Meltem YEŞİLÇİMEN AKBAŞ
Prof. Dr. Meltem YEŞİLÇİMEN AKBAŞ
E-posta: akbasmgtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 125
Telefon: (262) 605 25 30
Endüstriyel Mikrobiyoloji, Gıda Mikrobiyolojisi, Biyoteknoloji, Biyoyakıt üretimi,
Bakteriyel Hemoglobin'in Biyokimyası, Moleküler Biyolojisi ve Biyoteknolojik Uygulamaları
Işıl KURNAZ
Prof. Dr. Işıl KURNAZ
E-posta: ikurnazgtu.edu.tr
Ofis: , 2524
Telefon: (262) 02626051000
Moleküler Nörobiyoloji, gen regülasyonu, ETS proteinleri, nöronal sağkalım, nörokorunma, nörodejenerasyon, beyin tümörleri
Yelda  ÖZDEN ÇİFTÇİ
Prof. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ
E-posta: ozdengtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 2512
Telefon: (262) 605 25 12 - 25 53
Bitki doku kültürü, bitki biyoteknolojisi, molekuler belirtecler, kriyoprezervasyon, sentetik tohum uretimi, gaz kromatografisi
Uygar Halis TAZEBAY<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY
(Bölüm Başkanı)
E-posta: tazebaygtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 210
Telefon: (262) 6052522
İşlevsel genombilim, Hücre bölünmesinin moleküler kontrolü, Taşıyıcı zar proteinleri ve kodlayıcı genlerin transkripsiyon düzeyinde kontrolü.
Sedef TUNCA GEDİK
Prof. Dr. Sedef TUNCA GEDİK
E-posta: sgedikgtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 116
Telefon: (262) 605 25 09 - 25 34
Moleküler Mikrobiyoloji, Moleküler Genetik, Mikrobiyoloji, Mikrobiyal Teknoloji, Biyoteknolojik Uygulamalar
Tamer YAĞCI
Prof. Dr. Tamer YAĞCI
E-posta: tyagcigtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 224
Telefon: (262) 605 25 73
Hepatokarsinogenezin moleküler biyolojisi ve genetiği
Hibridoma teknolojisi uygulamaları: Kanserde moleküler belirteç ve tedavi hedeflerine yönelik monoklonal antikorların geliştirilmesi
Asuman Demiroglu-Zergeroğlu
Doç. Dr. Asuman Demiroglu-Zergeroğlu
E-posta: ademiroglugtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 215
Telefon: (262) 0262 605 2513/2550
Kanser Moleküler Biyolojisi,
Doğal/sentetik kaynaklı ajanların anti-karsinojen etkileri,
Hücre Proliferasyonu/Döngüsü,
Hücre Sinyal İletim sistemleri,
Hücre ölüm mekanizmaları
Ayten KANDİLCİ
Doç. Dr. Ayten KANDİLCİ
E-posta: akandilcigtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 228
Telefon: (262) 605 25 25
Lösemi ile ilişkili genlerin normal ve lösemik hematopoezdeki fonksiyonlarının (ağırlıklı olarak kök hücre, projenitör hücreler ve farklılaşmış hücreler düzeyinde) araştırılması.
Ferruh ÖZCAN
Doç. Dr. Ferruh ÖZCAN
E-posta: ferruh.ozcangtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 211
Telefon: (262) 605 25 08 - 25 49
Obezitenin etiyopatogenezi, Adiposit Farklılaşması, ER Stresi, inflamasyon, reseptör tirozin kinazlar ve serin treonin kinazlar ile hücre sinyal İletimi,
Nuri ÖZTÜRK
Doç. Dr. Nuri ÖZTÜRK
E-posta: nuriozturkgtu.edu.tr
Ofis: C Blok, 110
Telefon: (262) 605-2521
Biyolojik saatin insan sağlığı üzerine etkisi, Işık tarafından biyolojik saatin düzenlenmesinin mekanizması
Funda ŞENTÜRK AKFIRAT
Doç. Dr. Funda ŞENTÜRK AKFIRAT
E-posta: senturkgtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, Ofis No: 201
Telefon: (262) 605 25 31 - 25 57
Bitki Moleküler Biyolojisi, Bitki Biyoteknolojisi, Molekuler markırlar kullanarak akrabalik iliskilerinin belirlenmesi, morfolojik ve molekuler verilerin iliskilendirilmesi ile tur tıplendirme
Can Murathan ERİŞTİ
Dr. Öğr. Üyesi Can Murathan ERİŞTİ
E-posta: ceristigtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 214
Telefon: (262) 605 2517 - 2550
Molecular cell biology, transcriptional regulation of gene expression
Mine GÜL ŞEKER
Dr. Öğr. Üyesi Mine GÜL ŞEKER
E-posta: gulgtu.edu.tr
Ofis: D Blok, GTU MAR-Z22
Telefon: (262) 605 25 96
Mikrobiyoloji,antibakteriyel etki, bitki virüsleri, endofitik bakteriler
Sema Tülay HEKİMBAŞI
Dr. Öğr. Üyesi Sema Tülay HEKİMBAŞI
E-posta: tulaypenta.gyte.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 2. kat
Telefon: (262) 605 25 11
FISH, Fiber-Fish (DNA-combing) analizleri, Transgenik Bitkilerde gen entegrasyon analizleri, rDNA RFLP,RAPD (PCR) markırlara dayalı polimorfizm çalışmaları, C bandlama, İn-situ Hibridleme yöntemiyle
Saliha  İŞSEVER ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Saliha İŞSEVER ÖZTÜRK
E-posta: siozturkgtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 111
Telefon: (262) 605 25 14 - 25 40
Yosun MATER
Dr. Öğr. Üyesi Yosun MATER
E-posta: ymatergtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 113
Telefon: (262) 605 25 18 - 25 37
Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Glikobiyoloji, Transmisyon Elektron Mikroskobu
F. İnci ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi F. İnci ÖZDEMİR
E-posta: i.ozdemirgtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 0 262 605 2516
Telefon: (262) 605 25 16 - 25 35
PROTEAZLAR; Termofilik bakterilerde ATP-bağımlı(Proteazom, HslVU, Lon, FtsH proteazlar) ve geleneksel proteazlar.

Siderofor üretimi.
Sonay ÖZKAN
Dr. Öğr. Üyesi Sonay ÖZKAN
E-posta: dr.sonayozkangtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 114
Telefon: (262) +90 (262) 605 25 15
Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji, Bakteriyoplankton, Denizel biyoçeşitlilik, Probiyotik mikroorganizmalar.

Öğretim Görevlileri

Fatma AYDINOĞLU
Dr. Fatma AYDINOĞLU
E-posta: faydinoglugtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 101
Telefon: (262) (0262) 605 25 71
Bitki büyüme düzenleyici genler, Bitkilerde hücre bölünmesi, Bitki hücre döngüsünün genetik düzenlenmesi, Bitki stres cevabında rol alan genlerin transkriptomik ve genomik analizleri
Hüseyin BALCI
Dr. Hüseyin BALCI
E-posta: hbalcigtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, Moleküler Genetik-Fermentasyon Laboratuvarı
Telefon: (262) 605 25 40
Yabanıl ve rekombinant soylardan enzim üretimi ve saflaştırılması, Klasik ve rekombinant tekniklerle enzim üretiminin artırılması ve niteliklerinin geliştirilmesi.

Öğretim Yardımcıları

Hülya  AKDEMİR
Dr. Hülya AKDEMİR
E-posta: hakdemirgtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 2554
Telefon: (262) 605 25 54
Bitkilere gen aktarımı, Bitkilerde gen ekspresyonu, Kriyoprezervasyon, Moleküler belirteçler, Doku kültürü,
Özlem AKKAYA
Dr. Özlem AKKAYA
E-posta: ozlemgtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, Bitki Doku Kültürü LAB
Telefon: (262) 605 25 52
Mikrobiyal Biyoteknoloji, Biodegradasyon, Sentetik Biyoloji, Metabolizma Mühendisliği, Bitki-Bakteri Etkileşimi
(Uzman) Nilüfer AKMAN DOĞAN
Dr. (Uzman) Nilüfer AKMAN DOĞAN
E-posta: nakmangtu.edu.tr
Ofis: , Z11
Telefon: (262) 0 262 605 2501
Merve TUZLAKOĞLU ÖZTÜRK
Dr. Merve TUZLAKOĞLU ÖZTÜRK
E-posta: m.tuzlakoglugtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 208
Telefon: (262) 605 2556
Muslum  YILDIZ
Dr. Muslum YILDIZ
E-posta: muslumgtu.edu.tr
Ofis: , Z11
Telefon: (262) 02626052501
Structural studies on enzyme-substrate/inhibitor complexes involved in neurodegenerative and viral diseases by x-ray crystallography and molecular dynamics.
Metin ÇETİN
Öğretim Görevlisi Metin ÇETİN
E-posta: metincetingtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 218 Moleküler Hücre Biyolojisi Lab.
Telefon: (262) 605 25 46
Akım sitometresi, Kanser Kök Hücresi, Hepatoselüler Karsinoma
İrem YALIM CAMCI
Öğretim Görevlisi İrem YALIM CAMCI
E-posta: iyalimgtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 218
Telefon: (262) 0 (262) 605 25 46
Hepatoselüler karsinoma, Epitelyal-mezenşimal geçişte rol alan transkripsiyonel faktörler, bu faktörlerin ilişkili olduğu mi-RNA ve ce-RNA'lar
Özge  ARSLAN
Arş. Gör. Özge ARSLAN
E-posta: oeltangtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, MHB.Lab.208
Telefon: (262) 605 25 56- 57
Hücre bölünmesinin moleküler mekanizması, Sitokinez
Hürmüz CEYLAN
Arş. Gör. Hürmüz CEYLAN
E-posta: hurmuzceylangtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 223
Telefon: (262) 6052550
Türkan ÇAKAR
Arş. Gör. Türkan ÇAKAR
E-posta: tcakargtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 223
Telefon: (262) 605 2550
Lösemi ile ilişkili genlerin araştırılması
Z.Onur ÇALIŞKANER
Arş. Gör. Z.Onur ÇALIŞKANER
E-posta: ocaliskanergtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, Mol.Hematoloji Lab.208
Telefon: (262) 605 25 56
Moleküler Hücre-Kanser Biyolojisi, Multiple Myeloma, DEK onkoproteini
Zeynep DEMİR ÖKSÜZ
Arş. Gör. Zeynep DEMİR ÖKSÜZ
E-posta: zdemirgtu.edu.tr
Ofis: C Blok, 118
Telefon: (262) 0(262) 605 25 34
Moleküler Mikrobiyoloji, Mikrobiyal Biyoteknoloji, Bakteriyal Genetik
Zeynep GİRGİN ERSOY
Arş. Gör. Zeynep GİRGİN ERSOY
E-posta: zgirgingtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 118
Telefon: (262) 605 25 34
Moleküler Mikrobiyoloji, Mikrobiyal Biyoteknoloji, Bakteriyal Genetik
Hüseyin GÜL
Arş. Gör. Hüseyin GÜL
E-posta: h.gulgtu.edu.tr
Ofis: , 105
Telefon: (262) 6052542
Kanserin Moleküler Biyolojisi, Sinyal İleti Yolakları, Kemoterapik Ajanlar, Biyolojik saat, Protein-Protein Etkileşimleri.
Elif KALPAR
Arş. Gör. Elif KALPAR
E-posta:
Ofis: ,
Telefon: (262)
Tuba KORKMAZ
Arş. Gör. Tuba KORKMAZ
E-posta: tkorkmazgtu.edu.tr
Ofis: , C2 Blok Biyolojik Saat Laboratuvarı
Telefon: (262) 0262 605 25 42
Görkem ODABAŞ
Arş. Gör. Görkem ODABAŞ
E-posta: godabasgtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 218
Telefon: (262) 605 25 46
FLASH(CASP8AP2) proteini, Karaciğer Kanseri, Moleküler Hücre Biyolojisi
Emrah ÖZÇELİK
Arş. Gör. Emrah ÖZÇELİK
E-posta: eozcelikgtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 0
Telefon: (262) 0 262 605 2556
Kanser Moleküler Biyolojisi, Moleküler Hematoloji, Multipl Miyelom
Gözde ÖZÇELİK
Arş. Gör. Gözde ÖZÇELİK
E-posta: gozcelikgtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, Biyolojik Saat Laboratuvarı
Telefon: (262) 6052542
Gamze ŞEKER
Arş. Gör. Gamze ŞEKER
E-posta: gsekergtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 121
Telefon: (262) 605 25 36
Endüstriyel Mikrobiyoloji, Gıda Mikrobiyolojisi, Biyoteknoloji, Biyoyakıt üretimi, Bakteriyel Hemoglobin'in Biyokimyası, Moleküler Biyolojisi ve Biyoteknolojik Uygulamaları
M.Soner TÜRKÜNER
Arş. Gör. M.Soner TÜRKÜNER
E-posta: msturkunergtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 221-Obezite ve Diyabet Araştırma Lab.(OBEDIA)
Telefon: (262) 605 2548
Moleküler Hücre Biyolojisi, Obezite ve Diyabet, Adipogenez, Nörogenez, Adipoz Türevli Kök Hücreler, Genom Düzenleme, CRISPR/Cas9 Teknolojisi.