gtu_logo

Assist. Prof. Saliha İŞSEVER ÖZTÜRK
Molecular Biology and Genetics

Saliha İŞSEVER ÖZTÜRK
Phone
+90 (262) 605 25 14 - 25 40
Email
siozturk@gtu.edu.tr
Web page
https://www.gtu.edu.tr/tr/personel/615/21714/display.aspx
Office
Block C2, 111
Areas of interest
Molecular Biology, Molecular Biotechnology, Industrial Enzymes, Therapeutic Proteins, Protein Engineering, Enzyme Engineering

Journal Article

 1. Yurtsever, E. and İşsever, S. “Lattice Polymers: Behaviour Far From Theta-conditions”, Polymer; 33, 2725-2728 (1992).
 2. İşsever, S., Karaaslan, H. and Yurtsever, E. “Lattice Polymers by Interactive Computer Graphics”, Doğa-Turkish Journal of Physics, 17, 262-268 (1993).
 3. Gümüşel, F., Kiremit, N., İşsever, S., Oğraş, T.T. and Bermek, E., "PCR Cloning of the pac Gene from E. coli ATCC 11105-Observation on the Expression of a Recombinant Periplasmic Protein", Biochem. And Molcul. Biol. Int., 38, 314-325, (1996).
 4. Korkut, Ç., Yalçıntepe, L., Kiremit-Korkut, N., Uzun-Altınöz, S., İşsever, S., Gümüşel, F., Tiryaki, D. and Bermek, E., S"erum Proteins with NAD+ Glycohydrolase Activity and Anti-CD38 Reactivity-Elevated Levels in Serum of Tumor Patients", Cancer Letters, 126, 105-109, (1998).
 5. Gümüşel, F., Yücel, F., İşsever Öztürk, S., Kiremit-Korkut, N., Çırakoğlu, B. and Bermek, E., “Monoclonal Antibody MAM-6C-8 (Anti-Penicillin Acylase)”, Hybridoma, 20, 137-138 (2001).
 6. Gümüşel, F., İşsever- Öztürk, S., Kiremit-Korkut, N., Gelegen, Ç. and Bermek, E., "Cloning and Expression of the Penicillin Acylase Gene (pac) from E. coli ATCC 11105", Enzyme and Microbial Technology, 29:499-505, (2001).
 7. Özüdoğru, E.A., Kaya, E., Kırdök, E., İşsever Öztürk, S., “Development of genetically stable in vitro propagation protocol from young and mature explants of thyme (Thymus vulgaris and T. longicaulis)”, In Vitro Cellular and Developmental Biology, 47, 309-320 (2011).
 8. Akkaya, Ö., İşsever Öztürk, S., Bolhius, A., Gümüşel, F., “Mutations in the translation initiation region of the pac gene resulting in increased levels of activity of penicillin G acylase”, World J Microbiol Biotechnol, 28, 2159–2164 (2012).
 9. Akbulut N., Tuzlakoğlu Öztürk M., Pijning T., İşsever Öztürk S., Gümüşel F., “Improved activity and thermostability of Bacillus pumilus lipase by directed evolution”, Journal of Biotechnology, 164, 123–129 (2013).
 10. Tuzlakoğlu Öztürk M., Akbulut N., İşsever Öztürk S., Gümüşel F., “Ligase-independent cloning of amylase gene from a local Bacillus subtilis isolate and biochemical characterization of the purified enzyme”, Appl Biochem Biotechnol, 171, 263–278 (2013).
 11. Balcı H., Tuzlakoglu Ozturk M., Pijning T., Issever Ozturk S., Gumusel F., “Improved activity and pH stability of E. coli ATCC 11105 penicillin acylase by error-prone PCR”, Appl Microbiol Biotechnol, DOI 10.1007/s00253-013-5476-7, (2014).

Conference Proceedings

 1. Gümüşel, F., İşsever, S., Kiremit, N. and Bermek, E., “Studies on the PCR Cloning and Expression of the Gene Fragments Coding Penicillin Acylase Alpha and Beta Subunits”, VIII. International Biophysics Symposium, Gebze-Kocaeli, 25-28 September, 1996.
 2. Gümüşel, F., Kiremit, N. İşsever, S., Oğraş, T.T. and Bermek, E., “PCR Cloning of the Penicillin Acylase Gene (pac) from E. coli ATCC 11105 and Expression”, VIII. International Biophysics Symposium, Gebze-Kocaeli, 25-28 September 1996.
 3. İşsever Öztürk, S., Gümüşel, F. ve Bermek, E., “The Expression of the E. coli ATCC 11105 Penicillin Acylase Gene (pac) Mutated on the Transcriptional and Translational Control Regions”, 28th FEBS Congress, İstanbul, European Journal of Biochemistry, Vol 269 supp:1, 20-25 October 2002.
 4. İşsever Öztürk, S., Şah, I., Balcı, H., Gümüşel, F., “The Optimization of Penicillin Acylase Production from Recombinant E. coli Strrains in a Multiple Bioreactor System”, The International Enzyme Engineering Symposium, Kuşadası, Türkiye, 1-5 October 2008.
 5. İşsever Öztürk, S., Akdemir, H., Akbulut, N., Gümüşel, F., “Purification of Recombinant Penicillin Acylases Originated from the Wild Type or Altered Expression Casettes and Characterization of the Enzyme”, The International Enzyme Engineering Symposium, Kuşadası, Türkiye, 1-5 October 2008.
 6. Akkaya, Ö., İşsever Öztürk, S., Gümüşel, F., “Improvement of the Penicillin Acylase (PA) Production in the Mutants Bearing the Alterations on the Shine-Dalgarno Sequence (SD) or in the Spacer Region Between SD and Initiation Codon”, The International Enzyme Engineering Symposium, Kuşadası, Türkiye, 1-5 October 2008.
 7. Akkaya, Ö., İşsever Öztürk, S., Gümüşel, F., “Effects of mutations introduced into Translation Initiation Region (TIR) of the pac Gene on penicillin G acylase production”, Enzyme Engineering Conference XX, Groningen-the Netherlands, 20-24 Eylül 2009.
 8. Akkaya, Ö., İşsever Öztürk, S., Bolhius, A., Gümüşel, F., “New insights into the translocation mechanism of Escherichia coli penicillin G acylase”. 15th European Congress on Biotechnology, İstanbul, Türkiye, 23-26 September 2012.
 9. Akbulut, N. Ozturk T. M., Issever O.S., Gumusel, F. “Improvement of the activity and thermostability of Bacillus pumilus lipase by directed evolution”. 15th European Congress on Biotechnology, İstanbul, Türkiye, 23-26 September 2012.
 10. Ozturk T. M., Akbulut, N., Issever O.S., Gumusel, F. “Ligation-independent cloning of amylase gene from a local Bacillus subtilis isolate and biochemical characterization of the purified enzyme” 15th European Congress on Biotechnology, İstanbul, Türkiye, 23-26 September 2012.

