Makine Mühendisliği

Prof. Dr. Fevzi BEDİR
Makine Mühendisliği

Fevzi BEDİR
Telefon
(262) 605 27 80
E-Posta
fevzibedirgtu.edu.tr
Ofis
H2 Blok, Z22
Çalışma alanları
Kompozit malzemeler ve mekanik özellikleri, İmalat teknolojileri, Plastik şekil verme yöntemleri, Kaplama teknolojileri, İmplant uygulamaları, FEM analiz ve uygulamaları

Makaleler

F.Bedir,Characteristic properties of the Al-Cu-SiCp and Al-Cu-B4Cp composites produced by hot pressing method under nitrogen atmosphere,Material&Design,v28-4,pp1238-1244, 2007

MO.Alniak, F.Bedir, Modelling Of Deformation And Microstructural Changes In P/M Rene 95 Under Isothermal Forging Conditions, Materials Science and Engineering:A, 429/1-2, 295-303.</span>

MO.Alniak, F.Bedir, Change In Grain Size And Flow Strength Variation In P/M Rene 95 Under Isothermal Forging Conditions, Materials Science and Engineering:B, 130 (2006), 160;254-263.

F.Bedir, Fabrication of two layered Al-B4C composites by conventional hot pressing under nitrogen atmosphere and their characteristic, J. of Mech.Sci. and Tech. KSME, v20. n7., pp.1002-1011. 2006.

M.Gavgali, B.Dikici, F.Bedir,"Corrosion susceptibilities of Al─Cu/TiC MMCs fabricated by conventional hot
pressing Indian J.of Eng. And,;Mat.Sci.,14, 303-308, (2007).

B.Dikici, F.Bedir, M.Gavgali, T.Kiyak, Corrosion characteristics of Al-Cu/B4C (T6) MMCs and their microstructure evaluation, Kovove Mater. 47, 2009, 317-323.

MO.Alniak, F.Bedir, Hot forging behavior of Nickel based superalloys under elevated temperatures,Mat&Des, v.31(3), 2010, 1588-1592.

B.Dikici, F.Bedir, M.Gavgali, Synthesis of in situ TiC nanoparticles in liquid,;aluminum: the effect of sintering temperature, J.Composite Materials v45(8), pp.895-900, 2011

İ.Ucun, K.Aslantas, F.Bedir, An experimental investigation of the,;effect of coating material on tool wear in micro milling of Inconel 718 superalloy", Wear, 300, (2013) 8-19.

F.Bedir Modeling Approach and Plastic Deformation Analysis of 6063 Aluminum Alloy during Compression at Elevated Temperatures", Materials&Design v49,(2013), 953-956.

M.Kayfeci, F.Bedir, H.Kurt, Experimental investigation of the effects of metal hydride,;vessel (MHV) design and hydrogen charge pressure on metal hydride based,;hydrogen storage parameters,Isı Bilim ve Tekniği Dergisi, v.34, pp.83-90, 2014.

İ.Ucun, K.Aslantas, B.Gökçe,F.Bedir, Effect of tool coating materials on surface roughness in micromachining of Inconel 718 super alloy, Proc IMechE Part B:J Engineering Manufacture, 2014, Vol. 228(12) 1550–1562

İ.Ucun, K.Aslantas, F.Bedir, The effect of minimum quantity lubrication and cryogenic pre-cooling on cutting performance in the micro milling of Inconel, Proc IMechE Part B:J Engineering Manufacture, 2015, Vol. 229(12) 2134–2143.

İ.Ucun, K.Aslantaş, F.Bedir "The Performance Of DLC-Coated And Uncoated Ultra-Fıne Carbide Tools In Micromilling Of Inconel 718, Precision Engineering, v41, 2015,135–144.

E.Aydemir, F.Bedir, G.Özdemir, Degree of greyness approach for an EPQ model with imperfect items in a copper wire industry, Journal of Grey System, 27 (2) 160;13-26, 2015.

İ.Ucun, K.Aslantaş, F.Bedir, The effect of minimum quantity lubrication and cryogenic pre-cooling on cutting performance in the micro milling of Inconel 718,J.Eng. Manufacturing, 2016.

Koksal,;F., "Al-Cu-SiC ve Al-Cu-B4C Kompozitlerin Sıcak Presleme Yöntemi İle
Üretimi ve Aşıma Özelliklerinin Araştırılması", S.D.Ü. Fen Bilimleri
Enstitüsü, 2004.

Uzun,;M.B., "Alüminyum Alaşımlarının Sürtünme Kaynağı ile Kaynak
Edilebilirliğinin Araştırılması", S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.

Ozden,;M.A., Demiryolu Raylarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi , SDU Fen
Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011

Kayfeci,;M. Metal Hidrür Reaktör Tasarım Parametrelerinin Hidrojen Depolama
Özelliklerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi, SDU Fen Bilimleri
Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölümü Doktora Tezi,2011

Aydemir,E.,Kusurlu Ürünler İçeren Ekonomik Üretim Miktarı Modelinin Gri Sistem Teorisi
Yaklaşımıyla Geliştirilmesi: Endüstriyel Bir Araştırma, SDU Fen Bilimleri
Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta, Mezuniyet-2013

UCUN.i.,Mikro Frezeleme İşleminde Kaplamanın İşleme Performansı ve Takım Dinamiği
Üzerindeki Etkisinin Araştırılması,SDU Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina
Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta, Mezuniyet tarihi:2013

Hakan&;Yılmaz, Üç Fazlı Elyaf Tabakalı Karma Kompozit Yapının Balistik Özelliklerin
İncelenmesi, Doktora Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü makina Mühendisliği
Anabilim Dalı, 2012 Isparta

  • Doktora: SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği, 1998
  • Yüksek lisans: SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği, 1994
  • Lisans: İTÜ Makina Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,1988