A-Z İndeks

Prof. Dr. Nihal BEKTAŞ
Çevre Mühendisliği

Nihal BEKTAŞ
Telefon
(262) 605 3159
E-Posta
nbektasgtu.edu.tr
Ofis
Çevre, Z35
Çalışma alanları
Atıksu arıtımda fizikokimyasal yöntemler (Adsorpsiyon, Elektrokoagülasyon, İOP) Katı Atık Yönetimi, Çevresel Yaşam Döngüsü Analizi, Karbon Ayakizi Çalışmaları.
Detaylı özgeçmiş
NBEKTAS.docx

  S.
  Öncel, N. Bektaş, S. Bayar, G. Engin, Y. Çalışkan, L. Salar, Ü. Yetiş, Hazardous
  Wastes and Waste Generation Factors for Plastic Products Manufacturing Industries
  in Turkey, Sustainable Environment Research, DOI:10.1016/j.</span>serj</span>.2017.03.006, 2017.&#160;</span></span>

  Yasemin&amp;#160;Çalışkan, Nihal Bektaş, Mesut Tekbaş, Anaerobic Composting of Organic Fraction of&amp;#160;Municipal Solid Waste, &amp;amp;amp;#160;Fresenius EnvironmentaBulletin, 4, 1097-1104, (2016)&amp;#160;</span>

  Murat Özgür Polat, Nihal Bektaş, Life cycle assessment of asphalt pavement product,
  Sustainable&amp;amp;amp;#160;Environment Research,&amp;amp;amp;#160;&amp;amp;lt;/span&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/span&amp;amp;gt;(5), 275-281 (2015).

  Saliha&amp;amp;#160;Dirim Buhan, Nihal Bektaş, Mehmet Ali T. Koçer, Hakan Mete Doğan, Ekrem Buhan&amp;#160;and Fatih Polat, TROPHIC STATUS AND THREADS OF ZINAV LAKE (TOKAT/ TURKEY)&amp;amp;amp;#160;Fresenius Environmental Bulletin, Volume 24 – No 1a. (2015).

  Belgian Ergül, Nihal Bektaş, M. Salim Öncel, The use of manganoxide minerals for the
  removal arsenic and selenium anions from aqueous solutions, Energy and
  Environmental Engineering, Vol 2, No 5, 103-112, (2014)

  Nuray&amp;amp;amp;amp;#160;Şen, Nihal Bektaş*, Mesut Tekbaş, H. Cengiz Yatmaz, Investigation of TOC
  Removal in Domestic Wastewater by Photo-Fenton Process, EKOLOJI, &amp;amp;amp;amp;amp;#160;88, 58-64 (2013)

  Ilkay Kıran, Nihal Bektaş*, H. Cengiz Yatmaz, Mesut Tekbaş, Photocatalytic Fenton oxidation of sodium dodecyl sulfate solution using iron modified zeolite catalyst, DESALINATION AND WATER TREATMENT, 51, 5768-5775, (2012).

  Aylin Sönmezay, M. Salim Öncel*, Nihal Bektaş, Adsorption of lead and cadmium ions from aqueous solutions using manganoxide minerals, TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA, 160, 3131-3139, (2012)

  B.Tunç, N,Bektas, MS Oncel, Determination of Some Physical and Chemical Properties of Waste Tires in Usage/Storage Areas, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT AND POLLUTION,. 68-6, 925–935 (2011)

  N,Bektas, S.Aydın, MS Oncel, Adsorption of arsenic ions using beidellite, zeolite and sepiolite clays: Kinetic, equilibrium and thermodynamic study. SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 46, 1005-1016, (2011).

  N. Bektas and I. Goksin Hazardous Waste Inventory in Gebze Organized Industrial Zone, Kocaeli, Turkey. ENVIRONMENTAL PROGRESS, SUSTAINABLE ENERGY 30, 409-415 (2011).

  Ö Etci, N Bektaş, M. S.Öncel, Single and Binary Adsorption of Lead and Cadmium Ions from aqueous solution using Natural Mineral Beidellite. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, 61-2, 231-240, (2010).

