Dr. Aişe ÜNLÜ
Chemistry

Aişe ÜNLÜ
Phone
+90 (262) 605 30 82
Email
aakpinargtu.edu.tr
Office
Chemical Engineering, 137
Areas of interest
Recombinant DNA technology, Enzyme characterization and immobilization Carbohydrate chemistry Investigation of synthetic / natural sources of antimicrobial and antibiofilm agents Green chemistry

Journal Article

UNLU A., TANRISEVEN A., SEZEN İ. Y., ÇELİK A., "A new lipase as a pharmaceutical target for battling infections caused by Staphylococcus aureus:Gene cloning and biochemical characterization",Biotechnology and Applied Biochemistry, 2015,62(5), p.642-651.

UNLU A., SAR T., SEKER G., ERMAN A. G., KALPAR E., YESILCIMEN AKBAS M., "Biofilm formation by Staphylococcus aureus strains and their control by selected phytochemical", Int J Dairy Technol., 2018, 71(3), p.637-646.

DUMAN Z. E.,UNLU A.,CAKAR M. M., UNAL H., BINAY .B.; "Enhanced production of recombinant Staphylococcus simulans lysostaphin using medium engineering" ,Preparative Biochemistry and Biotechnology, 2019,49(5), p.521-528.

SHEHATA M., UNLU A., SEZERMAN U. TİMUCİN E.; "Lipase and Water in a Deep Eutectic Solvent: Molecular Dynamics and Experimental Studies of the Effects of Water-in-Deep Eutectic Solvent on Lipase Stability";J. Phys. Chem. B; 2020, 124(40), p. 8801-8810

UN SAHİN Ş., UNLU A., UN İ., OK S.; "Green synthesis, characterization and cataytic activity evaluation of palladium nanoparticles facilated by Punica granutum peel extract" Inorganic and Nano-Metal Chemisrty; 2020

DUMAN ÖZDAMAR Z. E.,UNLU A., UNAL H., WOODLEY J. M, BINAY B.; "High-Yield Production of Active Recombinant S. simulans Lysostaphin Expressed in E. coli in a Laboratory Bioreactor'' Protein Expression and Purification; 2021,;177, 105753.

ALKAN-TAŞ, B., DURMUŞ-SAYAR, A., DUMAN, Z.E., SEVİNİS-ÖZBULUT, B.E. , ÜNLÜ, A., BİNAY, B., ÜNAL, S., ÜNAL, H. 2021 ” Antibacterial hybrid coatings from halloysite-immobilized lysostaphin and waterborne polyurethanes ” Progress in Organic Coatings, 2021, 156, 106248

UNLU, A., DUMAN-OZDAMAR, Z.E., CALOGLU, B., BİNAY, B., 2021 "Enzymes for Efficient CO2 Conversion". Protein J; https://doi.org/10.1007/s10930-021-10007-8.

ÜN, İ., ŞAHİN ÜN, Ş, TANRIKULU N., ÜNLÜ A., OK, S.;  2021 "Assessing the concentration of conjugated fatty acids within pomegranate seed oil using quantitative nuclear magnetic resonance (qNMR)" Phytochemical Analysis; https://doi.org/10.1002/pca.3101.

Conference Proceedings

 1. Aişe ÜNLÜ, Şule ŞAHİN ÜN, Salim OK, "Antimicrobial Activity of Pomegranate Peel Extracts", 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, May 2017, Konya (Poster).

 2. Aişe ÜNLÜ, Derya DAVARCI, Rüştü GÜR, Elif ŞENKUYTU, Serap BEŞLİ, Yunıus ZORLU, Taner ŞAR, Meltem YEŞİLÇİMEN AKBAŞ, "Ag-Cp Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi, Kristal Yapıları ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması", Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Mayıs 2017, Burdur, (Sözlü Bildiri).

 3. Aziz TANRISEVEN, Zehra ÖLÇER, Aişe ÜNLÜ, "Fonksiyonel Gıda Katkı Maddesi Üretimi", V. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı, Mayıs 2017, İzmir.

 4. Şule ŞAHİN ÜN, Aişe ÜNLÜ, "Metisilin Dirençli S. aureus (MRSA) İle Mücadelede Nar Kabuğu Ekstratları", V. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı, Mayıs 2017, İzmir.

 5. Aişe ÜNLÜ, "Investigation Of Biofilm Production Staphylococcus aureus Isolates From Bovine Subclinical Mastitis", 5th International Congress of the Molecular Biology Association Of Turkey (MolbiyoKon), September 2017, İstanbul (Poster).

