A-Z İndeks

Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU
Harita Mühendisliği

Taşkın KAVZOĞLU
Telefon
(262) 6051801
E-Posta
kavzoglugtu.edu.tr
Ofis
F Blok, 109
Çalışma alanları
Uzaktan Algılama, Makine Öğrenme Algoritmaları, Veri Madenciliği, Dijital Görüntü İşleme, Heyelan Rsik Haritalama, Kent Bilgi Sİstemleri
Detaylı özgeçmiş
TK_özgeçmiş_yayın_liste_TR.pdf
 1. Colkesen, T. Kavzoglu, “The Use of Logistic Model Tree (LMT) for Pixel- and Object-Based Classifications Using High Resolution WorldView-2 Imagery”. Geocarto International, 32(1), 71-86 (2017).
 2. E. Kutlug Sahin, C. Ipbuker and T. Kavzoglu, “Investigation of Automatic Feature Weighting Methods (Fisher, Chi-square and Relief-F) for Landslide Susceptibility Mapping”. Geocarto International. 32(9), 956-977 (2017).
 3. Colkesen, I., and Kavzoglu, T., “Ensemble-based canonical correlation forest (CCF) for land use and land cover classification using Sentinel-2 and Landsat OLI imagery”, Remote Sensing Letters, 8(11), 1082-1091. (2017).
 4. Kavzoglu, T., Yildiz Erdemir, M., Tonbul, H., “Classification of semiurban landscapes from very high-resolution satellite images using a regionalized multiscale segmentation approach,” Journal of Applied Remote Sensing, 11(3), 035016 (2017).
 5. Colkesen, E.K. Sahin and T. Kavzoglu, “Susceptibility mapping of shallow landslides using kernel-based Gaussian process, support vector machines and logistic regression”, Journal of African Earth Sciences, 118, 53-64 (2016).
 6. T. Kavzoglu and H. Tonbul, “A Comparative Study of Segmentation Quality for Multi-resolution Segmentation and Watershed Transform”, Recent Advances in Space Technologies, Space Economy: Development & Sustainability, 19-22 June, Istanbul pp.113-117 (2017).
 7. T. Kavzoglu and H. Tonbul, “An Experimental Comparison of Multi-Resolution Segmentation and K-Means Clustering For Object-Based Classification of VHR Imagery”, RSPSoc 2017 Annual Conference: Earth & Planets: Making the Most of Our Observations. 5-8 September, London, UK. (2017).
 8. H. Tonbul and T. Kavzoglu, “The Effect of Shape and Compactness Parameters on Segmentation Quality: A Case Study”, International Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences, 18-21 October, Çanakkale (2017).
 9. T. Kavzoglu and H. Tonbul, “Selecting Optimal Parameters of SLIC Superpixels by Using Discrepancy Measures”, 38th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2017), October 23-27, New Delhi, India (2017)
 10. Colkesen, E.K. Sahin and T. Kavzoglu, “Performance Analysis of IWSS Hybrid Filter-Wrapper Feature Selection Method in Object-Based Crop-Type Classification”, AGU Fall Meeting, 11-15 December 2017, New Orleans, USA (2017).
 11. E.K. Sahin, I. Colkesen and T. Kavzoglu, “Multi-Collinearity Based Model Selection for Landslide Susceptibility Mapping: A Case Study from Ulus District of Karabuk, Turkey”, AGU Fall Meeting, 11-15 December 2017, New Orleans, USA (2017).
 12. H. Tonbul and T. Kavzoglu, “Object-based Forest Fire Analysis for Pedrógão Grande Fire Using Landsat 8 OLI and Sentinel-2A Imagery”, AGU Fall Meeting, 11-15 December 2017, New Orleans, USA (2017).
 13. T. Kavzoglu, M. Yildiz Erdemir and H. Tonbul, “Evaluating Performances of Spectral Indices for Burned Area Mapping Using Object-Based Image Analysis”,International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences, 5-8 July, Montpellier, France (2016).
 14. T. Kavzoglu, and M. Yildiz Erdemir, “A Hierarchical Scale Setting Strategy for Improved Segmentation Performance Using Very High Resolution Images”, International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences, 5-8 July, Montpellier, France (2016).
 15. T. Kavzoglu, M. Yildiz Erdemir and H. Tonbul, “A Region-Based Multi-Scale Approach For Object-Based Image Analysis”, XXIII Congress of International Society of Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS’2016), Prague, Czech Republic, 12-19 July (2016).
 16. H. Tonbul, T. Kavzoglu and S. Kaya, “Assessment of Fire Severity and Post-Fire Regeneration Based on Topographical Features Using Multitemporal Landsat Imagery: A Case Study in Mersin, Turkey”, XXIII Congress of International Society of Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS’2016), Prague, Czech Republic, 12-19 July (2016).
