Yönetim

 Yönetim
 Prof. Dr. Oya ERDİL    (Bölüm Başkanı) +90(262) 605 14 10
erdilgtu.edu.tr

 

 Prof. Dr. Hakan KİTAPÇI (Bölüm Başkan Yard.)  +90(262) 605 14 15
 kitapcigtu.edu.tr
 Yrd.Doç. Dr. Mehmet Şahin GÖK (Bölüm Başkan Yard.)  +90(262) 605 14 38
 sahingokgtu.edu.tr
 Bölüm Sekreteri
Nigar SARIGÖL (Bilgisayar İşletmeni) +90(262) 605 14 06