 6. Zeynep Efsun DUMAN,Aişe ÜNLÜ, Mehmet Mervan ÇAKAR, Hayriye ÜNAL, Barış BİNAY; "Enhanced Production of Recombinant Staphylococcus simulans Lysostaphin using Media Engineering";1.Euroasia Biochemical Approaches and Technologies Congress (EBAT); October 2018, Antalya, (Oral Presentation).

 7. Şule ŞAHİN ÜN , İlker ÜN, Aişe ÜNLÜ; "A Green Chemistry Approach For The Biosynthesis And Characterization Of Palladium Nanoparticles";1. Euroasia Biochemical Approaches and Technologies Congress (EBAT); October 2018, Antalya, (Oral Poster).

 8. Zeynep Efsun DUMAN, John M. WOODLEY, Aişe ÜNLÜ, Hayriye ÜNAL, Barış BİNAY; "Enhanced Large Scale Production of Recombinant Staphylococcus simulans Lysostaphin on Benchtop Bioreactor", 2. Euroasia Biochemical Approaches and Technologies Congress (EBAT); October 2019, Antalya, (Oral Presentation).

 9. Aişe ÜNLÜ, "Green Synthesis Of Gold Nanoparticles Using Pomegranate Peel Extract as an Alternative Therapeutic Agent", 7. International Drug Chemistry Congress; March 2019, Antalya, (Oral Presentation).

 10. Şule ŞAHİN ÜN, Aişe ÜNLÜ, Salim OK; "Pomegranate Peel Extracts As Natural Antimicrobial Agents Against Staphylococcus aureus", 7. International Drug Chemistry Congress; March 2019, Antalya,(Oral Poster).

 11. Buket Alkan-Taş, Ayşe Durmuş Sayar, Zeynep Efsun Duman, Aişe Ünlü, Barış Binay, Serkan Ünal, Hayriye Ünal; “Antibacterial Nanocomposite Coatings Based on Lysostaphin and Waterborne Polyurethane”, 35. International Conference of the Polymer Processing Society Conference; 26-30 Mayıs 2019, Çeşme, İzmir (Oral Poster).

 12. Deniz Emre ŞEKER, Çiğdem SÖNMEZ, Aişe ÜNLÜ; "Helichrysum arenarium Ekstrelerinin Cilt Enfeksiyonları ile Mücadelede Kullanımı", 10. International Cosmetic Chemistry, Production and Standardization Congress; February 2020, Antalya; (Oral Presentation).

 13. Amani AMAMRA, Aişe ÜNLÜ, Yassine REGGAMI, Hajira BERREDJEM; "Antimicrobial activity and total phenolic content of aqueous extract of Amaranthaceae"; 8. International Drug Chemistry Congress; March 2020, Antalya (Poster).

 14. Aişe ÜNLÜ; "Antimicrobial Effect of Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Pomegranate Peel Extract", 8. International Drug Chemistry Congress; March 2020, Antalya, (Oral Poster).

 15. Gülden Doğan, Aişe Ünlü, Zehra Ölçer; “Phenolic component amounts and antioxidant activities of Syzygium aromaticum and Cinnamomum zeylanicum” 3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020), March 2020, Ankara (Poster).

 16. Buket Alkan Tas , Ayse Durmus Sayar , Zeynep Efsun Duman, Aise Unlu , Baris Binay , Serkan Unal , Hayriye Unal; “Antibacterial nanocomposite coatings based on lysostaphin and waterborne polyurethane” American Chemical Society Fall 2020 Virtual Meeting News, Moving Chemistry from Bench to Market, 17–20 Ağustos 2020 (Oral Poster).

 17. Zeynep Efsun Duman, Aişe Ünlü, Hayriye Ünal, Jhon M. Woodley, Barış Bı̇nay, “High-Yield Production of Active Recombinant S. simulans Lysostaphin Expressed in E. coli in a Laboratory Bioreactor”, II. International Enzyme and Bioprocess Days (EBDays2020), September, 2020, Gebze (Oral Presentation).

 18. Ahmet Tülek, Aişe Ünlü, Ersin Karataş, Barış Bı̇nay, “Expression and Biochemical Characterization of Madurella mycetomatis Laccase Enzyme in Pichia pastoris”, II. International Enzyme and Bioprocess Days (EBDays2020), September, 2020, Gebze (Oral Presentation).

 19. Mohamed Shehata, Aise Unlu, Emel Timucin, "Brave New Surfactant World Revisited by Lipases: Activation and Unfolding in SDS", 65. Biophysical Society Annual Meeting BPS2021, February 2021, USA (Poster Presentation).

 20. Deniz Emre Şeker, Çiğdem Sönmez, Aişe Ünlü, "Antimicrobial Tenture Extraction from Hypericum perforatum L. and Helicyrsum arenarium with Phenolic Compound Determination", 3. Eurosia Biochemical Approaches and Technologies Congress (EBAT), November 2021, Antalya, (Oral Presentation)

 21. Furkan ÜNLÜ, Doruk TAŞDELEN, Utku Osman YALÇIN, Fatih KUTLU, Aişe ÜNLÜ; "Bitkisel ağız gargarası tasarımı ve geliştirilmesi", 12. International Cosmetic Chemistry, Production and Standardization Congress; February 2022, Antalya; (Poster Presentation).

 22. Beyza ÜNLÜ, Gamze KARAGÖZ, Sema AKTÜRK, Aişe ÜNLÜ; "Altın Otu Ekstraktı ile Yeşil Sentezlenmiş Gümüş Nanopartiküllerin Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Araştırılması";12. International Cosmetic Chemistry, Production and Standardization Congress; February 2022, Antalya; (Oral Presentation).

National Proceedings

 1. Aişe AKPINAR, Aziz TANRISEVEN “Poliüretan Köpüklere İmmobilize Saccharomyces cerevisiae’nin İnvert Şeker Üretiminde Kullanımı” XVIII. Ulusal Kimya Kongresi Temmuz 2004, Kars;(Sözlü Bildiri).
 2. Aişe ÜNLÜ, Aziz TANRISEVEN, Ayhan ÇELİK "Staphylococcus saprophyticus Lipaz için Rekombinant Sistem Geliştirilmesi" XXIII. Ulusal Kimya Kongresi Haziran 2009, Sivas (Poster Birinciliği)
 3. Aişe ÜNLÜ, Aziz TANRISEVEN, Ayhan ÇELİK "Staphylococcus aureus izolatlarından Endüstriyel Lipaz Eldesinin Araştrırlması" ;Uluslararsı Katılımlı XXV. Ulusal Kimya Kongresi Haziran 2011, Erzurum
 4. Aişe ÜNLÜ, Aziz TANRISEVEN, Ayhan ÇELİK "Staphylococcus aureus’dan yeni bir Lipaz: Klonlanması, Ekspresyonu ve Biyokimyasal Karakterizasyonu"; Uluslararsı Katılımlı XXVI. Ulusal Kimya Kongresi Ekim 2012, Muğla (Sözlü Bildiri).
 5. Aişe ÜNLÜ, Aziz TANRISEVEN, Ayhan ÇELİK "Metisiline dirençli Staphylococcus aureus’dan yeni bir lipazın endüstriyel ölçekte kullanımı için klonlanması ve immobilizasyonu"; XXVII. Ulusal Kimya Kongresi, Ağustos 2015, Çanakkale (Sözlü Bildiri).

 6. Aişe ÜNLÜ, Aziz TANRISEVEN, Ayhan ÇELİK "Subklinik mastitisli ineklerden izole edilen metisiline dirençli Staphylococcus aureus ile mücadelede yeni bir yaklaşım olarak lipaz inhibisyonu"; Gebze Teknik Üniversitesi 1. Kimya Öğrenci Kongresi, Nisan 2016, Kocaeli (Sözlü Bildiri).

 7. Aişe ÜNLÜ, Göksu GÖK, A. Beyza AKALIN "Staphylococcus aureus biyofilm ile mücadelede kullanılan yöntemler"; Gebze Teknik Üniversitesi 1. Kimya Öğrenci Kongresi, Nisan 2016, Kocaeli.

 8. Berk İLERİ, Mine CANER, Aişe ÜNLÜ "Kocaeli Yöresindeki Subklinik Mastitisli İneklerden İzole Edilen Staphylococcus aureus İzolatlarının Metisilin Direncinin Araştırılması", Gebze Teknik Üniversitesi 2. İnovatif Kimya Bilim Öğrenci Kongresi, Nisan 2017, Kocaeli (Sözlü Bildiri).

 9. Berk İLERİ, Türkan YURDUN, Aişe ÜNLÜ, "Atık Çaylardan Kafein Eldesi", Gebze Teknik Üniversitesi 2. İnovatif Kimya Bilim Öğrenci Kongresi, Nisan 2017, Kocaeli.

 10. Meltem YEŞİLÇİMEN AKBAŞ, Merve BALABAN, Taner ŞAR, Aişe ÜNLÜ, “Meyve kabuğu hidrolizatının antibiyofilm etkilerinin araştırılması”, GTÜ Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu ve Tanıtım Günleri, Mayıs 2017, Kocaeli.

 11. Mehmet Mervan ÇAKAR, Bedri Burak DURAKSOY, Aişe ÜNLÜ, Barış BİNAY, Hayriye ÜNAL, "Lizostafin Enzim Üretiminde Besiyeri Mühendisliği Uygulamaları", Gebze Teknik Üniversitesi 3. İnovatif Kimya Bilim Öğrenci Kongresi, Mayıs 2018, Kocaeli, (Sözlü Bildiri).

 12. Merve Nur ÇİFTÇİ , Şule ŞAHİN ÜN , Aişe ÜNLÜ; "Green biosynthesis of silver nanoparticles utilizing Pyracantha coccinea", Gebze Teknik Üniversitesi 4. İnovatif Kimya Bilim Öğrenci Kongresi, Mayıs 2019, Kocaeli, (Poster İkinciliği).

 13. Yusuf Bora ASLAN, Merve TELTİK, Eren DEMİR , Aişe ÜNLÜ; "Altın Otu Bitkisinin Antioksidan, Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi", Gebze Teknik Üniversitesi 4. İnovatif Kimya Bilim Öğrenci Kongresi, Mayıs 2019, Kocaeli.

 14. Aişe ÜNLÜ, Şule ŞAHİN ÜN, Salim OK; "Mastitisli ineklerden izole S. aureus'ların Oluşturdukları Biyofilm ile Mücadele: Nar Kabuğu Ekstraktları", 31. Ulusal Kimya Kongresi, Eylül 2019, İstanbul.

Projects

 1. Tübitak Araştırma Projesi, 104M385, (2005-2007), "Membran Biyoreaktör Kullanarak Sukrozdan İzomaltooligosakkarit Üretimi" (Proje Asistanı)

 2. GYTE-BAP-2008A-10 (2008-2010), “Staphylococcus saprophyticus Lipaz Için Rekombinant Sistem Geliştirilmesi”, (Araştırmacı)

 3. TÜBİTAK 216M012, “Lizostafin Enzimi Ve Su Bazlı Poliüretan Tabanlı Antibakteriyel Kaplama Malzemelerinin Geliştirilmesi”, Uluslararası, (Araştırmacı)

 4. GTÜ-BAP-2018-A105-29 "Antioksidan Ve Antimikrobiyal Etkilere Sahip Doğal Biyomalzemeler: Nar Kabuğu Ve Çekirdek Ekstartları", (Araştırmacı)

 5. GTÜ-BAP-2018-A105-28 “Altın Nanopartiküllerin Nar Kabuğu Ekstraktları Ile Yeşil Sentezi”, (Yürütücü)

 6. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) TR42/ÜRETİM/0024 "Enzim Test ve Danışmanlık Merkezi" (Araştırmacı)

 7. DÜ-BAP 2018.06.02.688 "Yeni bir L-Aminoasit Oksidaz enziminin üretimi " (Araştırmacı)

 8. TÜBİTAK 1002-119Z580 “Madurella mycetomatis Lakkaz Enziminin Pichia pastoris'te İfade Edilmesi ve Biyokimyasal Karakterizasyonu” (Yürütücü)

 9. GTÜ-BAP2019-A-105-29 “Metal Nanopartiküllerin Bitki Kaynaklı Biyosentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Etkinligi” (Araştırmacı)

 10. GTÜ-BAP-2019-A-101-15 “Biyoreaktörde Verimli Rekombinant Lizostafin Üretimi” (Araştırmacı)

 11. GTÜ-BAP-2020-A-101-03 “Tarçın ve Karanfil Özütleri Kullanılarak Gümüş Nanopartiküllerin Biyosentezi ve Antibakteriyel Aktivitelerinin İncelenmesi"(Araştırmacı)

 12. GTÜ-BAP-2021-A-105-02 “ Sülfobetain tabanlı amin-reaktif polimerik yüzey kaplamalarının hazırlanması ve antibakteriyel enzim sabitlenmesi"; (Araştırmacı)

 13. TÜBİTAK 3501-221O135 “Gıda atıklarından çevreci kimyasallar ve yöntemle biyo-esaslı, antimikrobiyal, antioksidan ve kompostlanabilir gıda ambalajı üretimi";(Araştırmacı)

 • Third Cycle (Doctoral): Gebze Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü,2016
 • Second Cycle (Master's): Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Bölümü, 2004
 • First Cycle (Undergraduate): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kimya Bölümü, 2001
PostDoc-TÜBİTAK-MAM, GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY INSTITUTE, 2018
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum