Yönetim

 Yönetim
 Prof. Dr. Halit YANIKKAYA   (Bölüm Başkanı) +90(262) 605 14 20
halityanikkayagtu.edu.tr
 Doç. Dr. Taner TURAN  (Bölüm Başkan Yard.) +90(262) 605 14 81
tturangtu.edu.tr
 Bölüm Sekreteri
Yurdagül ATALAY (Bilgisayar İşletmeni) +90(262) 605 14 14