Page 4 - GTÜ e-Bulten 2020-SAYI 35
P. 4

Öğretim Üyelerimize 1001 Desteği
     Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğretim üyelerinin projeleri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik

     Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 2019 yılı 2. döneminde “1001-Bilimsel

     ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında bilimsel

     değerlendirmeye alınarak destek kazandı.
                                    TÜBİTAK 1001’de yeni bilgiler

                                    üretilmesi,  bilimsel  yorumların
                                    yapılması    veya    teknolojik

                                    problemlerin çözümlenmesi için

                                    bilimsel esaslara uygun olan projeler
                                    desteklemektir. Bu kapsamda GTÜ

                                    Temel Bilimler Fakültesi Moleküler

    Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuri Öztürk’ün ‘Drosophila Sirkadiyen
    Fotoreseptör İnteraktomunun Fonksiyonel Karakterizasyonu’ başlıklı projesinde; biyolojik

    saatin güneş ışığınca her sabah yeniden kurularak canlıların güneş saatiyle uyumlu kalmasını
   e-Bülten sağlayan mekanizmanın anlaşılmasını ve bilinmeyen işlevlerinin keşfini amaçlamaktadır. Işığı

   GTÜ algılayan bir molekül olan Kriptokrom proteini ışığa maruz kalınca bir nevi intihar mekanizmasıyla
  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9