleme,
Koruma Yazıları, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Editör:Mazlum,
Deniz, Kudde, Esra, Almaç, Umur, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 602, 2020. ISBN: 978-
605-01-1389-1, Türkçe(Bilimsel Kitap)

C4. Kayıhan Sevinç K., Aydın E.Ö., “Studies Towards to Preservation of Historic
Buildings in the Context of Sustainable Architecture” Researches on Science and Art in
21st Century Turkey, Volume 1 Ed: Arapgiroğlu, H., Atık, A. Elliot R.L., Turgeon, E. Pub.
Gece Publishing, pp. 854- 865, Ankara, Turkey, ISBN:978-605-180-771-3 November
2017.

C5. Aydın E.Ö., Solmaz Şakar F., Güneş Z.S., Okur Coşkunçay E. “Development of
Cultural Recognition in the Context of Historical Buildings in Architectural Education”
Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Volume , Ed: Arapgiroğlu, H.,
Atık, A. Elliot R.L., Turgeon, E. Pub. Gece Publishing, pp. 854- 865, ISBN:978-605-180-
771-3 Ankara, Turkey, November 2017.

C6. Aydın, E.Ö., “Korumanın Yeni Dinamikleri”, Restorasyon ve Koruma İlkeleri, ed.
Yelda Olcay Uçkan, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013, Ankara, s. 170-187.

C7. Aydın, E.Ö., “Bursa’daki Endüstri Yapıları”, Bursa Kültür Envanteri: Anıtsal Eserler,
ed. Dostoğlu, N. ve Dostoğlu, H., Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2011, Bursa, s.
473-499.

C.8,Aydın, E.Ö.,“Osmanlı Döneminde Antalya’da Vakıf ve İmar Çalışmaları”, Dünden Bugüne Antalya, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2010, Antalya, s.149-153.

C9. Aydın, E.Ö., “Cumhuriyetin Kentteki Etkileri”, Dünden Bugüne Antalya, Antalya İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, 2010, Antalya, s.200-205.

C10. Aydın, E.Ö., “Bursa’daki İpek Fabrikaları ve İpekçilikle İlgili Endüstri Mirasının
Korunması”, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yayını, “ISBN 978-9944-89-362-6”,
Bursa, 2007.&

C11. Esin, T., Coşgun, N., Aydın, E.Ö., “Performance Evaluation of Architectural
Education in Respect of Environmental Sensibility (In Turkey)”, Environmental
Management; Trends and Results, Ed.: Koprivanac, N., Kusic, H., Pub.: Faculty of
Chemical Engineering and Technology, University of Zagreb, pp. 305-312, Zagreb,
Croatia, 2007.

C12. Dostoğlu, N., Oral, E.Ö., “The Physical Transformation of the Ottoman Capital of
Bursa from Tanzimat to Republic”, 7 Centuries of Ottoman Architecture “A Supra-National
Heritage, Yem Publication, pp.234-243, İstanbul, 2000

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Aydın, E.Ö., 2022. Dirençli Yerlesim - Yapılasma İliskisi ve Sürdürülebilirlik, Çevre
Şehir ve Iklim Dergisi, cilt 1,sayı:2, 1-18

D2. Alınak Helin, Aydın, E.Ö., 2022. “Kars’ta Çarlık Rusya Döneminde İnşa Edilen Topçu
Evi’nde Gerçekleşen Bozulmalar, Nedenleri Ve Müdahale Yöntemleri, Kafkas Universitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30, s. 551-574

D3. Aydın İpekçi, C., Aydın, EÖ., Aktuğ, T., 2015. “Tarihi Eserler için Hazırlanan
Malzeme Analiz Lejantlarına Yönelik bir Değerlendirme”, Restorasyon Konservasyon, ,
sayı:18, s.54-52.

D4. Aydın, E.Ö., Okur Coşkunçay, E., Bayezitoglu, Ü.C., Cengiz, S., Yüksel, E. 2014,
“Konuralp’teki Ahşap Sivil Mimari Örneklerini Belgeleme Çalışması”, Türkiye Anıt Çevre
Turizm Değerlerini Koruma Vakfı TAÇ Dergisi, 04, s.56 – 64.

