Page 4 - GTÜ e-bülten 16
P. 4

4

Grşmclğe toplumun her kesmnde farkındalık GTÜ Rektörü Muhammed Hasan Aslan, yaptığıKoca

oluşturmakve ülkemzn gençgrşmc potansyeln konuşmadazrvedepaylaşılacakblg vedeneymlern edlm

ncelkventelkbakımındangelştrmekamacıleGTÜ grşmclere lham kaynağıolacağınısöyled.Aslan değş

tarafından düzenlenen Grşmclk Zrves GrşmclkZrves’nnhayatageçmesndebüyükemeğ açılm

gerçekleştrld.ZrveyedönemnBaşbakanYardımcısıolan GTÜ Esk Rektörü Prof.Dr.Haluk Görgün’e,organ

FkrIşıkkatıldı.                 organzasyonkomtes başkanıProf.Dr.EbruTümerdene

                         Kabadayı’ya, organzasyonda emeğ geçen tüm genç
Ünverste-sanay şbrlğnnen y örneklerndenbrn akademsyenveöğrenclere,maddmanevdesteklern verlm
sergleyenGebzeTeknkÜnverstes(GTÜ)tarafından esrgemeyenGTÜpaydaşlarınateşekkürett.
                                          önem

9-10Mayıs2018tarhlerndeTheGreenParkPendk

Hotel& Conventon Center’da 4.GrşmclkZrves

düzenlend.ZrvennaçılıştörenneFkrIşık,Kocael

Vals HüseynAksoy,GebzeBeledyeBaşkanıAdnan

Köşker,Darıca Beledye BaşkanıŞükrü Karabacak,

GTÜRektörüProf.Dr.M.HasanAslan,KocaelSanay

OdasıYönetm Kurulu BaşkanıAyhan Zeytnoğlu,

Gebze TcaretOdasıYönetm Kurulu BaşkanıNal

Çler,OSB başkanları,sanaycler,akademsyen ve

öğrencler katıldı. Grşmclk Zrves’nde, bu yıl

teknolojkdönüşümün şdünyasındahızlayayılmasına

vurguyapılarak“Dönüşümüyönet,geleceğ nşaet”

temasınıleteknolojkdönüşümünulaştığıensonnokta

olan “Endüstr 4.0.”ın başlatacağıyen dönem ve

sağladığıfırsatlar,“Teknolojk Dönüşüm” le gelen

muazzam değşm, bu değşmn grşmclk

ekosstemndekyansımalarıalanınınöncüaktörlernn

deneymler ve grşmclk hkâyeler ışığında

değerlendrld.

         GTÜGirişimcilikZirvesi,Geleceğ

SaygıduruşuveİstklalMarşı’nınokunmasınınardından  Ülkemzn geleceğ açısından heyecan oluşturan
başlayan zrve açılış törennde GTÜ Tanıtım Flm   böylesne brzrvede katılımcılarla brlkte olmaktan
göstermnn ardından protokolmensuplarıselamlama   duyduğumemnunyetbelrtereksözlernebaşlayanFkr
konuşmalarınıgerçekleştrdler.İlkolarakGebzeTcaret Işık genç grşmc adaylarına novatf düşüncenn
OdasıYönetm KuruluBaşkanıNalÇlerkonuşmayaparak   önemn anlattı. Konuşmasında ülkeler çn ntelkl
grşmclk ruhunun toplumumuzda yaygınlaştırılması  nsanınönemn fadeedenIşık,ntelklebrlktegrşmc
gerekllğndensözett.ZrvedekonuşanKocaelSanay    ruha sahp olan ülkelern çağın efendler olacağını
OdasıYönetm Kurulu BaşkanıAyhan Zeytnoğlu se    söyled.Işık’ınkonuşmasındanbazısatırbaşlarışöyle;
Kocael’nn102ARGEMerkez,8tanetasarım merkez le   “Br ülke çn en büyük zengnlk yern üstündek
İstanbul’dansonraenfazlaARGEMerkezolanlolduğunu  varlıklarıdır.Yern üstündek en büyük zengnlkte o
söyled.BunedenleKocael’nnöğrenclerçnçoköneml    ülkenn nsan kaynağıdır. İnsan kaynağına ntelk
brfırsatolduğunufadeett.              kazandıran ülkeler bu çağın efendler olur.İnsan
                          kaynağınadagrşmcbrruhkazandırablyorsanıznha
                          hedefeulaşablrsnz.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9