Biyomühendislik

Arş. Gör. Sedef KAPTAN
Biyomühendislik

Sedef KAPTAN
Telefon
(262) 6053255
E-Posta
sedefkaptangtu.edu.tr
Ofis
, 205
Çalışma alanları
Algler Biyomalzemeler Dental Malzemeler

Konferans Sunumları

S. Kaptan, D. Özçimen. Novel Exopolysaccharide (EPS) Source: Microalgae. International Conference on Engineering and Natural Sciences, Saraybosna-Bosna Hersek, 24-28/05/2016 (Poster Sunumu).

S. Kaptan, D. Özçimen. Gümüş ve Altın Nanopartiküllerin Antimikrobiyal Özelliklerinin Mikroalgal Ekzopolisakkaritlerle Geliştirilmesi. V. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi, İstanbul-Türkiye, 9-10/03/2017 (Poster Sunumu).

S. Kaptan, D. Özçimen, M. T. Yılmaz, A. T. Koçer, B. İnan, İ. Işıldak. Chlorella minutissima mikroalginden ekzopolisakkarit üretimi. 8. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi, İstanbul-Türkiye, 16-18/05/2017 (Sözlü Sunum).

Proje

S. Kaptan, D. Özçimen, M. T. Yılmaz, A. T. Koçer, B. İnan, İ. Işıldak. Mikroalgal Ekzopolisakkaritlerin Sütlü Tatlılar Endüstrisinde Kullanımı ve Biyoaktif, Reolojik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. TAGEM/15/AR-GE/35, 2015-2017.

  • Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi-Biyomühendislik(2017-)
  • Yüksek lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi-Biyomühendislik(2015-2017)
  • Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi-Biyomühendislik(2009-2014)