D5. Aydın, E.Ö., Üreğen, S. 2013. “Erken Cumhuriyet Döneminin Tarımsal Projelerinden
Biri: Antalya Narenciye İstasyonu, Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, 54, s.37-40.

D6. Aydın, E.Ö., Çelebi, E. 2010. “Kurtarılması Gereken Bir Kompleks: İstanbul
Porselen Fabrikası, Tuzla - 1963”,Arredamento Mimarlık, 240, s.34-36

D7. Aydın, E.Ö.,Coşgun, N. ve Çelebi, E. 2010. “Aydın Boysan’la Değişen Zaman ve
Türkiye’deki Sanayi Mimarlığı üzerine bir Söyleşi”,K mim, 5, s.92-94.

D8. Aydın, E.Ö.,2009. “Gebze’nin Kentsel Kimlik Bileşenleri“,K mim, 4, s.42-46.

D9. ed.Aydın, E.Ö., 2009. “Sorunlarıyla Değerleriyle Gebze’yi Tartışıyoruz“ Panel Notları,
K mim, 4, s.28-30.

D10. Aydın, E.Ö., 2008. “Bursa’nın Risk Altındaki İpekçilikle İlgili Mimari Mirası: Harir-i
Dar-üt-alim”, Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültürü Dergisi, 22, s.38-39.

D11. Aydın, E.Ö.,Çömlekçioğlu,R., 2008. “Erken Cumhuriyet Dönemi Mimari Mirasının
Korunarak Yaşatılmasına Bir Örnek: Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu Yeniden
Canlandırma Projesi, Mimar.İst, 30, s.102-107.

D12. Aydın, E.Ö., 2008. “Bursa’da Kentsel Donusum”, Bursa Tartışmaları-31, Bursa
Defteri, 31-32, s.11-14, 2008.

D13. Aydın, E.O., 2008. “Bursa’nın Tarihi Kent Kimliği ve Sürdürülebilirligi”, Bursa
Defteri, 31-32, s.80-84, 2008.

D14. Aydın, E.Ö., 2008. “Bursa İpek Fabrikalarının Koruma Sorunları ve Öneriler”,
Güney Marmara Mimarlık, 26, s.6-17.

D15. Coşgun, N., Aydın, E.Ö., 2007. “İstanbul’un Asya Yakasında bir Cadde: Bağdat
Caddesi”, Yapı Dergisi , 308, s.32-36.

D16. Aydın, E.Ö., 2006. “Endüstri Mirası ve Kocaeli", K mim, 1, s.44-48;

D17. Aydın, E.Ö.,2006. “Uluslararası Yaz Okulu-Lefkoşa/Kıbrıs", Batı Akdeniz Mimarlık
Dergisi, 35, s.24-28

D18. Oral, E.Ö., 2005. “Bursa’daki İpek Fabrikaları ve İpekçilikle ilgili Endüstri Mirasının
Korunması”, Mimarlık Araştırmaları (Özetler), Mimarlık Vakfı Enstitüsü, İstanbul, s.44.

D19. Oral, E.Ö., Ahunbay, Z., 2005. “Bursa’nın İpekçilikle Endüstri Mirasının
Korunması”, İTÜ Dergisi/a, cilt:4, sayı:2, s.37-46.

D20. Aydın, E.Ö.,2003. “Bursa’daki İpekçilikle İlgili Endüstri Mirasının Korunabilmesi
İçin Öneriler”, Güney Marmara Mimarlık, 17, s.19-24.

D21. Oral, E.Ö., 1999. ”Osmanlı’nın Bursa’daki İlk Yerleşim Alanı Olan Hisar”, Güney
Marmara Mimarlık Dergisi, 3, s.6-13.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Sındıraç Z.M., Aydın, E.Ö., 2022. “İstanbul’da Tarihi Doku ve Yapılarda Yeni Yapı
ve Eklerin Delfi Anket Yöntemiyle Yorumlanması”, UMKA’22I. ULUSAL MIMARLIK VE KENT
ARASTIRMALARI SEMPOZYUMU, 7-8. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

E2. Alaçam, L.Ö., Aydın, E.Ö., 2021. “Beykoz’un Tarihi Kıyı Köylerinde 15- 19. Yüzyıl
Mekânsal Biçimlenisinin Kamusal Yapılar üzerinden Okunması. Beykoz 2021
Sempozyumu, 42-43.(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

E3. Topçubaşı, M., Aydın, E.Ö., 2019. “The Contribution of The First Generation (1924-
1963) of Wakf Architects to Architectural Preservation”, 16th International Congress of
Turkish Arts, 114-117. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

E4. Tekin, B.H., Aydın, E.Ö., 2018. “İstanbul’daki Mimar Sinan Eseri Medreselerin
Yeniden İşlevlendirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, GTU Lisansüstü
Araştırmaları Sempozyumu ve Tanıtım Günleri 2018, 14 – 16 Mayıs 2018, GTÜ,
Gebze/Kocaeli, s.30. (Sunulmuş, özeti basılmış, tam metni basılmamış bildiri.)

E5. Karademir Türkeri, G., Aydın, E.Ö., 2018. “İzmit Veli Ahmet Mahallesi Mevkiinde
Yer Alan Saatçi Ali Efendi Konağı’nın Mimari Analizi ve Koruma Önerileri”, GTU Lisansüstü
11Araştırmaları Sempozyumu ve Tanıtım Günleri 2018, 14 – 16 Mayıs 2018, GTÜ,
Gebze/Kocaeli, s.118. (poster bildiri)

E6. Aydın, E.Ö., Aydın İpekçi, C., Hazır, A. 2013. “Kocaeli Çuhane Alanındaki Tavla
(Ahır) Yapısının Deprem Hasarları ve Korunması için Öneriler’, 4. Tarihi Yapıların
Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, 27 – 29 Kasım 2013,
İTÜ, İstanbul, s.361-368.

E7. Aydın, E.Ö., Kotan, E.S., 2011. “Sakarya Adapazarı Zirai Donatım Kurumu
Yemekhane ve İşçi Lokali”, do.co.mo.mo_tr Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel
Açılımları VII, Poster Sunuşları, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 16 - 18 Aralık,
2011, s.70-71, Mersin. (poster bildiri)

E8. Aydın, E.Ö., 2010. “Türkiye nin Endüstri Mirası Potansiyeli ve Turizme
Kazandırılması”, Turizm ve Mimarlık Sempozyumu 3, 169-175.

E9. Aydın, E.Ö., Çömlekçioğlu, R., 2008. “Seka 1. Kağıt Fabrikası”, do.co.mo.mo_tr
Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IV, Poster Sunuşları, Uludağ
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 26 - 27 Aralık, 2008, s.10,
Bursa. (poster bildiri)

E10. Aydın, E.Ö., 2007. “Kocaeli SEKA Tesislerinin Dünü ve Bugünü”, TMMOB KOCAELİ
Kent Sempozyumu”, 6 - 8 Aralık, 2007, s.149-155, Kocaeli.

E11. Aydın, E.Ö., 2007. “Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Antalya’daki Kentsel
Gelişim”, 20. Yüzyılda Antalya Sempozyumu, cilt 1, 22-24 Kasım, 2007, s.408-420,
Antalya.

E12. Aydın, E.Ö., 2007. “Bursa’daki İpekçilik ile ilgili Mimari Mirasının Korunması”,
Bursa’nın Kentsel ve Mimari Gelişimi, Gaye Kitabevi, 7-8 Nisan, 2007, s.227-250, Bursa.

E13. Aydın, E.Ö., 2003. “Antalya Kaleiçi’nde Koruma Etkinlikleri”, Antalya’nın Son Bin
Yılı konulu Ulusal Sempozyum, Akdeniz Üniversitesi Basım Evi, 18-19 Aralık, 2003, s.537
-547, Antalya.

