A-Z İndeks

Dr. Öğr. Üyesi Bengü ERGÜDEN
Biyomühendislik

Bengü ERGÜDEN
Telefon
(262) 605 3323
E-Posta
b.sezengtu.edu.tr
Ofis
, Elektronik binası 149
Çalışma alanları
Maya genetiği, sentrozom eşlenmesi, çekirdek zarı proteinleri sentezinin seçici olarak baskılanması

Sezen, B. Reduction of S. cerevisiae Pom34 protein level by SESA network is related to membrane lipid composition, FEMS Yeast Research, 2015, fov089.

Sezen, B. Seedorf, M. Schiebel, E. The SESA network links duplication of the yeast centrosome with the protein translation machinery; Genes & Development, 2009, 23, 1559-1570.

  • Doktora: Heidelberg Üniversitesi-Almanya
  • Yüksek lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  • Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi