Page 6 - GTÜ e-bülten 16
P. 6

6

GTÜveBingölÜniversitesiArasındaİşBirliğiProto

Tarım ve Havza BazlıKalkınma alanında plotünverste TörendekonuşanBngölÜnverstesRektörüProf.Dr.

seçlenBngölÜnverstes leaynıprojekapsamındaaraştırma İbrahm Çapak, “Hepnzn bldğ gb Bngöl

ünverstes seçlen Gebze TeknkÜnverstes arasında “İş Ünverstes 42 ünverste arasından plotünverste

BrlğProtokolü”mzalandı.               seçlmşt.Kırşehr’denbuyanaplotünversteseçlen
Kalkınma Bakanlığı tarafından fnanse edlen ve tek ünversteyz” dye sözlerne başladı. “Plot
Yükseköğretm Kurulu tarafından organze edlen “Bölgeselünverste seçlmemzden bugüne pek çok çalışma
Kalkınma OdaklıMsyon Farklılaşmasıve İhtsaslaşması”yaptık”dye sözlern sürdüren Prof.Dr.Çapak,“
ProjeskapsamındaTarım veHavzaBazlıKalkınmaalanında İlmzde ve bölgemzde ünverstemz olarak güzel
plotünverste seçlen BngölÜnverstes le aynıproje şeyleryapacağımıza nanıyoruz.Bugün atacağımız
kapsamında araştırma ünverstes seçlen Gebze Teknk mzalar lmz çn çok öneml. Gebze Teknk
Ünverstes arasında“İşBrlğ Protokolü”yapıldı.Protokolün Ünversteskendnkanıtlamışbrünverste.Marmara
mzaları,BngölÜnverstes EnsttülerKonferansSalonunda Bölgesnngöbeğndeolması,belrlalanlardaözellkle
düzenlenentörende k ünverstennrektörütarafındanatıldı.sanaynnbulunduğubrbölgedeolmasıvehocalarının
BngölÜnverstesRektörüProf.Dr.İbrahm ÇapakveGebze kaltes leöneçıkmışbrünverste.
Teknk Ünverstes Rektörü Muhammed Hasan Aslan’ın

mzaladığıprotokolçn düzenlenen törene BngölVals Al

Mantı,BngölBeledye BaşkanıYücelBarakaz,her k

ünversteden akademsyenler, fakülte dekanları, kurum

müdürlerveçoksayıdadavetlkatıldı.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11