Dr. İpek ÖMEROĞLU
Chemistry

İpek ÖMEROĞLU
Phone
+90 (262) 605 3111/3076
Email
iomeroglugtu.edu.tr
Office
Chemical Engineering, 1L-05/2L-15
Areas of interest

Journal Articles

15. D. Öztürk, İ. Ömeroğlu, B. Köksoy, C. Göl, M. Durmuş. "A BODIPY decorated multiple mode reusable paper-based colorimetric and fluorometric pH sensor", Dyes and Pigments, 205, (2022), 1150510.

14. A. Şenocak, S. O. Tümay, İ. Ömeroğlu, V. Şanko. "Crosslinker polycarbazole supported magnetite MOF@CNT hybrid material for synergetic and selective voltammetric determination of adenine and guanine", Journal of Electroanalytical Chemistry, 905, (2022), 115963.

13. A. A. Kamiloglu, H. Yalazan, M. Durmus, G. Celik, I. Omeroğlu, I. Acar, H. Kantekin. "Synthesis, spectroscopic, and photophysicochemical behavior of Zn(II) and Mg(II) phthalocyanine-chalcone conjugates", Journal of Coordination Chemistry, 74, (2021), 2491-2507.

12. D. Akyüz, A. Şenocak, B. Köksoy, İ. Ömeroğlu, M. Durmuş, E. Demirbaş. "Coumarin bearing asymmetrical zinc(II) phthalocyanine functionalized SWCNT hybrid nanomaterial: Synthesis, characterization and investigation of bifunctional electrocatalyst behavior for water splitting", Journal of Electroanalytical Chemistry, 897, (2021), 115552.

11. İ. Ömeroğlu, S. O. Tümay, S. Makhseed, A. Husain, M. Durmuş. "A Highly Sensitive “ON-OFF-ON” Dual Optical Sensor for Cu(II) Ion and Triazole Pesticides Based on Novel BODIPY-Substituted Cavitand", Dalton Transactions, 50, (2021), 6437-6443.

10. H. Kantekin, G. Sarkı, İ. Ömeroğlu, H. Yalazan, N. Kahriman, M. Durmuş. "Synthesis of peripheral and non-peripheral substitutedmetallophthalocyanines containing (E)-3-(5-bromo-2-hydroxphenyl)-1-o-tolyprop-2-en-1-one: Investigation of the photophysical andphotochemical properties", Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 252, (2021), 119474.

9. Ü. Demirbaş, İ. Ömeroğlu, H. T. Akçay, M. Durmuş, H. Kantekin. "Synthesis, characterization, photophysical and photochemical properties of peripherally tetra benzodioxane substituted metal-free phthalocyanine and its zinc(II) and magnesium(II) derivatives", Journal of Molecular Structure, 1223, (2021), 128992.

8. S. Al-Raqa, İ. Ömeroğlu, D. Erbahar, M. Durmuş. "A novel selective fluorescent chemosensor for Fe3+ ions based on phthalonitrile dimer: synthesis, analysis, and theoretical studies", Turkish Journal of Chemistry, 44, (2020), 1254-1264.

7. H. Yalazan, B. Barut, B. Ertem, C. Ö. Yalçın, Y. Ünver, A. Özel, İ. Ömeroğlu, M. Durmuş, H. Kantekin. "DNA interaction and anticancer properties of new peripheralphthalocyanines carrying tosylated 4-morpholinoaniline units", Polyhedron, 177, (2020), 114319.

6. İ. Ömeroğlu, M. Göksel, V. Kussovski, V. Mantareva, M Durmuş. "Novel water-soluble silicon(IV) phthalocyanine for photodynamic therapy and antimicrobial inactivations", Macroheterocycles, 12, (2019), 255-263.

5. İ. Ömeroğlu, A. Şenocak, H. Yetkin, H. Y. Güney, E. Demirbaş, M. Durmuş. "BODIPY substituted zinc(II) phthalocyanine and its bulk heterojunction application in solar cells", Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 23, (2019), 1132–1143.

4. İ. Ömeroğlu, E. N. Kaya, M. Göksel, V. Kussovski, V. Mantareva, M Durmuş. "Axially substituted silicon(IV) phthalocyanine and its quaternized derivative as photosensitizers towards tumor cells and bacterial pathogens", Bioorganic Medicinal Chemistry, 25, (2017), 5415-5422.

3. Z. Biyiklioglu, I. Ömeroğlu, H. Alp. "Synthesis, characterization and electrochemical properties of amphiphilic axially-disubstituted silicon(IV) phthalocyanines", Journal of Coordination Chemistry, 69, (2016), 354-362.

2. İ. Ömeroğlu, Z. Bıyıklıoğlu. "Synthesis and electrochemistry of phthalocyanines bearing [(3, 4- dimethoxybenzyl)oxy] groups", Turkish Journal of Chemistry, 39, (2015), 347-358.

1. İ. Ömeroğlu, T. Arslan, Z. Bıyıklıoğlu, G. Tosun. "Novel pthalocyanines bearing 4-ferrocenylphenoxy substituents and their electrochemistry", Journal of Organometallic Chemistry, 749, (2014), 261-265.

Conference Proceedings

5. İ. Ömeroğlu, M. Durmuş. "Asymmetrical phthalocyanines as light harvesting materials for solar cell applications”, Poster Presentation, IV. Organic Chemistry Congress, 04-07 October 2018, Antalya, TURKEY.

4. İ. Ömeroğlu, E. N. Kaya, M. Göksel, V. Kussovski, V. Mantareva, M. Durmuş. "Yeni aksiyel substitue silisyum(IV) ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi, fotofizikokimyasal özellikleri ve bakteriyel patojenlere karşı aktivitelerinin incelenmesi", Poster Sunumu, VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 18-21 Mayıs 2017, Burdur, TÜRKİYE.

3. İ. Ömeroğlu, E. N. Kaya, M. Göksel, M. Durmuş. "Suda çözünebilir yeni bir silisyum(IV) ftalosiyanin bileşiğinin sentezi fotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerinin incelenmesi", Poster Sunumu, III. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 05-08 Eylül 2016, Trabzon, TÜRKİYE.

2. E. N. Kaya, İ. Ömeroğlu, I. Angelov, V. Kussovski, V. Mantareva, M. Durmuş. "Suda çözünebilir aksiyel sübstitüe silisyum ftalosiyaninlerin fotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerinin incelenmesi", Poster Sunumu, V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 22-25 Nisan 2015, Mersin, TÜRKİYE.

1. Z. Bıyıklıoğlu, İ. Ömeroğlu. "Synthesis and electrochemistry of axially substituted subphthalocyanines”, Poster Presentation, Eighth International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines (ICPP-8), 22-27 June 2014, İstanbul, TURKEY.

Projects

4. TÜBİTAK-1002/121Z155. "Yeni 4,4-Difloro-4-Bora-3a, 4a-Diaza-S-Indasen (BODIPY) Bileşiklerinin Sentezi ve Kağıt Temelli pH Sensörü Uygulamalarının Araştırılması", Prof. Dr. Mahmut Durmuş (Yürütücü), Öğr. Gör. Dr. İpek Ömeroğlu (Araştırmacı), Arş. Gör. Dilek Öztürk (Araştırmacı), 2021-2022.

3. TÜBİTAK-1001/118Z725. "Fotodinamik Terapi ile Kanser Tedavisi için Yeni Nesil Fotosensitizerlerin Sentezi ve Meme Kanser Hücrelerine (MCF-7, MDA-MB-231) Karşı in vitro Aktivitelerinin Belirlenmesi”, Prof. Dr. Mahmut Durmuş (Yürütücü), İpek Ömeroğlu (Bursiyer), 2019-2020.

2. TÜBİTAK-Uluslararası/212M053. "Floresans Tanımlama ve Fotodinamik Terapi Amaçlı Suda Çözünebilen Ftalosiyanin Bileşikleri", Prof. Dr. Mahmut Durmuş (Yürütücü), İpek Ömeroğlu (Bursiyer), 2015-2016.

1. KTÜ-BAP/9670. "Suda Çözünebilen Yeni Metalsiz ve Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu, Elektrokimyasal ve Spektroelektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi”, Prof. Dr. Zekeriya Bıyıklıoğlu (Yürütücü), İpek Ömeroğlu (Araştırmacı), 2013-2014.

  • Third Cycle (Doctoral): Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, 2015-2020
  • Second Cycle (Master's): Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, 2011-2014
  • First Cycle (Undergraduate): Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, 2007-2011
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum