Page 8 - GTÜ e-bülten 16
P. 8

8

NörorejenerasyonÇalıştayıYapıldı

           HücreÖlümüAraştırmaDerneğ NörodejenerasyonNörorejenerasyonÇalıştayı4–5
           Mayıstarhlernde GebzeTeknkÜnverstes(GTÜ)desteğ legerçekleşt.
           ParknsonHastalığıle lgl1003projesnnyürütücüsüveGTÜByomühendslkBölümü
           BaşkanıDoç.Dr.TunahanÇakırleprojearaştırmacısıveGTÜ ByoteknolojEnsttüsü
           MüdürüProf.Dr.IşılKurnazveekplernnyerelorganzasyonunuyaptığı,GTÜ destekl
           HücreÖlümüAraştırmaDerneğNörodejenerasyonNörorejenerasyonÇalıştayı4-5Mayıs
           2018tarhlerndeTuzlaİbsOtel’degerçekleşt.80’nüzerndekatılımcısıolanUluslararası
           KatılımcıçalıştayınlkgünündeAlzhemer,Parknson,ALSveHuntngtongbhastalıkların
           molekülermekanzmalarıtartışılırken,kncgünü sekökhücreterapler,byomalzemeler
           vedokumühendslğ,yenneslteknolojlergbkonularaayrıldı.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13