Page 3 - E-bulten Sayı 9
P. 3

12

             11

12 Dopingsiz Olimpiyat 14
  Heyeti GTÜ’de

13 Rektör Görgün    20 GTÜ’den Kitap ve
  IDEF’te
               Giyecek Yardımı

15 İSU Personeline   24 Gebze Gençlik
  Diploma
               Haftası

18 Atıksu Geri Kazanımı 16

30 GTÜ’den  AÜ ile
  İşbirliği
   1   2   3   4   5   6   7   8