Öğretim Üyeleri

Mehmet KÜÇÜKMEHMETOĞLU<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜKMEHMETOĞLU
(Bölüm Başkanı)
E-posta: mkucukgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 201
Telefon: (262) 605 16 25
Kaynak Ekonomisi, Bölge Planlama, Politika Analizi, Kentsel
Planlama ve Mekansal ModellemeZeynep Gamze MERT
Doç. Dr. Zeynep Gamze MERT
E-posta: gamzemertgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 201
Telefon: (262) 605 16 87
yaratıcı ve yenilikçi kentler, kent merkezleri, yapay zeka
Reyhan YILDIZ
Doç. Dr. Reyhan YILDIZ
E-posta: ryildizgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 202
Telefon: (262) 605 16 11
stratejik mekansal planlama, metropoliten planlama, bilim felsefesi
Yaşasın ERYILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Yaşasın ERYILMAZ
E-posta: eyasasingtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 207
Telefon: (262) 605 16 07
Kentsel Ulaştırma, Ulaştırma Ekonomisi, Kentsel Planlama, Bölge Planlama.
Muhammed Ziya PAKÖZ
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ziya PAKÖZ
E-posta: mzpakozgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 213
Telefon: (262) 605 16 31
Yer Seçimi, Erişilebilirlik, Planlamada Sayısal Yöntemler, Kentsel Ulaşım / Mobilite, Kentsel Turizm, Bölgesel Politikalar, Yerel Kalkınma, Kültürel Etkileşim.
Tayfun SALİHOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun SALİHOĞLU
E-posta: tsalihoglugtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 110
Telefon: (262) 605 16 27
Kentsel Yaşam Kalitesi, Boş Vakit Değerlendirme, Endüstriyel Faaliyetlerin Yer Seçimi, Konut Alanları, Bilgisayar Destekli Tasarım.
Murat YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Murat YILDIZ
E-posta: murat.ygtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 209
Telefon: (262) 605 16 48
Kentsel Tasarım, Ekolojik Planlama, İmar Hukuku

Öğretim Yardımcıları

Özgül ACAR ÖZLER
Dr. Özgül ACAR ÖZLER
E-posta: ozgulacargtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 213
Telefon: (262) 02626051602
Kentsel Büyüme, Kent Çeperi ve Saçaklanma, Planlama Politikaları, Parçacı Planlama.
Güliz SALİHOĞLU
Dr. Güliz SALİHOĞLU
E-posta: gozturkgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 213
Telefon: (262) 605 16 02
Turizm Planlaması, Bölgesel Kalkınma, Yerel Ekonomi
Ezgi AKDOĞAN
Arş. Gör. Ezgi AKDOĞAN
E-posta: ezgiakdogangtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 109
Telefon: (262) 605 16 38
Bölgesel Gelişme, Ekonomik Coğrafya, Yerel Ekonomi
Özlem Çalışkan
Arş. Gör. Özlem Çalışkan
E-posta: ocaliskangtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 110
Telefon: (262) 605 16 21
Kentsel Siyaset
Nüket İpek Çetin
Arş. Gör. Nüket İpek Çetin
E-posta: nipekcetingtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 103
Telefon: (262) (262) 605 16 40
Sürdürülebilir Kentsel Yenileme, Ekosistem Servisleri ve Mekansal Planlama, Afetler ve Zarar Azaltma, Su Kaynaklarının Yönetimi
Fatma KARASÜMEN AÇIKGÖZ
Arş. Gör. Fatma KARASÜMEN AÇIKGÖZ
E-posta: fkarasumengtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 109
Telefon: (262) 605 16 38
Yaşam Kalitesi, Kentsel İstatistik, Matematik
Göktuğ KÖSEAHMET
Arş. Gör. Göktuğ KÖSEAHMET
E-posta: gkoseahmetgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 111
Telefon: (262) 605 16 19
Gayrimenkul Geliştirme, Gayrimenkul Hukuku, Konut ve Yöre Planlaması, Fizibilite
Gökçen ÖZALP
Arş. Gör. Gökçen ÖZALP
E-posta: gozalpgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 106
Telefon: (262) (262) 0
Sürdürülebilir Kentsel Tasarım, Akarsu Koridorları, Suya Duyarlı Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı
Şeyda Nur ÖZEL
Arş. Gör. Şeyda Nur ÖZEL
E-posta: seydaozelgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 110
Telefon: (262) 605 16 21
Bölgesel Kalkınma, Bölgesel Yenilik Sistemleri, Yeni Ekonomik Coğrafya
Pınar ÖZYILMAZ KÜÇÜKYAĞCI
Arş. Gör. Pınar ÖZYILMAZ KÜÇÜKYAĞCI
E-posta: pozyilmazgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 203
Telefon: (262) 605 16 48
Kentsel tasarım, Peyzaj tasarımı, Mekan Dizimi, Bulanık Mantık
Emre SÖYLEMEZ
Arş. Gör. Emre SÖYLEMEZ
E-posta: esoylemezgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 111
Telefon: (262) 605 16 19
Kentsel Tasarım, Kentsel Morfoloji, Ütopik ve Distopik Mekanlar