Dr. Öğr. Üyesi İrem KULU
Chemistry

İrem KULU
Phone
+90 (262) 0262 605 3089
Email
iremkulugtu.edu.tr
Office
Chemical Engineering, 149
Areas of interest
Organic chemistry Biological active molecul synthesis Cross-coupling reactions, Heck reactions Active pharmaceutical ingredients synthesis&process development Phtalocyanine synthesis

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.GÜNKARA ÖMER TAHİR,KULU İREM,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET (2015). Aryl and Heteroaryl Substituted Tandospirones as Possible Antidepressant Drugs. MINI-REVIEWS IN MEDICINAL CHEMISTRY, 15, 789-796. </span>

2.KULU İREM,GÜL MELEK,GÜNKARA ÖMER TAHİR,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET (2013). Cycloaddition Reactions of Some Tricyclic Imides. MINI-REVIEWS IN ORGANIC CHEMISTRY, 10, 409-418. </span></span>

3.GÜL MELEK,KULU İREM,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET (2013). Hydroarylation reactions of N
acylaminosubstituted tricyclic imides. Journal of Chemical Research, 37(6), 345-350., Doi:
10.3184/174751913X13686357345579 

4. KULU İREM,köprüceli aslı,göksu gökçe,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET (2013). Synthesis of New Aryl Hetaryl Substituted Tandospirones Under Reductive Heck Type Hydroarylations and Isoxazoline Derivatives via 1 3 Dipolar Cycloaddition Reactions with Expected Anxiolytic Activity . Current Organic Synthesis, 10(3), 481-485., Doi:10.2174/1570179411310030010 

5.KULU İREM,Göksu Gökçe,SUCU BİLGESU ONUR,Köprüceli Aslı,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET,Kaufmann Dieter (2013). Synthesis of New Aryl substituted Tandospirone and Epiboxidine Analogues and Isoxazoline Derivatives. Organic Preparations and Procedures International, 45(1),44-56., Doi: 10.1080/00304948.2013.743423 

6. GÜL MELEK,KULU İREM,GÜNKARA ÖMER TAHİR,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET (2013). Reductive Heck Reactions and 3 2 Cycloadditions of Unsaturated N N Bistricyclic Imides. ACTA CHIMICA SLOVENICA, 60, 87-94.

7.GÜL MELEK,KULU İREM,PEKSEL AYŞEGÜL,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET (2013). Evaluation of the Antioxidative Properties of N Acylamino Substituted Tricyclic Imides. Journal of Chemistry,2013, 1-6., Doi: 10.1155/2013/920130 

8. KULU İREM,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET (2011). The Synthesis of Epiboxidine and Related Analogues as Potential Pharmacological Agents. Helvetica Chimica Acta, 94(11), 2054-2060., Doi: 0.1002/hlca.201100140 

9.GÜNKARA ÖMER TAHİR,KULU İREM,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET,Kaufmann Dieter (2010).Synthesis of arylated norbornyl amino acid esters. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 141(11), 1237-1243., Doi: 10.1007/s00706-010-0384-3 (

10. YOLAÇAN ÇİĞDEM,KULU İREM,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET (2010). Polymerization of 1-azabicyclo 4 2 0 octane with chiral tricyclic amino acid esters for obtaining biomedical materials. Chinese Journal of Polymer Science, 28(1), 39-44., Doi: 10.1007/s10118-010-8214-y 

11.ÇELİK CUMALİ,KULU İREM,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET,Dieter Kaufmann (2009). Domino Heck Reactions of Carba and Oxabicyclic Unsaturated Dicarboximides Synthesis of Aryl Substituted Bridged Perhydroisoindole Derivates. Helvetica Chimica Acta, 92(6), 1092-1101., Doi:10.1002/hlca.200800388 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
(proceedings) basılan bildiriler : 

1.KULU İREM,GÜL MELEK,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET,PEKSEL AYŞEGÜL (2017). Aril Substitue Trisiklik İmidlerin Sentez ve Antioksidan Aktiviteleri. Uluslararası Katılımlı 5. İlaç Kimyası Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

2.GÜNKARA ÖMER TAHİR,GÜL MELEK,KULU İREM,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET (2015). 3 2CYCLOADDITIONS OF UNSATURATED N N BISTRICYCLIC IMIDES. 19th European Symposium on Organic Chemistry 

3.KULU İREM,Kaya Esra Nur,TUNCEL KOSTAKOĞLU SİNEM,Basova Tamara,GÜREK AYŞE GÜL,AHSEN VEFA (2013). Asymmetrical Phthalocyanine Single Wall Carbon Nanotube Hybrid Materials Synthesis Characterizations and liquid Crystalline Properties. 44th IUPAC 2013 World Chemistry

4. KULU İREM,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET (2013). Synthesis of Biologically Active Epiboxidine Analogues via Reductive Heck Reactions. 44th IUPAC 2013 World Chemistry 

5. KULU İREM,köprüceli aslı,Gökçe Göksu,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET (2011). Synthesis of Some New Tandospirones Under Reductive Heck Type Hydroarylation Reactions. 22ndInternational Symposium: Synthesis in Organic Chemistry 

6. KULU İREM,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET,Dieter Kaufmann (2007). Domino Heck Reactionsof N Phenyl 7 oxabicyclo 2 2 1 hept 5 ene 2 3 dicarboximide. International Conference on Organic Chemistry 

