Biyomühendislik

Arş. Gör. Şükrü ÖZTÜRK
Biyomühendislik

Şükrü ÖZTÜRK
Telefon
(262) 605 32 55
E-Posta
s.ozturkgtu.edu.tr
Ofis
, 205
Çalışma alanları
Mezenkimal Kök Hücreler Kök Hücre Farklılaşması Kardiyak Doku Mühendisliği Diş Doku Mühendisliği in vitro 3D models Matematiksel Modelleme ve Simulasyon
Detaylı özgeçmiş
CV.compressed.pdf

Yayınlar

1.&#160;Ulku Selcen Demir, Reza Shahbazi, Semih Calamak,</span>&#160;Sukru Ozturk</span>, Merve Gultekinoglu, Kezban&#160;</span>Ulubayram</span>, (2018) “Gold Nano-Decorated Aligned Polyurethane Nanofibers for Enhancement of Neurite Outgrowth and Elongation”</span>&#160;</span>&#160;Journal of Biomedical Materials Research Part A</span>(DOI: 10.1002/jbm.a.36365)</span>.
2. Hakan Eroğlu, Mohammad Karim Haidar, Emirhan Nemutlu, </span>Şükrü Öztürk, Cem Bayram, Kezban Ulubayram, Levent Öner</span>, (2017), “Dual Release Behavior of Atorvastatin and Alpha-lipoic Acid from PLGA Microspheres for the Combination Therapy in Peripheral Nerve Injury” Journal of Drug Delivery Science and Technology, (39), 455-466
3. Hacer Aksel, </span>Sukru Ozturk, Ahmet Serper, Kezban Ulubayram</span>, (2017), “VEGF/BMP-2 Loaded Three-Dimensional Model for Enhanced Angiogenic and Odontogenic Potential of Dental Pulp Stem Cells”, International Endodontic Journal,&#160;DOI:10.1111/iej.12869
4. Cansu Gorgun, </span>Sukru Ozturk, Sevtap Gokalp, Seda Vatansever, S. Ismet Deliloglu Gurhan, Aylin Sendemir Urkmez</span>, (2015), “Synergistic Role Of Three Dimensional Niche and Hypoxia on Conservation of Cancer Stem Cell Phenotype”, International Journal of Biological Macromolecules,160;(90), 20–26.
5. B. Aldemir, S. Dikici, </span>S. Ozturk, O. Karaman, A. Sendemir Urkmez, H. Oflaz</span>, (2014), “3D Tissue Scaffold Printing On Custom Artificial Bone Applications”, Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science, 18(3), 1-9.

Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. H. Aksel, S. Ozturk, A. Serper, K. Ulubayram (2017), “Odonto/osteogenic and Angiogenic Differentiation of Human Dental Pulp Stem Cells in Engineered Tooth Model”, ournal of Endodontics , (43),(3) (page e15)

2. S. Oztürk, H. Aksel, E.E. Aslantaş, K. Ulubayram (2017), “Dental pulp stem cells differentiation by
endogenous release of VEGF and BMP-2”, BIOMED 2017: 22nd International Biomedical Science and Technology Symposium, 12 - 14th May, Ankara, Turkey (poster presentation)

3. S. Ozturk, R. Shahbazi, M. Gultekinoglu, N.D. Zeybek, E.A. Aksoy, M. Demircin, K.Ulubayram, (2016),“Synergistic effects of chemical, biological and electromechanical stimulations on cardiomyogenic differentiation of BMSCs”,European Cells and Materials Vol. 31. Suppl. 1 (page P403)

4. Cansu Gorgun, Sukru Ozturk, Sevtap Gokalp, Seda Vatansever, S. Ismet Deliloglu Gurhan, Aylin Sendemir Urkmez, (2016), In vitro Hypoxia Effect on Cancer Stem Cells, FEBS J. 283: P-05.03.3-005. DOI:10.1111/febs.13808

5. K. Ulubayram, S. Ozturk, R., Shahbazi, N.D. Zeybek, (2016), “Engineering a 3D cardiac patch through cardiomyogenic differentiation of rMSCs by synchronous mechanical and electrical stimulations”, Front. Bioeng. Biotechnol. Conference Abstract: 10th World Biomaterials Congress, doi:
10.3389/conf.FBIOE.2016.01.00653.

6. Eda Ayse Aksoy, Betul Suyumbike Yagci, Gulseher Manap, Sukru Ozturk, Kezban Ulubayram, (2016), Zinc Strontium Chelated Chitosan - Brushite Composite Gel Fibers for Bone Tissue Engineering, 46th IUPAC WORLD POLYMER CONGRESS, 17th-21th July, Istanbul, Turkey (Poster presentation)

7. R. Shahbazi, S. Ozturk, N.D. Zeybek, K. Ulubayram, (2015), “Acellular Scaffolds in Cardiac Tissue Engineering: Designing and Stem Cell Differentiation”,BIOMED 2015: 21th International Biomedical Science and Technology Symposium, 22th - 24th October, Antalya, Turkey (Poster presentation)

8. U.S. Demir, R. Shahbazi, S. Calamak, S. Ozturk, K. Ulubayram, (2015), “Enhancement of neuronal outgrowth by gold nanoparticles decorated polyurethane nanofiber scaffolds”, Tissue Engineering: Part A, Volume 21, Supplement 1, DOI: 10.1089/ten.tea.2015.5000.abstracts

9. S. Ozturk, C. Gorgun, S. Gokalp, S. Vatansever, A. Sendemir-Urkmez, (2015), “Effects of Cancer Stem Cells on in vitro Microtissue Formation and Organization”, BIOMED 2015: 21th International Biomedical Science and Technology Symposium, 22th - 24th&amp;amp;amp;amp;#160;October, Antalya, Turkey (Oral presentation).

10. M.G. Ozyurt, S. Dogan, S. Ozturk, I. Deliloglu Gurhan, A. Sendemir Urkmez, (2015), “in vitro Co-culture Model of Blood-Brain Barrier on Electrospun Polycaprolactone Nanofibers”, IBMEC’15: International Biomedical Engineering Congress, 12th – 14th&amp;amp;amp;amp;#160;March, Nicosia, North Cyprus (Poster presentation)

11. M. Anıl, S. Ozturk, C. Gorgun, S. Gulce-Iz, S. Vatansever, A. Sendemir-Urkmez, (2015), “Can CD133+ Cells Be Used as an in vitro Three Dimensional Osteosarcoma Model?”, IBMEC’15: International Biomedical Engineering Congress, 12th– 14th March, Nicosia, North Cyprus (Poster presentation)

12. S. Ozturk, V. K., Aydın, B. Karakuzu, A. Sendemir Urkmez, (2015), “Consideration of Cell Behavior in Three Dimensional Non-adhesive Microenvironment”, IBMEC’15: International Biomedical Engineering Congress, 12th– 14th March, Nicosia, North Cyprus (Poster presentation)

13. M. Anil, S. Ozturk, I. Deliloglu Gurhan, S. Vatansever, M. Kivanc, A. Sendemir Urkmez, (2014), “Developing Novel Three Dimensional Osteosarcoma Models with Using Cancer Stem Cells”, BIOMED 2014: 20th International Biomedical Science and Technology Symposium 24th -27th August, Koycegiz, Mugla, Turkey (Poster Presentation)

14. Sendemir-Urkmez, M. Anil,&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#160;S. Ozturk, E. Bayir, I. Deliloglu-Gurhan (2014), "A Three
Dimensional Vascularized in vitro&amp;amp;amp;amp;#160;Tumor Model For Testing Of Cancer Stem Cell Targeting Schemes”, Chemical Approaches To Targeting Drug Resistance in Cancer Stem Cells, COST meeting, 27-28 March, Budapeşte ( Oral presentation).

15. S. Ozturk, A. Sendemir Urkmez, I. Deliloglu Gurhan, (2012), “Creation Of Microtissues in Three – Dimensional (3D) Non-adhesive Agar Gels” , BIOMED2012: 18th International Biomedical
Science and Technology Symposium, September 9 – 13, 2012, Tokat/Turkey (Oral presentation)

16. S. Ozturk, M.O. Ozen, M. Kıvanc, S. Vatansever, A.Sendemir Urkmez, (2014), “Comparison Of In Vitro Three-Dimensional (3D) Microtissue Forming Potential Of Different Cell Types For Regenerative Medicine Applications”, BIOMED 2013: 19th International Biomedical Science and Technology Symposium, November 12 – 15, Kusadası, Turkey (Poster presentation)

17. M. Anil, S. Ozturk, M. Kivanc, S. Vatansever, I. Deliloglu Gurhan, A. Sendemir Urkmez, , (2014), “Investigation Of in vitro&amp;amp;amp;amp;#160;Osteosarcoma Stem Cell Behavior”, EACR sponsored 2nd&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#160;Anticancer Agent Congress&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; 5th Multidisciplinary Cancer Research Congress, 23rd - 27th April, Bodrum, Mugla, Turkey (Poster presentation)

Projeler

1. Konjenital Septal Defektlerin Onarımına Yönelik Perikard Bazlı Rejeneratif Kardiyak Yamaların Doku Mühendisliği Yöntemi ile Geliştirilmesi (BiyoYama) (TÜBİTAK, 1003, 213M685, Bursiyer)

2. Bakteriyel Selülozun Doku İskelesi Olarak Kullanıldığı Damarlanma Sağlayabilen in vitro 3 Boyutlu Tümör Modeli Geliştirilmesi (TÜBİTAK, 1001, 113M243, Bursiyer)

3. Doku Mühendisliği Uygulamaları için İnsan Kaynaklı Uyarılmış Pluripotent Kök Hücrelerin Fonksiyonel Kardiyomiyositlere Farklılaştırılması (Hacettepe Üniversitesi, BAP, THD-2017-14757, Araştırmacı)

4. Farklı Şelatörlerle Muamele Edilmiş Dentin Yüzeyinin Diş Pulpa Kök Hücrelerinin Canlılığı ve Farklılaşmasına Etkisi (Hacettepe Üniversitesi, BAP, THD-2017-13521, Araştırmacı)

5.&amp;amp;amp;#160;Osteomiyelit Tedavisi için Antibakteriyel Yama Olarak Vankomisin Jelatin Mikroküreleri İçeren Poli(e-kaprolakton) Liflerin Geliştirilmesi (Hacettepe Üniversitesi, BAP,&amp;amp;amp;#160;&amp;amp;lt;/span&amp;amp;gt;TED-2017-15490, Araştırmacı)

6. VEGF ve BMP-2 Yüklü Ha/Tcp Silindir Taşıyıcı Matrikslerin DPSC’lerin Farklılaşması Üzerine Etkisi&amp;amp;amp;amp;#160;(Hacettepe Üniversitesi, BAP, THD-2015-7664, Araştırmacı)

7. Kemik İliği Mezenşimal Kök Hücrelerin Kardiyomiyositlere Farklılaşmasında Kimyasal ve Biyolojik Stimülatörlerin Sinerjik Etkisi (Hacettepe Üniversitesi, BAP, THD-2015-7924,Araştırmacı)

8. Kanser Kök Hücrelerinin Mikro Doku Oluşumuna ve Organizasyonuna Etkisi (Ege Üniversitesi, BAP, 13-FBE-011, Araştırmacı)

Ödüller

&amp;amp;lt;tr&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/tr&amp;amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;tr&gt;&lt;/tr&gt;<tr></tr>

2016Poster Ödülü

Betül Süyümbike Yağcı, Eda Ayşe
Aksoy, Gülseher Manap, Şükrü Öztürk,
İpek Eroğlu, Kezban Ulubayram, Vankomisin/Jelatin
Mikroküre İçeren Poli(e-kaprolakton) Fiberlerin Osteomiyelit Tedavisine
Yönelik Geliştirilmesi’, Hacettepe Üniversitesi, Ulusal Polimer Bilim ve
Teknoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2016.2015Poster Ödülü

Reza Shahbazi,Sukru Ozturk, Dilara Zeybek, Kezban Ulubayram, Designing and Stem Cell Differentiation Acellular Scaffolds in Cardiac Tissue Engineering:
21st International Biomedical Science and Technology Symposium 22 - 24 October 2015, Antalya, Turkey.2014Sözlü Sunum Ödülü

V.K., Aydın, B. Karakuzu, S. Ozturk,
A.Sendemir Urkmez,(2014), Observation of Keratinocyte-Fibroblast
Localization on 3D Culture System, 2nd Bioengineering Student Congress, 15th - 16th March, Bornova, Izmir/Turkey


  • Doktora: Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı (2015 - _)
  • Yüksek lisans: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Teknolojiler Anabilim Dalı (2012 - 2015)
    Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı (2016 - _)
  • Lisans: Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü (2008 - 2012)