  G S Akçay Han, N Bektaş, M. S.Öncel Separate Collection Practice of Packaging Waste as an example of Küçükçekmece, Istanbul, Turkey. RESOURCES, CONSERVATION, RECYCLING, 54-12, 1317-1321, (2010).

  M Tekbas, N Bektas and C Yatmaz, Adsorption studies of aqueous basic dye solutions using sepiolite, DESALINATION, 249,205-211, (2009).

  Yatmaz,C Bektas N and Tekbas M, Heterogeneous photo-Fenton oxidation of reactive azo dye solutions using iron exchanged zeolite as a catalyst, MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS, 115-3, 594-602,2008.

  Bektas, N., H.Y. Akbulut, H. İnan ve A. Dimoglo, “Removal of phosphate ions from aqueous solutions by electrocoagulation”, JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 106B, 101-103 (2004).

  Bektas, N. ve D. Soysal, “Kinetics of Phosphate Ions Removal Using Surfactant Modified Clinoptilolite”, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 13- 4, 366-369 (2004).

  Bektas, N. ve S. Kara, “Removal of Lead from Aqueous Solutions by Natural Clinoptilolite: Equilibrium and Kinetic Studies”, Separation and Purification Technology, 39, 189–200 (2004).

  Bektas, N., B.A. Ağım, and S. Kara, “Kinetic and equilibrium studies in removing lead ions from aqueous solutions by sepiolite”, JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, B112, 115–122 (2004).

  Bektas, N., S. Öncel, H.Y. Akbulut ve A. Dimoglo, “Removal of Boron by Electrocoagulation”, ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LETTERS, 2, 51–54 (2004).

  Bektaş N., B.J. Treves Brown ve P.R. Fielden, “Determination of Gaseous SO2 by Capillary Isotachophoresis”, JOURNAL of CHROMATOGRAPHY, 836, 107-114 (1999).

  Prest, J. E., S.J. Baldock, N. Bektaş, P.R. Fielden ve B.J.Treves Brown, “A single electrode conductivity detector for use in electrophoretic separation systems”, JOURNAL of CHROMATOGRAPHY., 836, 59-65 (1999).

Conference Proceedings

  Sedat Çil, M.Özgür Polat, Nihal Bektaş, Evaluation of solid waste management alternatives using life cycle assessment as a tool, Eurasia Waste Mangement Symposium, 14-16 Kasım 2011, İstanbul, Türkiye.

  G.S. Keser, H.C. Yatmaz, N. Bektaş, Ü.D. Keriş. Heterogeneous PhotoFenton Oxidation of Reactive Azo Dye Solutions Using Fe2+, Fe3+ Exchanged Zeolite and Beidellite as Catalysts; First International Workshop on Application of Redox Technologies in the Environment, Arte'2009, 14-15 September 2009, İstanbul, Turkey.

 1. Berna Tunç, Nihal Bektaş, Salim Öncel, “Lastik atıkların yönetimi” Selçuk Üniversitesi, Giresun, 25-29 AĞUSTOS 2008
 2. Bayram HAMURCU, Aytuğ TEKBAŞ, Mesut TEKBAg, Nihal BEKTAŞ, “Giresun ili katı atık envanter çalışması ve yapılabilecek bertaraf tekniklerin incelenmesi” Selçuk Üniversitesi, Giresun, 25-29 AĞUSTOS 2008
 3. S. Aksoy, N. Bektas, G. Onkal Engin and M. Tekbas, “Removal of azo dyes using sepiolit”, International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Nicosia, Northern Cyprus, 19-24 Şubat 2007
 4. Bektaş N., “Pollution preventions in industrial plants: a general view”, 1st ZER0-M Conference on Sustainable Water Management, 15 –16 Mart 2005 İstanbul, Türkiye
 5. Dimoglo A., G. Tolegenova, N. Bektaş, and S. Öncel, “Investigation of the removal properties of nickel, cupper and mercury from aqueous solutions by electro-coagulation using aluminium electrodes”, 4th Aegean Analytical Chemistry Days29 Eylül-3 Ekim 2004, Kuşadası / Aydın – Türkiye.
 6. Bektaş, N., “Micro-structured analytical instrumentation for chemical analysis: “lab-on-a-chip”, 2nd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Şile, İstanbul, 14-17 Eylül, 2003.
 7. Baldock, S.J., N. Bektaş, P.R. Fielden, N.J. Goddard, L.W. Pickering, J.E. Prest, R.D. Snook, B.J. Treves Brown ve D.I. Vaireanu, “Isotachophoresis on planar polymeric substrates”, 3rd International Micro Total Analysis Systems Conference Proceeding (µ-TAS’98), D.J. Harrison and A. van der Berg (editors), 359-362, Kluwer, 1998.

Article

 1. Bektaş, N. and S. Öncel, “Lületaşı İşletme Atıklarının Kurşun Gideriminde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19-1, 1-11, (2004)
 2. Akarsu, S., Bektaş, N. and S. Öncel, "Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yapısal Atıkların Değerlendirilmesi" Katı Atık ve Çevre, 82, 22-29, (2011)

National Proceedings

  Mesut Tekbaş, Nihal Bektaş, Sürdürülebilir E-Atık Geri Kazanımı, CEVKOS, Kocaeli, 22-23 KASIM 2012.

  Yasemin Çalışkan ve Nihal Bektaş, Katı Atıkların Anaerobik Kompostlaştırılmasında Ekolojik ve Ekonomik Yaklaşımlar, CEVKOS, Kocaeli, 22-23 KASIM 2012.

  Cüneyt Şallı ve Nihal Bektaş, Yaşam Döngüsü Değerlendirme Analizinin Çevre Müh.de Uygulama Alanları, CEVKOS, Kocaeli, 22-23 KASIM 2012.

  Sibel Barışçı, Nihal Bektaş, Mesut Tekbaş, Organik madde içeren katı atıkların anaerobik kompostlaştırma ile biyogaz üretiminde kullanılmaları, Yenilenebilir Enerji Kaynağı Biyokütle Çalıştayı ve Sergisi, Bursa Kimya Mühendisleri Odası,7-8 Ekim 2011

  Yasemin ÇALIŞKAN, Mesut TEKBAŞ, Nihal BEKTAŞ, Katı Atık Bertarafına Ekolojik Bir Yaklaşım: Kompost Üretimi, EKOLOJİ 2011 SEMPOZYUMU, 5-7 Mayıs 2011.

  Aytuğ TEKBAS, Mesut TEKBAŞ, Nihal BEKTAŞ, Ekolojik Risklerin Belirlenmesinde Çevresel Yaşam Döngü Analizinin Kullanılması, EKOLOJİ 2011 SEMPOZYUMU, 5-7 Mayıs 2011.

  Ö.Murat Polat, Mesut Tekbaş, Nihal Bektaş, Elektronik Atıkların Yönetimi ve Geri Kazanım Teknikleri, 2. ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ, UKAY 2010, 18-20 EKİM 2010, MERSİN ÜNİVERSİTESİ,MERSİN

  Sevgi Akarsu, M. Salim Öncel, Nihal Bektaş, Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yapısal Atıkların Değerlendirilmesi, 2. ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ, UKAY 2010, 18-20 EKİM 2010, MERSİN ÜNİVERSİTESİ,MERSİN

 1. M.S. Öncel, N. Bektaş, Ç. Köseoğlu, S. Aydın, “Atıksulardan Beydellit Adsorpsiyonu ile Giderilen Arsenik İyonunun Grafit Fırınlı AAS ile tayininde modifiyerlerin etkisi”, Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara, 2009
 2. N. BEKTAŞ ,S. HARBECK, M. TEKBAŞ, H.C. YATMAZ, Doğal Adsorbentler İle Boyar Madde Gideriminin UV-vis ve FTIR Stroskopisi ile Araştırılması, Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara, 2009
 3. Ü.D. KERİŞ, M. TEKBAŞ, H.C. YATMAZ, N. BEKTAŞ, “Reaktif Boyaların Demir ile Modifiye Edilmiş Katalizör Kullanılarak Heterojen Foto Fenton Oksidasyonu” CEVKOS , Kocaeli, 28-29 MAYIS 2009
 4. Mesut Tekbaş, Nihal Bektaş, Cengiz Yatmaz, “Sepiyolit Minerali ile Boya İçeren Atıksuların Arıtım Kinetiğinin İncelenmesi”, Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli, 14-17 Mayıs 2008
 5. Gül S. Akçay, Nihal Bektaş, “Ambalaj Atıklarının Değerlendirilebilirliği ve Küçükçekmece Örneği” Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli,160; 14-17 Mayıs 2008
 6. Tekbaş, M.,Yatmaz, H.C., Bektaş, N, “Fotokatalitik Proseslerde Kullanılan Heterojen Katalizör Türleri” İnönü Üniv. Malatya, 10-13 eylül 2007
 7. F. Babuşcu, A.F. Şeker, N. Bektaş, G. Onkal Engin, “Ham ve şartlandırılmış sepiyolit minerali ile kadmiyum içeren endüstriyel atıksuların arıtım kinetiğinin incelenmesi” Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin, 18-21 Nisan 2007
 8. S. Öncel, N. Bektaş ve G Engin. "Jeolojik Hammaddelerin Atıksu Arıtımında Kullanılabilirliği ve Örnek Çalışmalar" CEVKOS 2006 Gebze.
 9. Araz C., Tekbaş M., Yatmaz H.C., Bektaş N, “Demir III (Fe3+) Iyonu Ile Modifiye Edilmiş Zeolit Katalizi Eşliğinde Reaktif Turuncu 16 Azo Boyar Maddesinin Foto Oksidasyonu” ÇEVKOS Gebze-Kocaeli Mayıs 2006
 10. Özgür Aksöz, Salim Öncel, Nihal Bektaş, “Endüstriyel Kaynaklı Atıksuların Arıtımında Diatomit Kullanabilirliğinin İncelenmesi”,10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 07-09 Haziran 2006, İstanbul

 11. Nihal Bektaş, Mesut Tekbaş, “Mikro ölçekli elektroforetik ayrıştırma ünitelerinin Çevresel analizlerde kullanımı,”Çanakkale Üniversitesi III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 5-7 Temmuz 2006.
 12. N. Bektaş ve G. Engin. "Adsorpsiyon Proseslerinde Kullanılan Genel Amaçlı İzoterm Modellerinin İncelenmesi" CEVKOS 2006, Gebze
 13. Bektaş N., “Pollution preventions in industrial plants: a general view”, 1st ZER0-M Conference on Sustainable Water Management, 15 –16 Mart 2005 İstanbul, Türkiye
 14. Kara, S. ve N. Bektaş, “Ağır Metal Gideriminde Düşük Maliyetli Adsorbentler” Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, GEBZE, 9-10 Ekim, 2003.
 15. Aydoğan, B. ve N. Bektaş, “Sucul Bitkilerle Arıtma Sistemleri” Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, GEBZE, 9-10 Ekim, 2003.

Other Publications

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında özet (abstract) olarak basılan bildiriler :1. Bektaş, N., “Micro-structured analytical instrumentation for chemical analysis: “lab-on-a-chip”, 2nd Black&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#160; Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Şile, İstanbul, 14-17 Eylül, 2003.2. Yatmaz H.C., N. Bektaş, B. Sadıklar ve S. Kara, “Membrane Microfiltration Units for Treatment Effects of Groundwater Resources in Marmara Region”, EPMR-2002 International Conference Environmental Problems of Mediterranean Region, Lefkoşe, KKTC,12-15 Nisan 20023. Bektas, N., B.A. Ağım, S. Öncel ve S. Kara, “Sorption of Lead from Aqueous Solutions by Natural Sepiolite”, International Symposium on the Environment and Analytical Chemistry (ISEAC 32) Plymouth, İNGİLTERE, 2002” 17-21 Haziran 2002.4. Bektaş, N., B.J. Treves Brown ve P.R. Fielden, “Determination of Gaseous SO2 by Capillary Isotachophoresis”, 5th International Symposium on Capillary Electrophoresis, York, İNGİLTERE, 26-28 Ağustos 19985. Prest, J. E., S.J. Baldock, N. Bektaş, P.R. Fielden ve B.J.Treves Brown, “A single electrode conductivity detector for use in electrophoretic separation systems”, 5th International Symposium on Capillary Electrophoresis, York, İNGİLTERE, 26-28 Ağustos 19986. Bektaş, N., S.J. Baldock, B.J. Treves Brown ve P.R. Fielden, “Environmental Monitoring by Isotachophoresis”, 28th Annual International Symposium on Environmental Analytical Chemistry, ISEAC 28” Cenevre, İsviçre, 1-5 Mart 1998.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında özet olarak basılan bildiriler :1. Kara, S. ve N. Bektaş, “Sulu Çözeltilerden Pb, Ni, Co ve Zn' nin Klinoptilolit İle Giderilmesi”, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 8-11 Eylül 20032. Soysal, D., S. Kara ve N. Bektaş, “Atıksulardan Kromun Modifiye Edilmiş Klinoptilolit ile Giderilmesi”, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 8-11 Eylül 2003.Yurtdışındaki bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında özet (abstract) olarak basılan bildiriler :1. Prest, J.E., S.J. Baldock, N. Bektaş, P.R. Fielden ve B.J. Treves Brown, “Separations of Metal Ions Using ITP”, National Congress of the Royal Society of Chemistry Meeting, Londra, İNGİLTERE, 1999.2. Baldock, S.J., N. Bektaş, P.R. Fielden, L.W. Pickering ve B.J. Treves Brown, “Separation of cations by isotachophoresis on miniaturised planar chips”, National Congress of the Royal Society of Chemistry Meeting, Durham, İNGİLTERE, 6-9 Nisan 1998.3. Bektaş, N, B.J. Treves Brown ve P.R. Fielden, “Environmental Ion Analysis by Isotachophoresis”, National Congress of the Royal Society of Chemistry Meeting, Durham, İNGİLTERE, 6-9 Nisan 1998.4. Prest, J.E., N. Bektaş, B.J. Treves Brown ve P.R. Fielden, “Conductivity detector for use in an isotachophoretic separation system”, National Congress of the Royal Society of Chemistry Meeting, Durham, İNGİLTERE, 6-9 Nisan 1998.5. Bektaş, N, C.F. Iosifidis, B.J. Treves Brown ve P.R. Fielden, “Simultaneous determination of nitrate, sulphate, nitrite and fluoride by capillary isotachophoresis”, Royal Society of Chemistry, Analytical Science Network Meeting, UMIST, Manchester, İNGİLTERE, 14 Kasım 1997.6. Baldock, S.J., N. Bektaş, P.R. Fielden, N.J. Goddard, S.M. Jawad, L.W. Pickering, J.E. Prest, R.D. Snook ve B.J. Treves Brown, “Separation of Anionic Dyes by Isotachophoresis on Miniaturised Planar Chips”, University of Northumbria, Research and Development Topics in Analytical Science Conference, Newcastle, İNGİLTERE, 2-3 Temmuz 1997.7. Bektaş, N, B.J. Treves Brown ve P.R. Fielden, “Separation of anionic dyes by capillary isotachophoresis”, Royal Society of Chemistry, North-west Analytical Science Meeting, University of Salford, Manchester, İNGİLTERE, 27 Kasım 1996.

Yönetilen Lisansüstü Tezler:
1. Aytuğ Tekbaş, Kocaeli ili toplu taşıma araçlarının sera gazı emisyonlarına etkisi ve farklı senaryolar (doktora, devam ediyor)
2. Mesut Tekbaş, Sulu çözeltilerden metallerin metalik formda seçici geri kazanımı (doktora, devam ediyor)
3. Saliha Dirim Buhan, Zinav Gölü ve Havzasında Ekolojik Risk Analizlerinin CBS ve UA ile Belirlenmesi (doktora, devam ediyor)
4. Yasemin Çalışkan, Organik madde içeren katı atıkların enerji üretimi amacıyla anearebik kompostlaştırılması (devam ediyor)
5. M. Taner Şahin, Karbon ayak izi uygulamaları: Çimento fabrikası örneği (devam ediyor)
6. M. Özgür Polat, Elektronik Atıklar İçin Geri Dönüşüm Teknolojilerin Geliştirilmesi (devam ediyor)
7. Sedat Çil, Yalova Kentsel Katı Atığının Çevresel Yaşam Döngüsü Analizi ile İncelenmesi (devam ediyor)
8. Pınar Arutan, Taşıtlardan kaynaklanan karbon emisyonunun belirlenmesi: Gebze ilçesi örneği (devam ediyor)
9. Ali İnci, Oruçoğlu köyü Yapay Sulakalan Sistemi Performansını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Performans Artırıcı Çözümler (2011)
10. Belgin Ergül, Manganoksit Mineralleri Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Arsenik ve Selenyum Giderimi (2011)
11. Nuray Şen, Arıtılmış evsel atıksuların fotokatalitik oksidasyon ile yeniden kullanılabilirliğinin incelenmesi (2010)
12. Serkan Aydın, Arsenat ve Arsenit İyonlarının Modifiye Edilmiş Beydellit, Zeolit Ve Sepiyolit Mineralleri İle Giderimi (2010)
13. Berna Tunç, ”Atık Lastik Yönetimi ve Lastiklerin Monofillerdeki Fiziksel ve kimyasal Davranışları (2009)
14. Işil Gökçin, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tehlikeli Atık Envanterinin Oluşturulması, (2009).
15. Sevgi Akarsu, Yapısal Atıkların Yeniden Değerlendirilebilirliği Sulukule Örneği (2009)
16. Arzu Tüfekçioğlu, Mikro ölçekli elektroforetik analiz kitleri kullanılarak atıksularda bulunan anyonların analizi(2008)
17. Gül Sümeyra Akçay, Ambalaj atıklarının yeniden değerlendirilebirliği ve Küçükçekmece örneği(2008)
18. Özlem Etci, “Ağır metal içeren atıksulardan doğal kil minerali beydellit ile kadmiyum ve kurşun giderimi” (2008)
19. Hayriye Ebru ABAMOR, Paşaköy atıksu arıtma tesisi çıkış suyundaki fosforun elektrokoagulasyon yöntemi ile giderilmesi (2008)
20. Turan Yaman, “İstanbul'da Kentsel Katı Atık Yönetimi ve Geri Kazanım Potansiyelinin Belirlenmesi” (2007)
21. İlkay Kıran. “Yüzey aktif maddelerin demir ile modifiye edilmiş zeolit katalizi eşliğinde foto-oksidasyonu” (2007)
22. Mesut Tekbaş, Demir ile Modifiye Edilmiş Zeolit Katalizi ile Azo Boya Çözeltisinin Fotooksidasyonu (2007)
23. Fatih Babuşçu, “Çeşitli Yöntemlerle Modifiye Edilmiş Sepiolit ile Ağır Metal Adsorpsiyonun Deney Tasarım Metodu ile İncelenmesi” (2007)
24. Aksöz, Ö., “Sulu Çözeltilerden Ağır Metallerin Diatomit Kullanılarak Adsorpsiyonu”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2005
25. C. Yılmaz, “Sucul Bitkilerle Su Kalitesi Kontrolü” Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2003.
26. D. Soysal “Modifiye Edilmiş Klinoptilolitle Sulu Çözeltilerden Kromat ve Fosfat Anyonlarının Giderimi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2003.
27. B. Ağım Akman “Atıksulardan Kurşun Gideriminde Sepiyolitin Kullanılanılabilirliğin İncelenmesi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2003.
28. S. Kara, “Doğal Klinoptilolit İle Sulu Çözeltilerden Kurşun Giderimi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2003.
29. M. Cantürk, “Bor Atıksularının Çöktürme Metodu İle Arıtımı Üzerine Bir Araştırma”,Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2002.

 • Doktora: University of Manchester Inst. of Sci. and Tech. (UMIST) Dept. of Instrumentation and Analytical Science (1999)
 • Yüksek lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü (1991)
 • Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü (1989)