Page 5 - GTÜ e-Bulten 2020-SAYI 35
P. 5

parçalanarak biyolojik saatin sıfırlanmasını proteinlerin ışığa bağımlı ve bağımsız

      sağlayan sistemi harekete geçirir. Ayrıca değişim ve etkileri incelenerek ışığın canlılar
      Kriptokrom’un başka görevlerinin olduğu üzerinde bilinen etkilerinin mekanizmalarının

      bilinmekte ve bazı bilinmeyen işlevlerinin aydınlatılması ve bilinmeyen etkilerinin keşfi
      olabileceğine   dair   işaretler   vardır.  amaçlanmıştır.

      Örneğin manyetik alanın algılanmasındaki

      rolü   bilinmekte    ancak   mekanizma   GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya
      aydınlatılamamıştır. Yine bu proteinin birçok Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan

      farklı canlıda birden fazla çeşidi vardır. Buna ALTUNDAŞ’ın       “O-N,O-spirolakton    ve

      örnek, insanda gen anlatımı düzenlemesi gibi İzoksazolinelerin Asimetrik Sentezleri: Doğal
      ışıktan bağımsız fonksiyonlara sahipken göz Ürün 4-Hidroksiornitin, 4-hidroksinorvalin ve

      ve sinirleri olmayan sünger larvalarında ışığı 4-hidroksiamino Asit Türevlerinin sentezleri”

      algılayarak yapışacağı yöne yönlendirilmesi başlıklı projesinde ise; sentetik organik
      verilebilir. Projede kullanılan Drosophila kimyanın önemli araştırma alanlarından biri

      (sirke sineği)’ndeki Kriptokrom proteinin olarak bilinen “basit çıkış bileşiklerinden daha
      tek bir çeşidinin olması tüm bu farklı kompleks bileşiklere ulaşmak” düşüncesi

      işlerin bu proteince yapılabileceğine işaret üzerine kurgulanmakta ve bu düşüncenin

      ederken bunlar klasik metotlarla deneysel uygulanmasında         da   furan   halkasının
      kanıtlanamamıştır.    Farklı  bir  strateji  oksidasyonunu esas olarak almaktadır.

      izlenerek, tamamlanan bir proje kapsamında Furan, dien, enol ether yapısına sahip olan
      olgular yerine ışığa maruz kalmış Kriptokrom ve de düşük aromatik özellik gösteren

      proteinin etkileştikleri proteinler açığa heterohalkalı bir bileşiktir. Zayıf asidik ve         TEMMUZ 2020

      çıkarılmış ve bu projede ise bu yeni tanımlanan bazik şartlarda kararlıdır. Güçlü oksitleyicilerle
                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10