Prof. Dr. Aziz TANRISEVEN
Chemistry

Aziz TANRISEVEN
Phone
+90 (262) 605 30 81
Email
tanrisevengtu.edu.tr
Office
Chemical Engineering, 136
Areas of interest

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Ölçer Z, Tanriseven A., “Co-immobilization of dextransucrase and dextranase in alginate”, Process Biochemistry, 45, 1645-1651 (2010).
A2. Yamaner CI, Sezen IY, Tanriseven A.,” Selection of Psychrotrophic Leuconostoc spp. from Native Fruits, and Studies on Their Dextransucrases”, Food Sci Biotechnol,19, 175-184 (2010).
A3. Dizge N, Keskinler B, Tanriseven A.,” Biodiesel production from canola oil by using lipase immobilized onto hydrophobic microporous styrene-divinylbenzene copolymer”, Biochem Eng Journal, 44, 220-225 (2009).
A4. Dizge N, Aydiner C, Imer DY, Bayramoglu M, Tanriseven A, Keskinler B.,” Biodiesel production from sunflower, soybean, and waste cooking oils by transesterification using lipase immobilized onto a novel microporous polymer”, Bioresource Technol, 100, 1983-1991 (2009).
A5. Dizge N, Keskinler B, Tanriseven A, “Covalent attachment of microbial lipase onto microporous styrene-divinylbenzene copolymer by means of polyglutaraldehyde”, Colloids and Surfaces B-Biointerfaces, 66, 34-38 (2008).
A6. Dizge N, Gunaydin O, Yilmaz F, Tanriseven A, “Immobilization of invertase onto poly (3-methylthienyl methacrylate)/poly (3-thiopheneacetic acid) matrix”, Biochem Eng Journal, 40, 64-71 (2008).
A7. Tanriseven A, Olcer Z, “A novel method for the immobilization of glucoamylase onto polyglutaraldehyde-activated gelatin”, Biochem Eng Journal, 39, 430-434 (2008).
A8. Aslan, Y, Tanriseven, A., “Immobilization of Pectinex Ultra SP-L to produce galactooligosaccharides ,” J mol Catalysis, 45, 73-77 (2007).
A9. Aslan, Y, Tanriseven, A., “Immobilization of Penicillium lilacinum dextranase to produce isomaltooligosaccharides from dextran ,” Biochemical Eng Journal, 34, 8-12 (2007).
A10. Tanriseven A, Aslan Y, “Immobilization of Pectinex Ultra SP-L to produce fructooligosaccharides”, Enzyme Microb Technology, 36, 550-554 (2005).
A11. Tanriseven A, Doğan, Ş, “A Novel Method for the Immobilization of -galactosidase,” Process Biochemistry, 38, 27-30 (2002).
A12. Tanriseven A, Bozkurt Uludağ Y, Doğan Ş, “A Novel Method for the Immobilization of glucoamylase to produce glucose from maltodextrin,” Enzyme and Microbial Technology, 30, 406-409 (2002).
A13. Tanriseven A, Doğan, Ş, “Production of isomalto-oligosaccharides using dextransucrase immobilized in alginate fibres,” Process Biochemistry, 37, 1111-1115 (2002).
A14. Tanriseven A, Doğan Ş, “Immobilization of Invertase within calcium alginate gel capsules,” Process Biochemistry, 36, 1081-1083 (2001).
A15. Tanriseven A, Gökmen F, “Novel Method for the Production of a mixture containing Fructooligosaccharides and Isomaltooligosaccharides,” Biotechnology Techniques, 13, 207-210 (1999).
A16. Tanriseven A, Robyt JF, “Interpretation of dextransucrase Inhibition at High Sucrose Concentrations,” Carbohydrate Research, 245, 97-104 (1993).
A17. Tanriseven A, Robyt JF, “Inhibition of dextran synthesis by acceptor reactions of dextransucrase, and the demonstration of a separate acceptor binding-site” Carbohydrate Research, 225, 321-329 (1992).
A18. Tanriseven A, Robyt JF, “Synthesis of 4,6-dideoxysucrose, and Inhibition Studies of Leuconostoc and Streptococcus D-Glucansucrases with deoxy and chloro derivatives of sucrose modified at carbon atoms 3,4, and 6,” Carbohydrate Research, 186, 87-94 (1989).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Tanriseven A, Simsek S, “Production of leucrose using dextransucrase immobilized in alginate fibers”, 224TH ACS National Meeting, Boston, MA, AUG 18-22, 2002.
B2. Tanriseven, A., Robyt, JF, “The mechanism of acceptor reactions of Leuconostoc mesenteroides B-512 FM dextransucrase: Inhibition of dextran synthesis by -methyl-D-glucopyranoside and its 6-deoxy- and 6-fluoro-analogues and the demonstration of a separate acceptor binding-site,” Fourth Chemical Congress of North America., New York, NY, 202: 28-CARB Part 1 AUG 25 1991.
B3. Tanriseven, A., Robyt, JF, “Synthesis of 4,6-dideoxysucrose, and kinetic Studies of sucrose analogues with Leuconostoc mesenteroides B-512F dextransucrase,” West Central States Biochemistry Conference., Omaha, Nebraska, B-12, Oct 30-31, 1987.

C. Patentler (Ulusal ve Milletlerarası):

C1. Keskinler B, Tanrıseven A, Dizge N, Pakdemirli E, “Bitkisel yağlardan serbest yağ asitlerinin uzaklaştırılması için bir proses”, TR2007 03297 B.
C2. Keskinler B, Tanrıseven A, Dizge N, Ünsal M, “Stiren-divinilbenzen (STR-DVB) kopolimerinin poligluteraldehit kullanılarak sentezlenmesi ve uygulamaları”, TR2007 01981 B.
C3. Keskinler B, Tanriseven A, Dizge N, Unsal M, “Synthesis of styrene-divinylbenzene copolymers by using polyglutaraldehide and the applications”, WO2008118108 (2008).
C4. Keskinler B, Tanriseven A, Dizge N, Pakdemirli E, “A process for removal of free fatty acids from vegetable oils”, WO2008140432 (2008).
C5. Keskinler B, Tanriseven A, Dizge N, Canlı O, “ Novel reactors and a process to produce biodiesel using homogeneous alkaline catalyst”, WO2007058636 (2007).

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Yıldırım T, Tanrıseven A, Özkaya Ş, “Bursa ve Sakarya Kırmızı Biberlerinde Aflatoksin Çalışması”, Gıda Teknolojisi, 6, 60-64 (1997).
D2. Tanrıseven A, “Diş Çürütmeyen Şekerler”, Gıda Teknolojisi, 12, 51-58 (1997).
D3. Tanrıseven A, “Bifidobakteri ve Prebiotikler”, Bursa Tıp Bil Derg, 3, 109-111 (1999).


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. İleri Ç, Tanrıseven A, Sezen İ.Y, “Çevre Kirleticilerinin Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi”, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, GYTE, 28-29 Mayıs 2009.
E2. Akpınar A, Çelik A, Tanrıseven A.,”Staphylococcus Saprophyticus Lipaz için Rekombinant Sistem Geliştirilmesi”, 23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, 2009.
E3. İleri Ç, Tanrıseven A, Sezen Y, “Endüstriyel Bir Enzim Olan Dekstransukraz’ ın Yerel İzolatlardan Elde Edilmesi”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Trabzon, 2008.
E4. Dizge N, Keskinler B, Keriş Ü.D, Köseoğlu D.Y, Tanrıseven A, “NOBA Prosesi İle Yüksek Asit Değerine Sahip Soya Yağindan Biyodizel Üretimi”, 1.Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu, Samsun, Mayıs-2007.
E5. Dizge N, Köseoğlu D.Y, Keskinler B, Tanrıseven A, “Tam Karıştırmalı Kesikli Reaktörde Kimyasal Yöntemle Yüksek Saflıkta Biyodizel Üretimi”, Ulusal Çevre Sempozyumu 2007, Mersin, Nisan-2007.
E6. Akkuş P, Tanriseven A., “Lipaz Kullanılarak Fruktoz Ester Sentezi”, XX.Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, 2006.
E7. Aslan Y, Tanriseven A, “Dekstrandan izomaltooligosakkarit üretimi için Penicillium lilacinum dekstranazın immobilizasyonu”, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Universitesi, 4-8 Eylül, Kayseri, 2006.
E8. Keriş Ü.D, Dizge N, Köseoğlu D, Keskinler B, Tanrıseven A, “NOBA Prosesinde Farklı Sıcaklık ve Katalizörlerin Metil Ester Dönüşümüne Etkisi”, Enerji Bitkileri ve Yeşil Yakıtlar Sempozyumu, İzmir, Aralık-2006.
E9. Keskinler B, Tanrıseven A, Dizge N, Keriş Ü.D, Köseoğlu D, “NOBA Prosesi”, Biyoyakıt (Biyodizel-Biyoetanol) Sempozyumu, Bursa, Haziran-2006.
E10. Tanrıseven A, Keskinler B, Dizge N, Köseoğlu D, “Enzimatik Metil Ester Üretiminin Optimizasyon Çalışması”, Biyoyakıt (Biyodizel-Biyoetanol) Sempozyumu, Bursa, Haziran-2006.
E11. Keskinler B, Dizge N, Tanrıseven A, “İmmobilize Lipazın Biyodizel Üretiminde Kullanılması”, Biyoteknoloji Yüzyılı ve Türkiye Kongresi, Tuzla, Haziran-2006.
E12. Dizge N, Canlı O, Tanrıseven A, Keskinler B, “Mikro Poroz Polimerik Enzim Reaktörleri Kullanarak Ayçiçek Yağından Biyodizel Üretimi”, YEKSEM 2005 III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, Ekim-2005.
E13. Aslan Y, Tanriseven A, “İmmobilize Pectinex Ultra SP-L kullanarak galaktooligosakkarit ve laktozsuz süt üretimi”, 14. Biyoteknoloji Kongresi, Osmangazi Universitesi 31 Ağustos- 2 Eylül, Eskişehir, 2005.
E14. Dizge N, Canlı O, Tanrıseven A, Keskinler B, “Poliüretan Köpüklere İmmobilize Edilen Lipaz Kullanılarak Biyodizel Üretimi”, 14.Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir, Eylül-2005.
E15. Canlı O, Dizge N, Keskinler B, Tanrıseven A, “Polistiren Matriks Kullanılarak Ayçiçeği Yağından Biyodizel Üretimi”, 14.Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir, Eylül-2005.
E16. Dizge N, Keskinler B, Tanrıseven A, Canlı O, “İmmobilize Lipaz Kullanılarak Ayçiçeği Yağından Biyodizel Eldesi”, 2004 Ar-Ge Proje Pazarı, İzmir, Ekim-2004.
E17. Aslan Y, Tanriseven A, “İmmobilize Pectinex Ultra SP-L kullanarak maltodekstrinden glukoz üretimi”, 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kafkas Universitesi, 5-9 Temmuz, Kars, 2004.
E18. Dizge N, Keskinler B, Tanrıseven A, Canlı O, “İmmobilize Lipaz Kullanılarak Ayçiçeği Yağından Biyodizel Eldesi”, Biyoenerji 2004 Sempozyumu, İzmir, Ekim-2004.
E19. Aslan Y, Tanriseven A, “İmmobilize Aspergillus aculeatus fruktoziltransferaz kullanarak sükrozdan fruktooligosakkarit üretimi”, 17. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Universitesi, 8-11 Eylül, İstanbul, 2003.
E20. Tanriseven A, Doğan Ş, “İmmobilize İnvertaz Kullanarak İnvert Şeker Üretimi”, XV Ulusal Kimya Kongresi, BK-S14, İstanbul, 2001.
E21. Tanriseven A, Doğan Ş, “İmmobilize Dextransucrase Kullanarak izomaltooligosakkaritlerin Üretimi”, XV Ulusal Kimya Kongresi, BK-P39, İstanbul, 2001.
E22. Tanriseven A, Gökmen F, “Production of Prebiotics”, Blacksea and Central Asian Symposium on Food Technology, OP-39, Ankara, 2000.
E23. Tanriseven A, “Fruktooligosakkarit ve İzomaltooligosakkaritlerin Üretimi”, Üretimden Tüketime Diyet Gıdalar Sempozyumu, 116-120, İstanbul, 1999.

F. Yazılan kitaplarda bölümler:

F1. Dünden bugüne TÜRKİYE’de Bilim-Teknoloji ve geleceğin teknolojileri (Ahmet Ayhan), Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul , 2002 [Bölüm IV:Biyoteknoloji.]

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

1. Yılmaz, Ş., “İmmobilize siklodekstrin glikoziltransferaz kullanılarak α, β, γ siklodekstrin üretimi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2009.
2. Tunabay, Z., “Elektrolitik suyun bakteriyel enzim üretimine etkisi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2009.
3. Akkuş, P., “Lipaz kullanılarak şeker esteri sentezi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2006.
4. Ölçer, Z., “İmmobilize glukoamilaz kullanılarak glukoz üretimi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2004.
5. Engin, M., “İmmobilize ekmek mayası kullanılarak sukrozdan invert şeker üretimi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2004.
6. Akpınar, A., “Poliüretan köpüklere ekmek mayası immobilizasyonu”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2004.
7. Ünsal, M., “Membran biyoreaktör kullanılarak maltoz üretimi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2003.
8. Arslan, M., “İmmobilize maltogenaz ile maltodekstrinden maltoz üretimi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2003.
9. Canlı, o., “Yeni bir metodla maltogenaz enziminin immobilizasyonu”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2003.
10. Kutay, H., “Ekmek mayası (Saccharomyces cerevisiae)’nin çeşitli metodlar ile immobilizasyonu”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2001.
11. Uludağ, Y., “İmmobilize glukoamilaz ile maltodekstrinden glukoz üretimi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2000.
12. Doğan, Ş., “immobilize invertaz kullanarak invert şeker üretimi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2000.
13. Gökmen, F., “Sükrozdan fruktooligosakkarit üretimi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 1998.
14. Emek, D., “Mutant Bacillus licheniformis’den -amilaz eldesi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 1997.
15. İbişoğlu, H., “Nişastadan siklodekstrin eldesi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 1997.
16. Yıldırım, T., “Bursa ve Sakarya yöreleri kırmızı biberlerinde aflatoksin çalışması”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 1996.


Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

1. Ölçer, Z., “Prebiyotik Üretimi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2010.
2. Aslan, Y., “Pectinex ultra sp-l nin immobilizasyonu ve prebiyotik üretiminde kullanımı”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2005.
3. Abasıyanık, MF., “Ülkemizdeki Helicobacter pylori enfeksiyonunun analizi ve ürünleri olan CagA, VacA ve üreaz proteinlerinin hastalık yapmadaki rollerinin incelenmesi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2004.

  • Third Cycle (Doctoral): 1993 Iowa State University, Biyokimya Bölümü, IA,
  • Second Cycle (Master's): 1988 Iowa State University, Biyokimya Bölümü IA, A
  • First Cycle (Undergraduate): 1979 Ankara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum