A-Z İndeks

Prof. Dr. EBRU TÜMER KABADAYI
İşletme

EBRU TÜMER KABADAYI
Telefon
(262) 605 14 17
E-Posta
tumergtu.edu.tr
Ofis
İşletme Binası, 0
Çalışma alanları
Tüketici Davranışı, Marka Yönetimi, Dijital Pazarlama, İlişki Pazarlaması

Journal Article

 1. Dursun,İ.; Tümer Kabadayı, Ebru (2012), “Tüketicilerin İkna Çabalarina Karşı Gösterdikleri Direnç: Tutum Gücü, Tutum Yönü ve Mesaj Gücünün Etkileri Üzerine Deneysel Bir Araştırma” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (International Journal of
  Management Economics and Business, Abstracted by EBSCO) Vol. 8(6):75-97
 2. Tümer Kabadayı, Ebru. ; Alan, A.K. (2012) “Brand Trust And Brand Affect Their Strategic Importance on Brand Loyalty” Journal of Global Strategic Management, Vol:6(1): 81-89
 3. Tümer Kabadayı, Ebru.; Ermurad, M. A. 2012 “The Effects of Manufacturer Brand Performance, Brand Strength and Role Performance on Retailer Satisfaction” African Journal of Business Management Vol. 6(2), pp.711-720.
 4. Dursun,İ.; Tümer Kabadayı, Ebru. ; Alan, A.K. and Sezen, B.(2011) “Store Brand Purchase Intention: Effects Of Risk, Quality, FamiliarityAnd Store Brand Shelf Space” Journal of Global Strategic Management, Vol:5(2):113-123
 5. Tümer Kabadayı, Ebru.; Alan, A. K.; Erdebil, A.E ., “The Factors Affecting The Level Of Trust Between Buyer Seller: An ExampleFrom Household Appliances Sector”, Journal of Global Strategic;Management,vol.:09,s:31-39, 2011.
 6. Tümer Kabadayi, Ebru and Ozkırıs B. “The Effects of Image Congruence on Customer Satisfaction: A Study in Turkish Banking Industry”The Journal of American Academy of Business,Cambridge, Vol. 16, March 2011.
 7. Tümer Kabadayı, Ebru, Aygün İ.“Determinants of Brand Loyalty and The Link Between Brand Loyalty and PriceTolerance” Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, Vol. 21, 21-35, 2007 (Abstracted by The Middle East Journal,
  International Development Abstracts and Geographical Abstracts: Human Geography
  and GEOBASE
  ; and covered in the Elsevier Geo Abstracts)
 8. TümerKabadayı, Ebru,Aygün İ., Çipli Ç., “ The Effects of Marketing Mix Strategies on Brand Equity: Mobile Phone Sector “, Journal of Global Strategic Management, No. 2, 74-81, October 2007
 9. Yılmaz, C., Tümer Kabadayı Ebru, “The role of monitoring in interfirm exchange: effects on partner unilateral cooperation”, Journal of Business Research, Vol.59, 1231-1238, 2006 (SSCI)
 10. Yılmaz, C., Sezen, B., Tümer Kabadayı Ebru, “Supplier Fairness as a Mediating Factor in the Supplier Performance - Reseller Satisfaction Relationship.” Journal of Business Research, Vol. 57, 854-863, 2004 (SSCI)

Conference Proceedings

 1. Tümer Kabadayı, Ebru,
  Koçak Alan, Alev “Revisit Intention of Consumer Electronics Retailers: Effects
  of Customers’ Emotion, Technology Orientation and WOM Influence” International
  Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, Istanbul
  Turkey  December 2-4, 2011.

 2. Tümer Kabadayı, Ebru, Aygün İ., Alnıaçık Ü., “Consumer Decision Making Styles As a Tool for Developing Effective Marketing Strategies” The Proceeding of 3rd International Strategic Management Conference, June 21-23, 305-312, Antalya, 2007
 3. Tümer Kabadayı, Ebru, Aygün İ., Çipli Ç., “The Effects of Marketing Mix Strategies on Brand Equity: Mobile Phone Sector “,The Proceeding of 3rd International Strategic Management Conference, June 21-23, 297-303, Antalya, 2007
 4. Tümer Kabadayı, Ebru, Aygün I., Turhan G., “Factors Impacting on Brand Trust in Strategic Brand Management”, The Proceeding of International Strategic Management Conference, June 23-25, 651-659, Çanakkale, 2005
 5. Tümer Kabadayı, Ebru, Sezen B., Yılmaz C., “Task Identifiability as a Moderating Factor within the Relationship between Dependence and Information Exchange in Channel Partnerships,” 2003 International Conference of the Global Business and Technology Association, July 8-12, 671-676, Budapest, Hungary, 2003

Article

 1.  Tümer Kabadayı, Ebru, “ İşletmelerdeki Üretim Performans Ölçümlerinin Gelişimi, Özellikleri ve Sürekli İyileştirme ile İlişkisi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı.6, 61-75, Temmuz 2002
 2. Yılmaz, C. ve Tümer Kabadayı E., “Dağıtım Kanallarında Bayilerin Üretici Firma Lehine İşbirliği Davranışlarını Etkileyen Faktörleri İnceleyen Bir Araştırma”, Öneri Dergisi, Sayı 17, 99-106, Ocak 2002
 3. Yılmaz, C., Tümer Kabadayı Ebru, Sezen B., “Dağıtım Kanallarında Üretici Bayi İlişkilerinde Bağımlılık Kavramı ve Bağımlılığın İşbirliği, Bağlılık ve Memnuniyet Üzerine Etkileri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı.5, 181-192, Ocak2002

National Proceedings

 1. Dursun İ, Alnıaçık Ü ve KABADAYI E. T. “Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeği: Yapısı Ve Boyutları”
  ” 15. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ekim 2010

 2. Yılmaz, C., Tümer Kabadayı Ebru, “KOBİ’ler için Yapısal Çözüm Önerileri: Şebeke Tipi Örgütsel Yapılanmalar ve KOBİ’ler Arası İşbirliği.” Çukurova Üniversitesi, Şubat 2000.

-Doktora- Aydın Mustafa ERMURAD Üreticinin Marka Ve Rol Performansının Perakendecinin
Güç Algısı Ve Davranış Niyetine Etkisi.

-Doktora-</span>Alev KOÇAK ALAN, Perakendeci Bağlılığının Öncülleri, Tüketici Duygularının
Ve Perakendeci Temelli Bilişselliğin Etkisi.

-Doktora-</span>Kayhan VARDARERİ, Pazarlama Etkinliğini Etkileyen Faktörler ile Pazarlama
Etkinliğinin Firma Performansına Etkileri Ve Özel Sektörde Bir Uygulama.

Hande İŞKAN, CRM’nin Müşteri Memnuniyetine Ve Şirket Performansına Etkisi
Ve Bir Uygulama.

Fikret ANLAĞAN, Tüketicilerin Özel Markalı Ürünleri Satın Alma Niyetlerini
Etkileyen Faktörler Ve Bir Uygulama.

Elvan Ünlü BOYMAN, Tüketicilerin Çevreci Ürünlere Karşı Algılarını
Etkileyen Faktörler Ve Algıların Satın Almaya Olan Etkisi.

Erkan SARI, Tüketicilerin Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Satın Alma
Davranışları Ve Bir Uygulama.

Nice SAVAŞ, Dağıtım Kanalı Üyeleri Arasındaki Karşılıklı İlişkilerin Firma
Performansları Üzerindeki Etkileri.

Hayri Sinan DAĞISTANLI, Güncel Pazarlama Teknikleri, Viral Pazarlama
Bağlamında Örnek Uygulama .

Gürcan KARAKULAK, Müşteri Memnuniyeti: Teori Ve Uygulama.

Mevlüdiye GÜZEL, E-Pazarlamada Müşteri Memnuniyeti Ve Atın Alma Niyetini
Etkileyen Faktörler.

Serkan YILDIZ, Alıcı Satıcı İlişkilerine Kültürel Faktörlerin Etkisi ve
Japon Firmaların Tedarikçileri Üzerine Bir Araştırma.

 • Doktora: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme 2002
 • Yüksek lisans: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme 1998
 • Lisans: İstanbul Üniversitesi İktisat 1994