gtu_logo

Prof. Dr. Elif İNCE
Environmental Engineering

Elif İNCE
Phone
+90 (262) 605 31 23
Email
e.senturk@gtu.edu.tr
Office
Environmental Engineering, 143
Areas of interest

A. SCI ve SCI-Expanded kapsamında yayımlanan makaleler:
A1. İnce Elif, İnce Mahir, Onkal Engin Güleda, Comparison of thermophilic and mesophilic anaerobic treatments for potato processing wastewater using a contact reactor. Global NEST Journal, 19 (2017) 318-326.


A2. Şentürk Elif, İnce Mahir, Onkal Engin Güleda, The effect of shock loading on the performance of a thermophilic anaerobic contact reactor at constant organic loading rate. Journal of Environmental Health Science and Engiıneering, 12 (2014) 1-8.


A3. Elif Şentürk, Treatment of zinc-cyanide electroplating rinse water with using the electrocoagulation process, Water Science and Technology, 68 (2013) 2220-2227.

 
A4. Mahir Ince, Elif Şentürk, Guleda Onkal Engin, Bülent Keskinler, Landfill leachate treatment and membrane fouling in jet-loop membrane bioreactor operated under different organic loading rates, International Journal of Environmental Research, 7(3) (2013) 727-734.


A5. Elif Şentürk, Mahir İnce, Guleda Onkal Engin, Assessment of kinetic parameters for thermophilic anaerobic contact reactor treating food-processing wastewater, International Journal of Environmental Research, 7(2) (2013) 293-302.


A6. Elif Şentürk, Mahir İnce, Guleda Onkal Engin, The effect of transient loading on the performance of a mesophilic anaerobic contact reactor at constant feed strength, Journal of Biotechnology, 164 (2012) 232-237.


A7. Güleda Onkal Engin, Burcu Kızıltaş Müftüoğlu, Elif Şentürk, Dynamic biosorption characteristics and mechanisms of dried activated sludge and Spirulina Platensis for the removal of Cu+2 ions from aqueous solutions, Desalination and Water Treatment Science and Engineering, 47 (2012) 310-321.


A8. Güleda Onkal Engin, Banu Sınmaz Uçar, Elif Şentürk, Reuse feasibility of pre-treated grey water and domestic wastewater with a compact household reverse osmosis system, Desalination and Water Treatment Science and Engineering, 29 (2011) 103-109.


A9. Mahir Ince, Elif Şentürk, Guleda Onkal Engin, Bülent Keskinler, Further treatment of landfill leachate by nanofiltration and microfiltration-PAC hybrid process, Desalination, 255 (2010) 52-60.


A10. Elif Şentürk, Mahir Ince, Guleda Onkal Engin, Kinetic evaluation and performance of a mesophilic anaerobic contact reactor treating medium-strength food-processing wastewater, Bioresource Technology, 101 (2010) 3970-3977.


A11. Elif Şentürk, Mahir Ince, Guleda Onkal Engin, Treatment efficiency and VFA composition of a thermophilic anaerobic contact reactor treating food industry wastewater, Journal of Hazardous Materials, 176, 1-3, (2010) 843-848.


A12. Mahmut Bayramoğlu, Mehmet Kobya, Murat Eyvaz, Elif Şentürk, Technical and economic analysis of electrocoagulation for the treatment of poultry slaughterhouse wastewater, Separation and Purification Technology, 51/3/ (2006) 404-408.


A13. Mehmet Kobya, Halil Hız, Elif Senturk, Coskun.Aydıner, Erhan Demirbaş, Treatment of potato chips manufacturing wastewater by electrocoagulation, Desalination, 190/1-3/ (2006) 201-211. 


A14. Mehmet Kobya, Erhan Demirbaş, Elif Şentürk, Mahir Ince, Adsorption of heavy metal ions from aqueous solutions by activated carbon prepared from apricot stone, Bioresource Technology 96 (2005) 1518-1521.


A15. Mehmet Kobya, Elif Şentürk, Mahmut Bayramoğlu, Treatment of poultry slaughterhouse wastewaters by electrocoagulation, Journal of Hazardous Materials, 133/1-3/ (2005) 172-176.

 
A16. Erhan Demirbaş, Mehmet Kobya, Elif Şentürk, Tuncay Ozkan, Adsorption kinetics for the removal of chromium (VI) from aqueous solutions on the activated carbons prepared from agricultural wastes, Water SA, 30/4 (2004) 533-540.


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:


B1. Sarı Erkan Hanife, Engin Güleda, İnce Mahir, Şentürk Elif, Bilgili Mehmet Sinan, Kulil Burcu, Çağlak Abdülkadir Membrane Fouling in Submerged Membrane Bioreactors - Effect of Activated Sludge Rheology. EURASIA 2014 Waste Management Symposıum, 28-30 April 2014, Istanbul, Turkey. 


B2. Şentürk Elif, İnce Mahir, Engin Güleda, Topaloğlu Alikemal Treatment of nitro-aromatic and nitro-heterocyclic organic pollutants in an ultrasound aided anaerobic membrane bioreactor. MBR for the next generation III, 17-18 December 2013, Istanbul, Turkey.


B3. Zişan P. Sozer, Elif Senturk, Mahir Ince, Guleda Önkal Engin, Antibiyotik İçerikli Atıksuların Ardışık Kesikli Reaktörlerde Biyolojik Yöntemlerle Arıtılabilirliği, Uluslararası Çevre Sempozyumu (UCS 2009), 20-23 Mayıs 2009, Bişkek, Kırgızistan.


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


E1-Handenur Yaşar, Mahir İnce, Elif İnce, Abdurrahman Akyol, Mahmut Rahim Bayramoğlu, Ters Elektrodiyaliz ile Enerji Üretimi ve Türkiye Potansiyeli, 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, 21-23 Eylül 2017. 


E2- Ece Polat, Mahir İnce, Ömer Kantoğlu, Ece Ergun, Elif İnce, Yasin Abdullah Uslu, İbrahim İlkkaya, Radyasyon + Anoksik-Oksik-MBR’de Kömür Koklaştırma Atıksuyunun Arıtımı, 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, 21-23 Eylül 2017. 


E3- İbrahim İlkkaya, Elif İnce, Mahir İnce, Yasin Abdullah Uslu, Ece Polat, Handenur Yaşar, A2O-MBR’de Kömür Koklaştırma Atıksuyunun Arıtımı, 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, 21-23 Eylül 2017. 


E4- Yasin Abdullah Uslu, Mahir İnce, Elif İnce, M. Sinan Bilgili, Ebubekir Yüksel, Ece Polat, İbrahim İlkkaya, Handenur Yaşar, Ultrases Destekli Membran Distilasyon Biyoreaktörde Hastane Atıksuyunun Arıtımı, 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, 21-23 Eylül 2017. 


E5- Mahir İnce, Elif İnce, Ülker Diler Keriş Şen, Güleda Engin, Bülent Keskinler, MBR’de Arıtılmış Sızıntı Sularının Mikrofiltrasyon-Toz Aktif Karbon Hibrit Sistemi ile İleri Arıtımı, 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, 21-23 Eylül 2017. 


E6- Mahir İnce, Elif İnce, Ultrases Destekli Membran Distilasyon Biyoreaktör ile Atıksu Arıtımı, Membran Biyoreaktör Teknolojileri Çalıştayı (Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Çalıştayları), MEMTEK; İstanbul, 18-20 Nisan 2017. 


E7- Güleda Engin, M. Salim Öncel, Meltem Çelen, Feride Ulu, Ercan Gürbulak, Senem Bayar, Elif Şentürk, İklim Değişikliğinin Akdeniz Su Havzası Üzerine Etkisi ve CLIMB Projesi, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, Gebze, 22- 23, Kasım 2012.


E8- Ayşe Muhcu, Elif Şentürk, Mahir İnce, Güleda Onkal Engin, Mahmut Bayramoğlu, Nitro-aromatik ve Nitro-heterosiklik Bileşiklerin Anaerobik Arıtımında Ultrasesin Uygulanabilirliğinde Ön Değerlendirme, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, Gebze, 22- 23, Kasım 2012.


E9- Alikemal Topaloğlu, Mahir İnce, Güleda Onkal Engin, Elif Şentürk, Termofilik Püskürtme Çevrimli Reaktörde Patates İşleme Endüstrisi Atıksuyu Arıtımı, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, Gebze, 22- 23, Kasım 2012.


E10- Betül Tavacı, Elif Şentürk, Mahir İnce, Güleda Onkal Engin, Mühimmat Endüstrisi Atıksularının Anaerobik Arıtımı, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, Gebze, 22- 23, Kasım 2012.


E11- Alikemal Topaloğlu, Mahir İnce, Güleda Onkal Engin, Elif Şentürk, Yüksek Sıcaklıkta Püskürtme Çevrimli Reaktörün Kütle Transfer Özellikleri, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, Gebze, 22- 23, Kasım 2012.


