Page 7 - GTÜ e-bülten 16
P. 7

7

                          GebzeTeknkÜnverstes RektörüMuhammedHasan
                          Aslan seyapılanprotokolün k ünverste çndeson
                          derece öneml olduğunu vurguladı. “Bugün Sayın
                          Rektörümüzleatacağımız mzalayacağımızprotokolle
                          ortaklaşablg veblm üretm çn lktemellern atmış
                          olacağız”dyesözlern sürdürenProf.Dr.Aslan,şöyle
                          devam ett: “Böylece her k ünverstenn
                          akademsyenler,“BölgeselKalkınma OdaklıMsyon
                          Farklılaşmasıve İhtsaslaşması”Projes kapsamında
                          yakalamış oldukları bu güzel fırsatı, brlkte
                          gerçekleştrecekler hedefodaklıprojelerle ülkemzn
                          htyaç duyduğu yüksek katma değerl ürünlerle
                          taçlandırableceklerdr. Atılan bu şbrlğ temellernn
                          hedefneulaşmasınıülkemzeveherk bölge nsanına
                          katkısağlamasınıvehayırlıolmasınıtemenn edyoruz”
                          dyekonuştu.

tokolüİmzalandı                   Konuşmaların ardından Gebze Teknk Ünverstes
                          MolekülerByolojveGenetkbölümüBölüm Başkan
 . Sonzamanlardaseçlen10araştırmaünverstesnden   Yardımcısıve ByoteknolojEnsttüsü Öğretm Üyes
 l brtanes.Braraştırmaünverstes leplotünverste   Prof.Dr.Yelda Özden Çftç,bölüm tanıtımıve btk
                          byoteknolojsalanındapotansyelşbrlğ hakkındabr
   arasındabrbağolsun stedk.Teklfmz kabuledp   konuşma yaptı.BngölÜnverstes ZraatFakültes
   buralarakadargeldler.Braraştırmaünverstes le DekanıvePİKOM KoordnatörüProf.RamazanMeral,
 t brlkte yürümekbzm çn çoköneml.Kendlerne     Tarım veHavzaBazlıKalkınmaProgramınıntanıtımını
   buradaolduklarıçnteşekküredyorum.Atacağımız  yapan brkonuşma gerçekleştrd.Son olarakBngöl
 “ mzalarınhayırlaravesleolmasınıdlyorum.Bundan   Ünverstes Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan
 l sonrak süreçtedePlotünverstekapsamındadaha    Solmaz, Bngöl Ünverstes le Gebze Teknk
   sıkıçalışmayadevam edeceğz.”ded.       Ünverstes arasında mzalanan protokolün çerğ
                          hakkında blg çeren konuşmasınıyaptı.Prof.Dr.
                          Solmaz, “İk ünverstenn destek gördükler
                          kapsamlarda katma değerüreteblecekler konularda
                          kurumsalstratejk şbrlğ lşks kurma fırsatlarını
                          brlktedeğerlendrmek,ortakçalışmaalanlarıoluşturma
                          nyetlern belrl uygulama adımları ve lkeler
                          çerçevesnde hayata geçrmek çn karşılıklıolarak
                          lglendkler çeştl kurumsal, eğtm ve araştırma
                          konularında şbrlğ yapmayagayretedecektr.Herk
                          ünverste, mkânlar el verdğ ölçüde, öğretm
                          elemanları,bölümler,araştırmaensttülerveöğrencler
                          arasındadoğrudantemasve şbrlğn teşvkedecektr.
                          Atılan mzalar,ünverstemz, lmz ve ülkemz çn
                          hayırlaravesleolsun”şeklndekonuştu.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12