7.KULU İREM,YOLAÇAN ÇİĞDEM,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET (2007). Investigation onPolymerization of 1 Azabicyclo 4 2 0 octane with Chiral Tricyclic Amino Acid Esters to ObtainBiomedical Materials. International Conference on Organic Chemistry (/)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1.KULU İREM,GÜL MELEK,GÜNKARA ÖMER TAHİR,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET (2013). N N Bistrisiklik İmidlerin İndirgen Heck Reaksiyonları ve 3 2 Siklokatılma Reaksiyonları. 1.Ulusal OrganikKimya Kongresi 

2. KULU İREM,DURMUŞ MAHMUT,GÜREK AYŞE GÜL,AHSEN VEFA (2013). Piren Grubu İçeren Asimetrik Çinko Ftalosiyanin Bileşiğinin Sentezi ve Karakterizasyonu. 1.Ulusal Organik Kimya Kongresi 

3. GÜL MELEK,KULU İREM,ÖZTÜRK ÇALI İLKAY,CANSARAN ARZU,Türk Emine,İDİL ÖNDER (2013). Endemik Linaria corifolia Desf Scrophulariaceae Bitki Ekstrelerinin Eldesi ve Biyolojik AktiviteÇalışmaları. 1.Ulusal Organik Kimya Kongresi 

4. GÜL MELEK,KULU İREM,ÖZTÜRK ÇALI İLKAY,İDİL ÖNDER,CANSARAN ARZU,Çelikoğlu Umut (2013). Endemik Linaria corifolia Desf Scrophulariaceae Bitkisinin Uçucu Yag Bilesiminin Belirlenmesi ve Biyolojik Aktivite Çalısmaları. 1. İLAÇ KİMYASI, ÜRETİMİ VE STANDARDİZASYONU 

5. KULU İREM,GÜL MELEK,PEKSEL AYŞEGÜL,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET (2013). Biyolojik Aktivite Gösterebilecek İzoksazol Substitue Trisiklik İmidlerin Sentezi ve Antioksidan Aktiviteleri. 1. İlaç Kimyası Kongresi 

6. Köprüceli Aslı,KULU İREM,Göksu Gökçe,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET (2011). Tandospironun 1 3
Dipolar Siklokatılma Reaksiyonlarının İncelenmesi. 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi 

7.ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET,KULU İREM (2011). Epiboksidin ve Analoglarının Hidroarilasyon ve1 3 Dipolar Siklokatılma Reaksiyonlarıyla Elde Edilmesi. 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi 

8. KULU İREM,Köprüceli Aslı,Göksu Gökçe,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET (2011). Yüksek BiyolojikAktivite Gösteren Tandospiron Analoglarının İndirgen Heck Reaksiyonlarıyla Sentezlenmesi. 25.Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi 

9.Göksu Gökçe,KULU İREM,SUCU BİLGESU ONUR,Köprüceli Aslı,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET (2011). Hidroarilasyon Reaksiyonu ile Antidepresan İlacı Olarak Kullanılan TandospironAnaloglarının Sentezi. 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi 

10.
KULU İREM,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET (2010). Ağrı Kesici Etkisi olan Epiboksidin Analoglarının
Sentezlenmesi. 24. Ulusal Kimya Kongresi 

11.KULU İREM,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET (2010). Bazı Bisiklik Sistemlerde İndirgen Heck veDomino Heck Reaksiyonlarının Uygulanması. Organometalik Kimya ve Kataliz Çalıştayı 

12.KULU İREM,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET (2009). Aril Substitue Yeni Trisiklik Moleküllerin Sentezleri. 22. Ulusal Kimya Kongresi 

13.KULU İREM,YOLAÇAN ÇİĞDEM,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET (2007). Biyomedikal Malzeme Olarak Kullanılabilecek 1 azabisiklo 4 2 0 oktan ın Kiral Trisiklik Amino Asid Esterleri ilePolimerizasyonunun Araştırılması. 21.Ulusal Kimya Kongresi (/)

14.ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET,YOLAÇAN ÇİĞDEM,BAĞDATLI EMİNE,GÜL MELEK,KULU İREM,GöksuGökçe (2007). Azabisiklik ve Trisiklik Alkenlerin Paladyum II Asetat Katalizörlüğünde Heck Reaksiyonları. 21.Ulusal Kimya Kongresi 

15.KULU İREM,ÖCAL SUNGUROĞLU ZEHRA NÜKET (2006). N Fenil 7 oksabisiklo 2 2 1 hept 5 en 2 3dikarboksimid Bileşiğinin Domino Heck Reaksiyonları ve İzoindolin Türevlerinin Sentezleri. 20. Ulusal Kimya Kongresi

 • Third Cycle (Doctoral): Doktora YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ORGANİK KİMYA (DR) Şubat/2012
  Tez adı: Siklik Sistemlerde Yeni C-C ve C-N Bağ Oluşum Reaksiyonları (2012) Tez
  Danışmanı:(ZEHRA NÜKET ÖCAL SUNGUROĞLU)
 • Second Cycle (Master's): Yüksek Lisans YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA, ORGANİK KİMYA (YL) (TEZLİ)Temmuz/2006
  Tez adı: Bazı Domino- Heck Tipi Hidroarilasyon Reaksiyonları ve Yeni İzoindolinler
  Tez Danışmanı:(ZEHRA NÜKET ÖCAL SUNGUROĞLU)
 • First Cycle (Undergraduate): Lisans YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR. 1999
  Ağustos/2004
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum