Page 5 - E-bulten Sayı 9
P. 5

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ E-BÜLTEN 5

Zirvedeki girişimciler deneyimlerini paylaştı

GTÜ tarafından düzen-     Girişimciliğin
lenen 3. Girişimcilik     küresel gelişi-
Zirvesinde geleceğin     mine yön
potansiyel girişimcileri,   veren fikir li
girişimciliğin zirvesinde   derlerini,
olan sanayici ve iş adam-   bölge sana
ları ile buluştu. “Girişimci yicileri ve
Fikirler Dijital Çözümler”  öğrenciler ile
sloganıyla iki gün boyun   bir araya geti
ca devam eden zirvede     rerek, girişim-
gençlere zirvedeki isimler  ciliği destekle-
yön gösteren paylaşım-    mek, başarı
larda bulundu. Türkiye’nin  hikâyelerini
öncü sanayicilerini, sek-   yaymak, küre-
törlerinde fark yaratan gi-  sel girişimcilik         Düzce Üniversitesi Rektörü
rişimcilerini ve geleceğin  vizyonunun            Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar,
potansiyel     girişimci gelişmesini           GTÜ İşletme Fakültesi Dekanı
öğrencilerini buluşturan   sağlamak ve ideal iş ortamını  ve Zirve Komite Başkanı Prof.
Gebze Teknik Üniversi-    oluşturmak için işbirliklerine  Dr. Ebru Tümer Kabadayı, Ko-
tesi(GTÜ) 3. Girişimcilik   zemin hazırlamak amacı ile    caeli Sanayi Odası Başkanı
Zirvesi, Ramada Plaza     yapılan zirveye Kocaeli Vali-  Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticar-
İstanbul Asia Airport’ta   si Hasan Basri Güzeloğlu, Vali  et Odası(GTO) Yönetim Kurulu
3-4 Mayıs tarihlerinde    Yardımcısı ve Gebze Kaymakam   Başkanı Nail Çiler, Organize
gerçekleştirildi.       V. Hasan Gözen, Derince Kay-   Sanayi Bölgeleri(OSB) başkan-
               makamı Akın Yılmaz, Çayırova   ları, sanayiciler, iş adamaları,
               Kaymakamı Mustafa Hotman,    öğretim görevlileri ve öğrenciler
               Gebze Belediye Başkanı Ad-    katıldı.
               nan Köşker, Çayırova Belediye
               Başkanı Şevki Demirci, GTÜ
               Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün,

               Haberin devamı için tıklayınız
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10