National Proceedings

 1. Yurtsever, E., Karaaslan, H. and İşsever, S., “Lattice Polymers: Bias Corrections and Interactive Computer Graphics”, II. Ulusal Bilgisayar Benzetişim Sempozyumu, ODTÜ, Kimya Bölümü, Ankara, 14-16 Şubat 1990.
 2. İşsever, S. and Yurtsever, E. “Monte Carlo Simulation of Lattice Polymers”, VII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, KKTC, 2-5 Nisan 1991.
 3. Gümüşel, F., İşsever, Öztürk, S., Kiremit-Korkut, N., Gelegen, Ç. and Bermek, E., “Penisilin Asilaz Geninin Ekspresyonuna Yönelik Yaklaşımlar”, XI. Ulusal Biyofizik Kongresi, Antalya, 31 Ekim-2 Kasım 1999.
 4. İşsever Öztürk, S., Ertuğrul Osman Bursalıoğlu, E.O. ve Gümüşel, F., “Bacillus licheniformis ATCC 53926 Alkalen Proteaz Geninin (apro) Klonlanması ve E. coli ve B. subtilis’te Ekspresyonu”, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, İnönü Üniv., Malatya, 4-7 Eylül, 2002.
 5. İşsever Öztürk, S., Kızılocak, H., Gökmen, F. ve Gümüşel, F., “Bacillus licheniformis ATCC 27811 Alfa amilaz Geninin (amy) Klonlanması ve Rekombinant Enzim Sentezi”, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, İnönü Üniv., Malatya, 4-7 Eylül, 2002.
 6. İşsever Öztürk, S., Gümüşel, F. ve Bermek, E., “Penisilin Asilaz (pac) Geni Translasyonal Kontrol Bölgesinin Yönlendirilmiş Mutagenezle Değiştirilmesinin Rekombinant Enzim Sentezine Etkisi”, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, İnönü Üniv., Malatya, 4-7 Eylül, 2002.
 7. Tuzlakoğlu, M., Balcı, H., Battal, M., Gökmen, F., İşsever Öztürk, S., Artunkal, S. ve Gümüşel, F., “Yerel Kaynaklardan Endüstriyel Enzim Üreticisi Bakteri Soylarının Seçilmesi ve Tanımlanmasına Yönelik Çalışmalar”, XIII. Biyoteknoloji Kongresi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 25-29 Ağustos, 2003.
 8. İşsever Öztürk, S., Akbulut, N., Battal, M., Gümüşel, F., “Yerel Bacillus GIT-L15 Soyu tarafından Salgılanan Lipazın Saflaştırılması ve Nitelendirilmesi” 14. Biyoteknoloji Kongresi, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir, 31 Ağustos-2 Eylül, 2005.
 9. İşsever Öztürk, S., Tuzlakoğlu Öztürk, M., Battal, M., Sarraç, A., Gümüşel, F., “Sıcaklığa Dayanıklı Alfa Amilazın Rekombinant Bacillus subtilis’ten Saflaştırılması ve Nitelendirilmesi”, 14. Biyoteknoloji Kongresi, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir, 31 Ağustos-2 Eylül, 2005.
 10. Mater, Y., İşsever Öztürk, S., Gümüşel, F., Karaçalı, S., “Rekombinant E. coli Sialiltransferazının Yapı-İşlev İlişkilerinin Altın İşaretli Lektin Kullanılarak İrdelenmesi”, 17. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, TÜBİTAK, Gebze, 22-25 Haziran, 2005.
 11. İşsever Öztürk, S., Aldeniz, A., M., Battal, M., Gümüşel, F., “Yerel Bacillus sp. GYTE-L1 Soyu Tarafından Salgılanan Alkalen Proteazın Saflaştırılması ve Nitelendirilmesi”, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Kuşadası, Aydın, 26-30 Haziran 2006.
 12. İşsever Öztürk, S., Tuzlakoğlu Öztürk, M., Akbulut, N., Kayman, Ş. S., Gümüşel, F.,“Endüstriyel Enzim Üreticisi Yerel Bacillus İzolatlarının Moleküler Tiplendirme Yöntemleriyle Tanımlanması”, 5. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, 24 - 28 Haziran 2008.
 13. Öztürk T. M., Akbulut, N., İşsever Ö.S., Gümüşel, F. Yerel Bacillus subtilis A28 soyu alfa amilaz geninin ligaz bağımsız bir yöntemle klonlanması, rekombinant enzimin saflaştırılması ve nitelendirilmesi. 17. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, İstanbul, 23-26 Eylül 2012.