E14. Aydın, E.Ö., 2004. “Tarihi Yapıların Yeniden Yapım Uygulamalarında Özgün
Malzeme Kullanımı ve Sorunları”, 2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, TMMOB Mimarlar
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, 6-8 Ekim, 2004, s.554-565, İstanbul.

E15. Oral, E.Ö., 2002. “Koruma Eğitiminde Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi, Mimarlık Bölümü Örneği”, Mimarlık Eğitiminde Koruma, TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, 2002, s.98-112., İstanbul.

F. Diğer yayınlar:

F1. Uluslararası dergi ve yayınlarda yayımlanan makaleler:

F1.1. Oral, E.Ö., “Silk Factories in Bursa and the Conservation of Industrial ,Heritage
related to Sericulture”, Special Issue: Awards 2006, European Cultural Heritage
Review,p.35, 2007.

F1.2.Oral, E.Ö., “House with exterior sofa/Antalya/Turkey”, Traditional Mediterranean
Architecture, Corpus Project report, (Euromed HERITAGE Regional Programme for EuroMediterranean Cultural Heritage), pp.12-13., 2001.

F2. Sanat ve Tasarım Etkinlikleri:

F2.1. Ulusal, SERGILER/Universitelerin düzenledigi sergiler /, 04.05.2017-05.05.2017,
ARCH 321-322 Mimari Tasarım V-VI, Gebze Teknik Universitesi Mimarlık Fakültesi N Blok,
2 numaralı alan.

F2.2. Ulusal, SERGILER/Universitelerin düzenledigi sergiler /, 04.05.2017-05.05.2017,
ARCH 471 Analysis of Historic Buildings, Gebze Teknik Universitesi Mimarlık Fakültesi N
Blok 4 ve 7 nolu alan.

G. Diğer Görevler :

G1.Gebze Hükümet Konağı Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarısması, Gebze Hükümet
Konağı Proje Yarısması Juri Uyeligi, Gebze/Kocaeli, Değerlendirme, 18.09.2022-
26.12.2022 (Ulusal)

G2. Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği, Mayıs 2010- 2020.

G3. MOBBIG (Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu) 44 toplantısına Gebze
Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü olarak ev sahipliği, 4-5 Mayıs 2017, GTÜ Mimarlık
Bölümü, Kocaeli.

G4. “Türkiye’nin Endüstri Mirası Potansiyeli ve Korunması için İtalya’dan Örnekler” konulu
seminer MİM-AD (Mimarlık Kültürü ve Araştırmaları Derneği) Seminerler Dizisi 2014, 12
Mayıs 2014.

G5. “Gebze Tarihine Bakış” sempozyumunun düzenleme kurulu üyeliği, 14 Mayıs 2014.

G6. Journal of Cultural Heritage and Management, Dergi Hakemliği, 2011.

G7. 5. Uluslararası “Science and Technology for the Safeguard of in the Mediterranean
Basin” kogresinde Bilimsel Komite Üyeliği, 2011.

G8. 6. Uluslararası “Science and Technology for the Safeguard of in the Mediterranean
Basin” kogresinde Bilimsel Komite Üyeliği, 2013.

G9. Scientific Research and Essays, Dergi Hakemliği, 2010.

G10. LLP/Erasmus Öğretim Elemanı Değişimi Programı kapsamında Strasbourg/Fransa’da
yer alan Ecole Nationale Superieure D'Architecture de Strasbourg’da öğretim üyesi olarak
ders verme , 26 Mayıs – 29 Mayıs 2009.

G11. Uluslararası Deprem sempozyumu Kocaeli 2009 (17-19 Ağustos 2009) ‘da
Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2009.

G12. Uluslararası Deprem sempozyumu Kocaeli 2007 (22-24 Ekim 2007) ‘de Sempozyum
Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2007.

G13. “Bursa’daki Endüstri Mirası İpek Fabrikaları” isimli serginin koordinatörlüğü, Ekim
2007, yer: Kültürpark ve Bursa Kent Müzesi, TMMOB Mimarlar Odası, Bursa Şubesi
sponsorluğunda

G14. Marka Şehir Gebze konulu panelde konuşmacı, 18 Nisan 2009, Gebze
Kaymakamlığı Organizasyonu, yer: Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi/Gebze
13

G15. Sorunlarıyla Değerleriyle Gebze’yi Tartışıyoruz konulu panelde konuşmacı, 04 Nisan
2008, GYTE Mimarlık Bölümü - TMMOB Mimarlar Odası Gebze Temsilciliği Ortak
Organizasyonu, yer: GYTE Konferans Salonu

G16. Bursa’da Kentsel Dönüşüm konulu panelde konuşmacı, 15 Mart 2008. Bursa
Gazeteciler Cemiyeti Organizasyonu, yer: Bursa Kent Müzesi

G17. GYTE Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı hazırlık kurulu üyesi,
2008

G18. Lisansüstü Tez Jüri Üyelikleri, Doktora Tez İzleme Uyeliği, Yardımcı Doçeny Atama
Jüri Uyelikleri

G19. K mim Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Yayını (2008 -
2010)

G20. Panel organizasyon ve hazırlık kurulu üyeliği; “Sorunları ve Değerleri ile Gebze’yi
Tartışıyoruz”, 4 Nisan 2008 ve 12 Mayıs 2009

G21. “Revitalization of Street Space in the Mediterranean-Nicosia” isimli Uluslararası Yaz
Okulu’nda öğretim görevlisi ve stüdyo yürütücülüğü (The Organization of the Chamber of
Cyprus Turkish Architects), 17 July – 6 August 2005

G22. Antalya Mimarlar Odası tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen Uluslararası Mimarlık
Öğrencileri Proje Sergisi ve Ödülleri (UMOP) yarışmasında jüri asil üyeliği, 2005.

G23. Zeytinbağı (Trilye) Taş Mektep yapısına ait rölövelerin hazırlanması amacıyla
düzenlenen Workshop’ta yürütücülük, Temmuz 2000. (Uludağ Üniversitesi Araştırma
Fonu tarafından finanse edilmiştir.)

G24. Cumalıkızık’taki sivil mimarlık örneklerinin belgelenmesi amacıyla düzenlenen
Workshop’ta yürütücülük, Ağustos 1998. (U.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-Mimarlık
Bölümü, T.M.M.O.B. Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ortak
organizasyonu)

G25. Mimarlık Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü, 2009 - 2022.

G26. Gebze Teknik Üniversitesi Stratejik Planlama Kurulu üyeliği, 2009 – 2014.

G27. Gebze Teknik Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu üyeliği, 2011 -
Devam etmekte.

G28. Gebze Teknik Üniversitesi MOBBİNG Komisyon üyeliği, 2017 - Devam etmekte.

G29. Gebze Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğretim Üyesi Kabul Komisyonu üyeliği,
2017 - Devam etmekte.

G30. Gebze Teknik Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyon Üyeliği, 2022 - Devam
etmekte.

G31. Gebze Teknik Üniversitesi Senato Üyeliği, 2019 - Devam etmekte.

Bilimsel Projelerde Yaptığı Görevler :

Bursa’daki İpek Fabrikaları ve İpekçilikle İlgili Endüstri Mirasının Korunması,
Proje no: 1489, Istanbul Teknik Üniversitesi tarafından desteklenen Bilimsel
Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2001.

Zeytinbağı (Trilye) Taş Mektebin Hayata Geçirilmesi, Proje no: 2000/55, Uludağ
Üniversitesi tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı
Araştırmacı, 2002.

Hereke Fabrika-i Hümayunu’nun Mimari Analizi ve Koruma Önerileri, Proje no:
GYTE 2005-A-18, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından desteklenen
Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, 2006.

Seka Birinci Kağıt Fabrikası’nın Mimari Analizi Ve Yeni İşleve Uyarlanması İçin
Öneriler, Proje no: GYTE 2008-A-25, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, 2010.

İzmit Çuha Fabrikası Dokuma Atelyesi’nin (1 no’lu) Restorasyon Projesi, GYTE
2011-A-35, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından desteklenen Bilimsel
Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, 2013.

“İzmit Çuhane Tavla Yapısının Restorasyon Projesi”, GYTE 2011-A-36, Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projesi,
Proje Yöneticisi, 2013.

Sensitive Transformation in Urban Characterisation Environment, Research
Programme (Ateneo 2011-National Programme), Department of Civil and
Enviromental Engineering (DICeA), University of Florence, coordinated by
Dimitra Babalis, YOK Yurtdışı Öğretim Üyesi Destekleme Programı desteğiyle
Ziyaretçi Araştırmacı olarak, 20 Haziran 2012 – 20 Eylül 2012.

19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Mimarlık Eğitimi Bağlamında Arkeolojik ve
Mimari Mirasa İlişkin Araştırmalar, GTU- BAP 2016-A-29, Gebze Teknik
Üniversitesi tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı
Araştırmacı, 09.08.2016 – 09.08 2019.&

Osmanlı ve Cumhuriyet Arşiv Belgeleri Işığında Tavşancıl Yerleşimi'nin/Kocaeli
Koruma Tarihinin Araştırılması , GTU – BAP 2021-A-105- Gebze Teknik
Üniversitesi tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projesi

İdari Görevler :

Bölüm Başkanlığı GTU Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü (2017 – 2023)

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi GYTE/GTU Mimarlık Fakültesi (2009 – Devam etmekte)

Restorasyon Anabilim Dalı Başkanlığı, GYTE/GTU Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,
(2005- Devam Etmekte)

Dekan Yardımcılığı GYTE /GTU Mimarlık Fakültesi (2012 – 2017)

Bölüm Başkan Yardımcılığı GYTE/GTU Mimarlık Bölümü (2010 – 2017)

Restorasyon Anabilim Dalı Başkanlığı, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi, Mimarlık Bölümü, (2000- 2002)

Burslar:

YOK Öğretim Üyesi Yurtdışı Araştırma Destekleme Programı (20 Haziran 2012 – 20
Eylül 2012) kapsamında Department of Civil and Environment Engineering,
University of Florence da ziyaretçi araştırmacı olarak

Ödüller :

Bursa Araştırmaları Vakfı Teşvik Ödülü, 2002.

MİV Mimarlık Vakfı Türkiye Mimarlık Araştırmaları – Ödüllü Şeçkisi Restorasyon Temel
Alanı Ödülü, Mayıs 2005.

European Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra 2006 DİPLOMA Award in
Category EU-2

Gebze Teknik Üniversitesi- Lisans Eğitiminde Yılın Eğitimcisi Ödülü, 2022

Mesleki Uygulamalar :

G.Y.T.E. Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü Gelişim Alanı’nda (Çayırova’da)1940’lara tarihlenen Teknik Bahçıvanlık Okulu’na ait iki ünitenin yeni işleve adaptasyonları için uygulama projesi, GYTE Döner Sermayesi Projesi, 2008 (Reyhan Çömlekçioğlu ile birlikte)

Yunus Emre İlköğretim Okuluna Ait Tarihi Okul Yapısının Restorasyon Projesi Danışmanlığı, G.Y.T.E. Döner Sermaye İşletmeleri, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık&#160 Bölümü, Gebze. (Müellif: Y.Mimar Yusuf Utkaner), 2008.

Buldan (Denizli) Koruma Amaçlı İmar Planı’na Danışmanlık, G.Y.T.E. Döner Sermaye İşletmeleri, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Gebze. (Müellif: Pozitif Mühendislik Mimarlık İnş. Tur.San. ve Tic. A.Ş.), 2006.

Cumalıkızık/Bursa’da 100 no’lu parseldeki tarihi konutun rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, 1999 – 2000. (Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ve Yrd.Doç..Dr.Timur Kaprol ile birlikte.

Antalya Kaleiçi’nde Hakkı Misistreli Evi rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri,1996.

