gtu_logo

Program Learning Outcomes

GTU-Elektronik Mühendisliği Program Çıktıları
(Alt Bileşenlere Ayrılmış - Yeni)
İlgili Müdek Çıktıları
1.Matematik, Fen ve Temel Elektronik Mühendisliği konularında bilgi. 1
2.Matematik, fen ve mühendislik alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini gerçek hayattaki karmaşık mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi. 1
3a - Karmaşık Elektronik Mühendisliği problemlerine ve alana özgü problemlere uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.  2

3b - Karmaşık Elektronik Mühendisliği problemlerine ve alana özgü problemlere uygun deneyleri tasarlama becerisi.
5

3c - Karmaşık Elektronik Mühendisliği problemlerine ve alana özgü problemlere uygun deneyleri yapma,  veri toplama, veri analiz etme ve yorumlama becerisi.
5
4a-Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlarda ve tanımlanan gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama ve geliştirme becerisi. 3
4b- Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlarda ve tanımlanan gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlarken modern tasarım yöntemlerini uygulama ve sürdürme becerisi. 3
5. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi. 2
6a- Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin çözümünde farklı teknik ve modern araçları belirleme ve kullanma becerisi. 4
6b -Sürekli güncellenen bilişim teknolojilerini takip etme ve kullanma bilgisini geliştirme becerisi. 4
7a - Bireysel çalışmanın yanında disiplin içi etkin şekilde çalışabilme becerisi. 6
7b - Disiplinler arası etkileşimde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışabilme becerisi. 6
8a - Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalığa sahip olma. 8
8b - Modern dünyanın gerektirdiği hızda doğru bilgiye erişme, bilim ve teknolojik ilerlemeleri takip edebilme ve bu ilerlemelerle birlikte gelişebilme becerisi. 8
9- Mevcut bilgiyi, tekniği ve araçları geliştirme yöntemleri bulma ve bu yöntemleri uygulama becerisi. 8
10a -  Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. 7
10b - Bilimsel rapor yazma, var olan raporları anlama ve  etkin bir şekilde sunumlarını yapabilme becerisi.  7
10c - Tasarım, üretim ve süreç raporlarını hazırlama becerisi. 7
10d- Anlaşılır bir şekilde talimat verme ve verilen talimatları alma becerisi.  7
10e - En az bir yabancı dil bilgisine sahip olma. 7
11-Modern yöntemler ve teknik araçları kullanma becerisi. 8
12a - Bilim ve teknolojide yeni ve yenilikçi yaklaşımlar bulabilecek, proje, risk, değişiklik yönetimi yapabilecek kadar özgüvene ve iş hayatı bilgilerine sahip olma. 10
12b -  Yeni iş girişimleri, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olma. 10
12c -  Sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma. 10
13a - Genel etik kurallarına uyma, mühendislik etiği ve sorumluluklarının hakkında bilgiye sahip olma. 9
13b - Elektronik Mühendisliği uygulamalarında geçerli standartlar hakkında bilgiye sahip olma. 9
14a- Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik
üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgiye sahip olma.
11
14b- Elektronik Mühendisliği uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma. 11