Books and Chapters

 1. Gümüşel, F., ve İşsever Öztürk, S., “Prokaryotik Sistemlerde Gen Klonlaması ve Ekspresyonu Lisansüstü Eğitim Kursu Kitabı”, TÜBİTAK-GMBAE, Gebze, 1997-2001.
 2. İşsever Öztürk, S., Erdağ, B., Mandacı, S., “Moleküler Biyoloji Yöntemleri Lisansüstü Eğitim Kursu Kitabı”, TÜBİTAK GMBAE, Gebze, 2002.
 3. Gümüşel, F., İşsever Öztürk, S., Sezen, İ.Y. ve Akçin, A., “Biyoteknoloji ve Endüstriyel Uygulama Alanları Lisansüstü Eğitim Semineri Kitabı”, GYTE Matbaası, Gebze, 2003.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 1. Akdemir, H. “Penisilin Asilaz Üreten Rekombinant E. coli Soylarında Gen Ekspresyonu, Enzimin Saflaştırması ve Nitelendirilmesi”, GYTE, 2006.

 2. Kayman, Ş. S. “Yerel Bacillus İzolatlarının Tiplendirilmesinde Moleküler Biyolojik Yaklaşımlar”, GYTE, 2007.

 3. Şah, I. “Rekombinant E. coli Soylarından Penisilin Asilaz Üretiminin Biyoreaktör Koşullarında Optimizasyonu”, GYTE, 2007.

 4. Temel, L. “Bacillus sp. P22 Alkalen Proteazının Üretilmesi, Saflaştırılması ve Nitelendirilmesi”,GTU, 2015.

 5. Dursun, F. “L-asparajinaz Üreticisi Yerel Bacillus İzolatının Seçilmesi ve Kısmen Saflaştırılmış Enzimin Nitelendirilmesi”, GYTE, sürmekte.

 6. Tanrıverdi, G. “Kitinaz Üreticisi Yerel Bacillus İzolatının Seçilmesi, Üretilmesi ve Kısmen Saflaştırılmış Enzimin Biyokimyasal Nitelendirilmesi”, GYTE, sürmekte.

 7. Bayrak, K. “Cloning, Expression and Characterization of the Aspergillus niger xynB Gene”, GTÜ, 2019.

 8. Akdeniz, C. “Aspergillus niger Ksilanazının Heterolog Ekspresyonu ve Yüksek Ekspresyon için Optimizasyonu”, GTÜ, 2019.

 9. Kuğu, G. “Polihidroksialkanoat (PHA) Üreticisi Yerel Bacillus Soylarının Taranması ve Bacillus sp. A19'dan Elde Edilen Polihidroksialkanoatın Üretilmesi ve Karakterizasyonu”, GTÜ, 2022.

 10. Kızılelma, B. “İnterferometrik Görüntüleme Sistemi Kullanılarak Botulinum Toksini Tespitine Yönelik Mikroakışkan Immun Tabanlı Biyosensör Geliştirilmesi”, GTÜ, 2023.

Yönetilen Doktora Tezleri

 1. Akkaya, Ö. “Rekombinant E. coli soylarında Penisilin Asilaz Ekspresyonunun Akılcı Tasarım ile İyileştirilmesi”, GYTE, 2012.
 2. Akbulut, N. “Yerel Bacillus soylarının ürettiği lipazların özelliklerinin yönlendirilmiş evrim ve/veya akılcı protein tasarımı yöntemleri ile iyileştirilmesi”, GYTE, 2013.
 3. Tuzlakoğlu Öztürk, M. “Yerel Bacillus İzolatlarından Alfa-amilazların Klonlanması ve Rekombinant amy28 alfa-amilazının Enzim Özelliklerinin Belirlenmesi”, GYTE, 2013.
 4. Balcı, H. "Rekombinant Soylarda Penisilin Asilaz Üretkenliği ve Niteliklerinin Yönlendirilmiş Evrim ile İyileştirilmesi", GTU, 2015.

 • Third Cycle (Doctoral): Ph.D, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Biyofizik
 • Second Cycle (Master's): ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Hesaplamalı Kimya)
 • First Cycle (Undergraduate): ODTÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya