Page 13 - GTÜ e-Bulten 2020-SAYI 35
P. 13

UZAK TEMAS, GTÜ Mimarlık Bölümü


      Eğitim Forumu / Uzaktan Eğitim Deneyimleri

     Moderatörlüğünü GTÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Özlem Oral Aydın, GTÜ Mimarlık
     Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kutlu Sevinç Kayıhan ve GTÜ Mimarlık Bölüm Başkan

     Yardımcısı Dr. Öğr. Ü. Saniye Karaman Öztaş’ın üstlendiği, uzaktan eğitime dair deneyimlerin

     ve izlenimlerin paylaşıldığı GTÜ Mimarlık Bölümü ‘UZAK TEMAS’ forumu, 08.05.2020 Cuma

     günü 15.00’da Çevrimiçi Microsoft Teams Buluşması olarak gerçekleşti. GTÜ Mimarlık Bölümü
     öğretim elemanlarının ve öğrencilerin yer aldığı buluşmaya 100’ün üzerinde katılım sağlandı.

     Forum, GTÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Özlem Oral Aydın’ın dijital eğitimin

     olanaklarını, bu sürecin yurtiçinde ve yurtdışındaki geri dönüşlerini, kurum olarak bu

     durumda hangi noktada bulunduğumuzu, Microsoft Teams’de teorik ve uygulamalı derslerin
     işlenebilirliğini, online eğitimin örgün eğitime dönüş olasılıklarını tartıştığı açılış konuşması ile

                               başladı. Daha sonra GTÜ öğretim elemanları

                               ve öğrencilerinin katkılarıyla uzaktan eğitime

                               dair görüşler, deneyimler ve sorular paylaşıldı.
                               GTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı, GTÜ Mimarlık

                               Fakültesi Bölüm Başkanı ve Yardımcıları

                               kapanış konuşmalarını gerçekleştirerek, sürecin

                               öğrencilerimiz açısından en az hasarla atlatılması   TEMMUZ 2020
                               yönünde çalışmalar yapıldığını vurguladılar.

                                                          13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18