Antalya Kaleiçi’nde Tekeli Evi rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, 1996.

Üyelikler:

TMMOB Mimarlar Odası üyeliği (1994-…)

DOCOMOMO (Documentation and Conservation of Modern Movement) uluslararasüyeliği (2004-…)

ICOMOS Türkiye Milli Komite Üyeliği (2017-…)

Üniversite Dışında Deneyim:

Y. Mimar Eylül 1997-Temmuz 1998 Proje sorumlusu olarak dekorasyon projelerinin hazırlanması ve uygulanması Delta Büro Mobilyaları Dekorasyon ve Ticaret A.Ş.- İstanbul

Y. Mimar Şubat 1997- Eylül 1997 İ.T.Ü. Döner Sermayesi tarafından yürütülen, finansı Devlet Planlama Teşkilatı tarafından sağlanan "Geleneksel İznik Çinilerinin Dokümantasyonu ve Günümüz Teknolojisiyle Yeniden Üretilmesi" isimli projede İznik ve Rüstem Paşa Cami Çinileri üzerine CD-Rom hazırlanması İstanbul Teknik Üniversitesi- İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi bu projeye katılan kuruluşlardır.

Y. Mimar Kasım 1996- Şubat 1997 Sait Halim Paşa Yalısında yangın sonrası mekan hasar tespitleri ve 1/20 ölçekli restorasyonuna yönelik uygulama projelerinin hazırlanması Avunduk İnşaat Turizm Sanayii ve Ticaret Ltd.Şti.-İstanbul

Mimar Temmuz 1994-Mayıs 1995 Antalya Kaleiçi yerleşimindeki bazı tarihi yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması ve uygulaması, Antalya Koruma Amaçlı Rekreasyon projeleri ve Alanya Koruma İmar Planının hazırlanması safhalarında Üreğen Mimarlık Bürosu – Antalya

Mimar Ağustos1993-Temmuz1994 Süleymaniye'de tespit ve rölöve çalışması Ser Mimarlık ve Restorasyon Bürosu – İstanbul

Stajyer Temmuz 1992 Perge'de Roma Dönemine ait Tiyatro kazısı Kazı Başkanı - Prof Dr. Jale İnan

Stajyer Ağustos 1991 Prof. Dr. Zeynep Ahunbay tarafından yürütülen Side Apollon Tapınağı Restorasyon çalışması

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri : 

Utkaner, Y., (2005) “Hereke Fabrika-i Hümayunu’nun Mimari Analizi ve Koruma
Önerileri”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü - Mimarlık Anabilim
Dalı

Çömlekcioğlu, R.,(2009) “Seka I. Kağıt Fabrikası’nın Mimari Analizi ve Çağdaş Hayata
Adaptasyonu için Öneriler”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü -
Mimarlık Anabilim Dalı.

Bilden, M.H., (2010) “Dalaman Tarım İşletmesi İdare Binası’nın Restorasyon Projesi”,
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü - Mimarlık Anabilim Dalı.

Yerlikaya, O.,(2011) “Yelkenkaya Deniz Feneri’nin Mimari Analizi ve Koruma Önerileri”,
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü- Mimarlık Anabilim Dalı.

Hazır, A., (2013) “İzmit Çuhane Tavla Yapısının Restorasyon Projesi”, Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü- Mimarlık Anabilim Dalı

Ekinci, M., (2013) “İzmit Çuha Fabrikası Dokuma Atelyesi’nin (1 no’lu) Restorasyon
Projesi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü - Mimarlık Anabilim
Dalı.

Aktuğ, T., (2016) “Yangın Geçirmiş Tarihi Yapılarda Rekonstrüksiyon Uygulamalarının
Değerlendirilmesi: Üsküdar İlçesi Örneği”, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü - Mimarlık Anabilim Dalı.

Tekin, B.H. (2018) “İstanbul’daki Mimar Sinan Eseri Olan Yeniden İşlevlendirilmiş
Medreselerin Mimari Analizi ve Değerlendirmeleri”, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü - Mimarlık Anabilim Dalı.

Karademir Türkeri, G., (2018) “İzmit Veli Ahmet Mahallesi Mevkiinde Yer Alan Saatçi Ali
Efendi Konağı’nın Mimari Analizi ve Koruma Önerileri” ”, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü - Mimarlık Anabilim Dalı.

Temel, İ..(2018) “Maksudiye Yerleşiminin Tarihi Doku Analizi ve Korunması İçin
Öneriler”, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü - Mimarlık Anabilim Dalı.

Üreğen, S., (2019) “Antalya Narenciye İstasyonu’ndaki Yapıların Mimari Analizi ve
Korunması için Öneriler”, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü - Mimarlık
Anabilim Dalı.;

Kotan, E.S., (2019) “Erzurum Mecidiye Tabyası’nın Mimari Değerlendirmesi ve Yeniden
Kullanımı Üzerine Bir Öneri: Erzurum Harp Tarihi Müzesi”, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü - Mimarlık Anabilim Dalı.

Akçakaya, A. (2019) "Akmeşe Dğirmeni'nin Mimari Analizi ve Koruma Önerileri,&#160;Gebze Teknik Üniversitesi, Fen B</span>ilimleri Enstitüsü - Mimarlık Anabilim Dalı.</span>

Bayrak, S. (2020) “Sakarya/Taraklı'da Vidadiye Gencay evi restorasyon projesi ve
çevresindeki tarihi doku için rehabilitasyon önerileri”, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü - Mimarlık Ana Bilim Dalı.

Ceco, V. (2022) “Gebze kentsel sit alanlarındaki koruma sorunları ve iyileştirilmesi için
öneriler”, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü - Mimarlık Ana Bilim Dalı.

Torunbalcı, S. (2022) “Karaağaç tren istasyon kompleksi lokomotif bakım atölyesi
yeniden işlevlendirme / mimari koruma projesi”, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü - Mimarlık Ana Bilim Dalı

Yükselir, H. (2022) “İşlevini yitirmiş endüstriyel alanların yenileme/dönüşümünün
Eskişehir kent örneklemi üzerinden değerlendirilmesi”, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü - Mimarlık Ana Bilim Dalı .

Bilginer, K. (2022) “Kuzguncuk Marko Paşa köşkü'nün restorasyon projesi”, Gebze Teknik
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü - Mimarlık Ana Bilim Dalı.

Alınak, G.H. (2022) “Kars'ta Rus hakimiyeti döneminde (1878-1918) inşa edilen
konutların genel mimari özellikleri ve günümüzdeki koruma sorunlarının Topçu evi
örneklemi üzerinden irdelenmesi”, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü --
Mimarlık Ana Bilim Dalı.

Yaman Karagöz, D. “Antalya Balbey Mahallesi Kentsel Sit Alanının Mimari Analizi ve 365
Ada 10 Parselde Bulunan Tescilli Sivil Mimarlık Örneğinin Restorasyon Projesi”, Gebze
Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü - Mimarlık Ana Bilim Dalı. (devam ediyor).

Atamtürk, N. “Marmara Bölgesi Endüstri Mirası Potansiyeli ve Marmara Bölgesi’nde bir
Endüstri Mirasu Rotası Önerisi”, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü -
Mimarlık Ana Bilim Dalı. (devam ediyor).

Balcan, C. “Kültür Rotalarının Optimizasyon Destekli Olarak Kurgulanması ve
Sürdürülebilir Yönetimi”, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü - Mimarlık Ana
Bilim Dalı. (devam ediyor).

Arslan Ercan, Ş. “Kocaeli İli’nin Tarihi Köylerinin Dirençlilik Durumu ve Kırsal Mirasın
Sürdürülebilir Yönetimi”, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü - Mimarlık Ana
Bilim Dalı.&#160;

  • Third Cycle (Doctoral): İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon Programı, 2004
  • Second Cycle (Master's): İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon Programı, 1996
  • First Cycle (Undergraduate): İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1993