gtu_logo

Prof. Dr. Mustafa AKKURT
Mathematics

Mustafa AKKURT
Phone
+90 (262) 605 13 69
Email
makkurt@gtu.edu.tr
Office
Business Administration Building, Z45
Areas of interest
Linear Algebra, Matrix Algebras

Journal Papers

 • E. Akkurt, M. Akkurt, G. P. Barker, “Jordan homomorphisms of the structural matrix algebras" , Linear and Multilinear Algebra, 63 (12), 2518-2525, (2015), (SCI-E)
 • E. Akkurt, M. Akkurt, G. P. Barker. "Structural matrix algebras related to finite distributive lattices", Quaestiones Mathematicae, 37, 291-302, (2014), (SCI).
 • M. Akkurt, E. Akkurt, G. P. Barker. "Complemented invariant subspaces of structural matrix algebras", Turkish Journal of Math., 37, 993-1000, (2013), (SCI).
 • M. Akkurt, E. Akkurt, G. P. Barker. "Automorphisms of structural matrix algebras", Operators and Matrices, 7, 431-439, (2013), (SCI).
 • M. Akkurt, Z. Alshair, L. Lamar and J. Ma. "Unital four-dimensional lattice-ordered algebras with a distributive basis", ISRN Algebra, Volume 2011 (2011).
 • M. Akkurt, G. P. Barker, M. Wild. "Structural matrix algebra and their lattices of invariant subspaces", Linear Algebra and its Applications, 394, 25-38, (2005), (SCI).

Conference Proceedings with Contributed Talks

 • 4th International Conference on Matrix Analysis and Applications, ICMAA 2013, 2-5 July 2013, Konya – Turkey, pp 16-17
 • 4th International Conference on Matrix Analysis and Applications, ICMAA 2013, 2-5 July 2013, Konya – Turkey, pp 26-27
 • XV. Antalya Algebra Days, 22-26 May 2013, Nesin Matematik Köyü, Sirince - Izmir, pp 14

Book (Chapter) Translation

 • Uygulamalı Lineer Cebir 9. Baskı, (Elementary Linear Algebra with Applications - Chapter translation in Turkish, 9th Ed.) Bernard Kolman, David R.Hill, Palme Yayıncılık 2010.

Ahmet Arif Akıncı , "Doğrusal dönüşümlerin alt uzaylarının yapısal matris halkalarına izomorfluğu", GYTE 2004.

Mustafa Sucuoğlu, "Yapısal matris cebirlerinin alt cebirlerinin grup otomorfizmalarının iç otomorfizmaları", GYTE 2005.

Işıl Öner, "Jordan homomorfizmaları", GYTE 2007.

Özkay Özkan, "Üst üçgen matris cebirlerinin iç otomorfizmalarının çakışma cebirleri kullanılarak genelleştirilmesi", GYTE 2008.

Mahmut Murat Yargıcı, "Hiperdeğişmez alt uzaylar", GYTE 2010.

Rıdvan Sarıoğlu, "Sonlu boyutlu koninin facelerinin örgülerinin modülerliği", GYTE 2010

 • Third Cycle (Doctoral): University of Missouri Kansas City, Matematik, 2000
 • Second Cycle (Master's): University of Missouri Kansas City, Matematik, 1996
 • First Cycle (Undergraduate): İstanbul Üniversitesi, Matematik, 1992
Visitor Professor, University of Houstan - Clear Lake, 2011