E12- Zişan P. Sözer, Tuğba Öztürk, Elif Şentürk, Mahir İnce, Güleda Önkal Engin, Aktif Çamur Biyokütlesi Üzerine Farklı Etken Maddelere Sahip Antibiyotik Türlerinin Toksisite Etkisinin Belirlenmesi, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VI, Gebze, 28- 29, Mayıs 2009.


E13- Meltem Çelen, Elif Şentürk, Mahir İnce, Ayşe Pelin Pekcan Yatmaz, Güleda Önkal Engin, Mehmet Salim Öncel, Mehmet Karpuzcu, İzmit Körfezi’nde Ötrofikasyona Neden Olan Bazı Parametrelerin Su Sütunu Boyunca İncelenmesi, Çevre Sorunları Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, 14-16 Mayıs 2008.


E14- Murat Eyvaz, Mahmut Bayramoğlu, Mehmet Kobya, Elif Şentürk, Tavuk Kesimhane Atıksularının Elektrokoagülasyon İle Arıtılması, Anadolu Üniversitesi, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK-7, Eskişehir, 5-8 Eylül 2006.


E15- Mehmet Kobya, Erhan Demirbaş, Elif Şentürk, Kayısı Çekirdeklerinden Üretilen Aktif Karbon Üzerine Cr(VI) İyonlarının Adsorpsiyonu, İstanbul Üniversitesi, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İSTANBUL, 8-11Eylül 2003.


E16- Mehmet Kobya, Erhan Demirbaş, Elif Şentürk, Lokman Hanecio, İyon Değiştirici Reçine İle Metal Kaplama Durulama Banyosu Atıksularından Cr(VI) Giderimi, İstanbul Üniversitesi, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İSTANBUL, 8-11Eylül 2003.


E17- Orhan Taner Can, Mustafa Sözbir, Elif Şentürk, Mehmet Kobya, Mahmut Bayramoğlu, Tekstil Atıksularının Elektrokoagülasyonl İle Arıtımı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, Gebze/Kocaeli, 9-10 Ekim 2003.


E18- Elif Şentürk, Reha Uygun Mahmut Bayramoğlu ve Mehmet Kobya, Demir elektrodlar ile tekstil boyalarının elektrokoagülasyonu, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, Gebze/Kocaeli, 9-10 Ekim 2003.


F.Diğer yayınlar, sunumlar: 


F1. G. Engin, M. S. Öncel, M. Çelen, F. Ulu, E. Gürbulak, S. Bayar, E. Şentürk, F. Wendland, F. Hermann, H. Bach, P. Klug, Akdeniz havzalarının hidrolojisi üzerinde iklime bağlı değişiklikler, Enerji ve Çevre Teknolojileri, YTÜ II. Ar-Ge Proje Pazarı, 29-30 Mayıs 2012. 


F2. Ersan Kuzyaka, Nur Fındık, İbrahim TAN, Elif Şentürk, Gülsen AVAZ, Ahmet BABAN, Kentsel Atıksu Arıtma Kılavuzu, TÜBİTAK MAM Matbaası Gebze/KOCAELİ, 2011.


F3. Elif Şentürk, Çevre Sorunları, Çayırova Belediyesi, 5 Haziran Çevre Günü Etkinlikleri, 5 Haziran 2009, Çayırova, Gebze, KOCAELİ.


F4. Şeref Naci Engin, Güleda Önkal Engin, Elif Şentürk, Fatma Yıldız, Phoenix Contact 2nd International EDUNET'08 Meeting, Yildiz Technical University, 10-11 Haziran 2008.


F5. Güleda Önkal Engin, Elif Şentürk, The performance of a two-stage anaerobic treatment system treating potato-processing wastewater, Cape Peninsula University of Technology, Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti, 9 Şubat 2008.

1- Gülbahar ÖZGÜR, “Otomotiv
yan sanayi olarak faaliyet gösteren bir fabrikanın çevre yönetim sisteminin ISO 14001-2015 revizyonuna adaptasyonu ve atık yönetiminin iyileştirilmesi” Yüksek Lisans, 2019.

2-Handenur YAŞAR, “Kömür koklaştırma atık suyunun anoksik-oksik membran biyoreaktör sistemi ile arıtımı” Yüksek Lisans, 2020.

3-Özgü KIRKAYAK, “Kömür koklaştırma atıksuyunun iyonlaştırıcı radyasyon ile arıtılması ve toksikolojik
değerlendirilmesi” Yüksek Lisans, 2020.

  • Third Cycle (Doctoral): Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2010)
  • Second Cycle (Master's): Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2004)
  • First Cycle (Undergraduate): Kocaeli Üniversitesi (2000)