Yönetim

 Yönetim
Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN  (Bölüm Başkanı) (262) 605 16 00 ozlemoralgtu.edu.tr
  Doç. Dr. Kutlu Sevinç Kayıhan (Bölüm Başkan Yard.) (262) 605 16 47 sevincgtu.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Saniye Karaman Öztaş (Bölüm Başkan Yard.) (262) 605 16 09 saniyekaramangtu.edu.tr
 Emine ÇAKMAK (Bilgisayar İşletmeni / Yazı İşleri)

(262) 605 16 18 eminecakmakgtu.edu.tr