Page 7 - GTÜ e-Bulten 2020-SAYI 35
P. 7

Sanayinin COVİD-19 Taraması GTÜ’de Yapıldı     Hastaneler dışında ilk covid taramasının yapıldığı, sanayi kuruluşlarına bu kapsamda

     hizmet verecek pilot uygulama olan GTÜ COVİD-19 Tanı Merkezi kurularak faaliyetine

     başladı.     Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere Kocaeli Bölgesinde faaliyet gösteren

     sanayi kuruluşlarında çalışan işçilere Covid-19 taraması yapılması için Gebze Teknik

     Üniversitesi(GTÜ)’nde tanı merkezi kuruldu. Kocaeli Sanayi Odası(KSO) girişimleri, Türkiye
     Sağlık Enstitüleri Başkanlığı(TÜSEB) ve GTÜ İşbirliği ile hizmete geçen tanı merkezi hakkında

     bilgilendirme toplantısı GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde
     gerçekleştirilen basın toplantısı ile yapıldı. Toplantıya GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed

                                  Hasan Aslan, TÜSEB Başkanı Prof. Dr.

                                  Adil Mardinoğlu, KSO Başkanı Ayhan
                                  Zeytinoğlu, Tanı Merkezi Koordinatörü

                                  Doç. Dr. Ferruh Özcan, akademisyenler
                                  ve   basın   mensupları    katıldı.

                                  TANI VE TEDAVİDE GTÜ DESTEĞİ

                                  GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan
                                  Aslan toplantıda ilk sözü alarak, Kocaeli    TEMMUZ 2020

                                  Sanayi Odası’nın Sanayi Bakanlığına       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12