 17. Colkesen and T. Kavzoglu, “Performance Evaluation of Rotation Forest for SVM-Based Recursive Feature Elimination Using Hyperspectral Imagery”. 8th Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing, 21-24 Augıust, Los Angeles, USA (2016).
 18. H. Tonbul and T. Kavzoglu, “Performance Evaluation of Shape/Compactness Segmentation Parameters in Image Classification Using Quickbird-2 Imagery”. AGU Fall Meeting, 12-16 December 2016, San Francisco, USA (2016).
 1. Emlak Ve Çevre Temizlik Vergi Gelirlerinin KBS İle Takibinin Yapılmasına Yönelik Proje Tasarımı ve Uygulaması, Ruhi ERMİŞOĞLU, 2002. Yüksek Lisans Tezi.
 2. Maksimum Likehood Sınıflandırıcısı ve Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Uydu Fotoğraflarından Gebze ilçesinin Tematik Haritasının Elde Edilmesi, Cem GÜZEL, 2003. Yüksek Lisans Tezi.
 3. İstanbul Haliç Bölgesindeki Su Kirliliği Değişiminin Uzaktan Algılama Yöntemi İle Analizi, Mehmet Zeki İMAMOĞLU, 2004. Yüksek Lisans Tezi.
 4. Hava Alanı Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı, Eşref YILMAZ, 2005. Yüksek Lisans Tezi.
 5. Uydu Görüntüleri Kullanarak Hidrokarbon Sızıntılarının Belirlenmesi: Batman Örneği, Mehmet Baha DİNİBÜTÜN , 2005. Yüksek Lisans Tezi.
 6. Hazine arazileri yönetim bilgi sistemi tasarımı: Çankaya Örneği, Ahmet Arslan , 2006. Yüksek Lisans Tezi.
 7. Uydu görüntüleri yardımıyla yol üst yapısında meydana gelen değişimlerin otomatik tespiti ve yol bakım planlaması, Yunus Emre Şen, 2006. Yüksek Lisans Tezi.
 8. Diyarbakır İlinin Kentsel Dönüşüm Analizinin Uzaktan Algılanmış Görüntüler Kullanılarak Yapılması, Abdullah USLU, 2007. Yüksek Lisans Tezi.
 9. Şereflikoçhisar İlçesindeki Tarım Arazilerinde Uzaktan Algılama Yöntemiyle Ekili Alanların Tespiti ve Rekolte Tahmini. Ahmet Süslü. Yüksek Lisans Tezi.
 10. İstanbul GOAD Haritalarının Bilgi Sistemine Aktarılması ve Güncel Durum İle Karşılaştırılması, Yakup Candemir, 2008. Yüksek Lisans Tezi.
 11. Çevre Kalitesi Analizine Yönelik Bilgi Sistemi Tasarımı, H. Serhan Çevik, 2009. Yüksek Lisans Tezi.
 12. İstanbul Turistik Bilgi Sisteminin Tasarlanması. Nejmettin Mermer, 2009. Yüksek Lisans Tezi.
 13. Uzaktan Algılamada İleri Sınıflandırma Tekniklerinin Karşılaştırılması ve Analizi, İsmail Çölkesen, 2009. Yüksek Lisans Tezi.
 14. Kocaeli turistik bilgi sisteminin hazırlanması. Yusuf Ziya Demirci. 2010. Yüksek Lisans Tezi.
 15. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Çok Kriterli Karar Analizi Yöntemi Kullanılarak Heyelan Duyarlılık Haritasının Üretilmesi: Trabzon İli Örneği, Emrehan Kutluğ Şahin. 2012. Yüksek Lisans Tezi.
 16. Görüntü Segmentasyon Metotlarının Sınıflandırma Performansı Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Merve Yıldız. 2012.Yüksek Lisans Tezi.
 17. Çok Hisseli Parsellerde İmar Planı Uygulaması:Sultanbeyli Örneği,Terzioğlu, A.G., 2015,Yüksek Lisans Tezi.
 18. Uzaktan Algılama Teknikleriyle Arktik Bölgesi ve Antarktika Kıtasındaki
  Deniz Buzlarının Belirlenmesi, Dernek, N., 2017, Yüksek Lisans Tezi.</span>
 19. Özellik Seçimi Algoritmaları Kullanılarak Heyelanda Etkili Faktörlerin
  Belirlenmesi Ve Heyelan Duyarlılık Haritalarının Üretilmesi, E.K. Şahin, Eş-Danışman, Doktora Tezi
 • Doktora: "An Investigation of the Design and Use of Feed-Forward Artificial Neural Networks in the Classification of Remotely Sensed Images", Nottingham University (2001)
 • Yüksek lisans: "An Analysis of the Characteristics of Feed-Forward Artificial Neural Networks in Relation to Land Cover Classification Accuracy", Nottingham University (1997)
 • Lisans: "Röleve Alımında Yersel Fotogrametri Uygulaması", Karadeniz Teknik Üniversitesi (1993)
Akademik/İdari ve Danışmanlık Görevleri :

- Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asossiye Üyeliği (2014-Devam)
- Harita Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanlığı (2003-Devam)
- Beykoz Belediye Başkan Danışmanlığı (2010-Devam)
- Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Konsey Üyesi (2013-Devam)
- İBB Orotofoto Projesinde Danışmanlık Görevi (2016-Devam)
- Gebze Bilişim ve Teknoloji Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi (2014-Devam)
- Rektör Yardımcısı (2010-2014)