A-Z İndeks

Prof. Dr. Murat Anıl MERCAN
İktisat

Murat Anıl MERCAN
Telefon
(262) 605 14 29
E-Posta
mamercangtu.edu.tr
Web sayfası
www.mamercan.com
Ofis
İşletme Binası, 145
Çalışma alanları
Çalışma Ekonomisi, Sağlık Ekonomisi, Demografi, Gerontoloji

Mercan, Murat Anil and Karakas, M. (2019). “Do immigrants work longer hours than natives in Europe?”, Economic Research, 32:1,1394-1406.

Mercan, Murat Anil, Karakas, M., and Barlin, H. (2018). "Post Graduate Education and Business Cycles in Turkey." The Empirical Economics Letters. Number 7, July 2018.

Mercan, Murat Anil and Barlin, H. (2018). "Working Hours and Alzheimer’s Disease: Evidence from a Nationally Representative Dataset". Advances in Management & Applied Economics, vol. 8, no. 4, A45-52.

Mercan, Murat Anil, Barlin, H., Cebeci, A.F. (2016). "Late-Life Bereavement: Association between Familial Death and Weight Loss among Elderly in the United States." OMEGA–Journal of Death and Dying, 74(1), 3-15.

Mercan, Murat Anil and Barlin, H. (2016). "Intergenerational Income Elasticity in Turkey: A New Estimate." International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 5(3), 30-37.

Mercan, Murat Anil and Barlin, H. (2016). "Effects of Chernobyl Fallout on the Turkish Labor Market." The Journal of Academic Social Science Studies, 45(Spring III), 361-68.

Barlin, Hande and Murat Anil Mercan. (2016). "Occupation and Obesity: Effect of Working Hours on Obesity by Occupation Groups." Applied Economics and Finance, 3(2), 179-85.

Mercan, Murat Anil (2014). "A Research Note on the Relationship Between Long Working Hours and Weight Gain for Older Workers in the United States." Research on Aging, 36(5), 557-567.

Mercan, Murat Anil (2012). "Intergenerational Income Mobility in Turkey." Iktisat, Isletme ve Finans (318), 83-94.

Mercan, Murat Anil (2012). "Marriage Premium in Turkey." Istanbul Ticaret Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:11 Sayı:21, s329-336.

Mercan, Murat Anil (2012). "Assortartive Mating and Turkish Marriage Market." Afyon Kocatepe Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, Haziran Sayısı, C.XIV, S I.

Mercan, Murat Anil (2011). "Poverty Trap: The Missing Part of the Intergenerational Mobility Estimates." Economic Affair, (56), 335-343.

Mercan, Murat Anil (2011). "The Effect of Averaging in The Estimation of Intergenerational Mobility." International Journal of Economic Issues, vol 4, no 1.

Mercan, Murat Anil (2010). "Transitory Shocks and Intergenerational Income Elasticities.” Empirical Economics Letters, 9, 675-682.

 • Akçeşme, İdris (2019) “Çalışma saatleri ile sağlık arasındaki ilişki” Gebze Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, YÖK Tez No: 568891
 • Ertuğrul, Faik Fırat (2019) “Türkiye'de gelir ile sağlık arasındaki ilişki" Gebze Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, YÖK Tez No: 569402
 • Aydemir, Fırathan (2019) “Türk ekonomisinde Türk iktisatçıların yaptığı tahminler-makroekonomik tahminler ve tutarlılıkları" Gebze Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, YÖK Tez No: 569391
 • Demir, Can Batuhan (2018) “Türkiye'de evlilik, boşanma ve işsizlik ilişkisinin analizi” Gebze Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, YÖK Tez No: 511402
 • Arslan, Nursema (2018) “Türkiye'de hayatın değeri hesaplamalarına yeni bir yaklaşım” Gebze Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, YÖK Tez No: 528243
 • Abudouwili, Zayier (2017) “Türkiye'de suç ve işsizlik arasındaki ilişki” Gebze Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, YÖK Tez No: 497991
 • Çelik, Muhiddin (2015). "Türkiye'de Eğitimin Sağlığa Etkisi" Gebze Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, YÖK Tez No: 429233
 • Kiracı, Kasım (2013). "Türkiye'de 1980-2012 Dönemi Havacılık Verilerinin Yapısal Kırılma Testleriyle Analiz Edilmesi" Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, YÖK Tez No: 336343
 • Doktora: University of Wisconsin-Milwaukee
 • Yüksek lisans: University of Wisconsin-Milwaukee
 • Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi
Üyelikler:

American Economic Association
Population Association of America
The Society of Labor Economists
The European Association of Labour Economists