Meltem YEŞİLÇİMEN AKBAŞ
Prof. Dr. Meltem YEŞİLÇİMEN AKBAŞ
E-posta: akbasmgtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 125
Telefon: (262) 605 25 30
Endüstriyel Mikrobiyoloji, Gıda Mikrobiyolojisi, Biyoteknoloji, Biyoyakıt üretimi,
Bakteriyel Hemoglobin'in Biyokimyası, Moleküler Biyolojisi ve Biyoteknolojik Uygulamaları
Işıl KURNAZ
Prof. Dr. Işıl KURNAZ
E-posta: ikurnazgtu.edu.tr
Ofis: , 2524
Telefon: (262) 02626051000
Moleküler Nörobiyoloji, gen regülasyonu, ETS proteinleri, nöronal sağkalım, nörokorunma, nörodejenerasyon, beyin tümörleri
Yelda  ÖZDEN ÇİFTÇİ
Prof. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ
E-posta: ozdengtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 2512
Telefon: (262) 605 25 12 - 25 53
Bitki doku kültürü, bitki biyoteknolojisi, molekuler belirtecler, kriyoprezervasyon, sentetik tohum uretimi, gaz kromatografisi
Uygar Halis TAZEBAY<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY
(Bölüm Başkanı)
E-posta: tazebaygtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 210
Telefon: (262) 6052522
İşlevsel genombilim, Hücre bölünmesinin moleküler kontrolü, Taşıyıcı zar proteinleri ve kodlayıcı genlerin transkripsiyon düzeyinde kontrolü.
Sedef Tunca Gedik
Prof. Dr. Sedef Tunca Gedik
E-posta: sgedikgtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 116
Telefon: (262) 605 25 09 - 25 34
Moleküler Mikrobiyoloji, Moleküler Genetik, Mikrobiyoloji, Mikrobiyal Teknoloji, Biyoteknolojik Uygulamalar
Tamer YAĞCI
Prof. Dr. Tamer YAĞCI
E-posta: tyagcigtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 224
Telefon: (262) 605 25 73
Hepatokarsinogenezin moleküler biyolojisi ve genetiği
Hibridoma teknolojisi uygulamaları: Kanserde moleküler belirteç ve tedavi hedeflerine yönelik monoklonal antikorların geliştirilmesi
Asuman Demiroglu-Zergeroğlu
Doç. Dr. Asuman Demiroglu-Zergeroğlu
E-posta: ademiroglugtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 215
Telefon: (262) 0262 605 2513/2550
Kanser Moleküler Biyolojisi,
Doğal/sentetik kaynaklı ajanların anti-karsinojen etkileri,
Hücre Proliferasyonu/Döngüsü,
Hücre Sinyal İletim sistemleri,
Hücre ölüm mekanizmaları
Ayten KANDİLCİ
Doç. Dr. Ayten KANDİLCİ
E-posta: akandilcigtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 228
Telefon: (262) 605 25 25
Lösemi ile ilişkili genlerin normal ve lösemik hematopoezdeki fonksiyonlarının (ağırlıklı olarak kök hücre, projenitör hücreler ve farklılaşmış hücreler düzeyinde) araştırılması.
Ferruh ÖZCAN
Doç. Dr. Ferruh ÖZCAN
E-posta: ferruh.ozcangtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 211
Telefon: (262) 605 25 08 - 25 49
Obezitenin etiyopatogenezi, Adiposit Farklılaşması, ER Stresi, inflamasyon, reseptör tirozin kinazlar ve serin treonin kinazlar ile hücre sinyal İletimi,
Nuri ÖZTÜRK
Doç. Dr. Nuri ÖZTÜRK
E-posta: nuriozturkgtu.edu.tr
Ofis: C Blok, 110
Telefon: (262) 605-2521
Biyolojik saatin insan sağlığı üzerine etkisi, Işık tarafından biyolojik saatin düzenlenmesinin mekanizması
Funda ŞENTÜRK AKFIRAT
Doç. Dr. Funda ŞENTÜRK AKFIRAT
E-posta: senturkgtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, Ofis No: 201
Telefon: (262) 605 25 31 - 25 57
Bitki Moleküler Biyolojisi, Bitki Biyoteknolojisi, Molekuler markırlar kullanarak akrabalik iliskilerinin belirlenmesi, morfolojik ve molekuler verilerin iliskilendirilmesi ile tur tıplendirme
Can Murathan ERİŞTİ
Dr. Öğr. Üyesi Can Murathan ERİŞTİ
E-posta: ceristigtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 214
Telefon: (262) 605 2517 - 2550
Molecular cell biology, transcriptional regulation of gene expression
Sema Tülay HEKİMBAŞI
Dr. Öğr. Üyesi Sema Tülay HEKİMBAŞI
E-posta: tulaypenta.gyte.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 2. kat
Telefon: (262) 605 25 11
FISH, Fiber-Fish (DNA-combing) analizleri, Transgenik Bitkilerde gen entegrasyon analizleri, rDNA RFLP,RAPD (PCR) markırlara dayalı polimorfizm çalışmaları, C bandlama, İn-situ Hibridleme yöntemiyle
Saliha  İŞSEVER ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Saliha İŞSEVER ÖZTÜRK
E-posta: siozturkgtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 111
Telefon: (262) 605 25 14 - 25 40
Yosun MATER
Dr. Öğr. Üyesi Yosun MATER
E-posta: ymatergtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 113
Telefon: (262) 605 25 18 - 25 37
Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Glikobiyoloji, Transmisyon Elektron Mikroskobu
F. İnci ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi F. İnci ÖZDEMİR
E-posta: i.ozdemirgtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 0 262 605 2516
Telefon: (262) 605 25 16 - 25 35
PROTEAZLAR; Termofilik bakterilerde ATP-bağımlı(Proteazom, HslVU, Lon, FtsH proteazlar) ve geleneksel proteazlar.

Siderofor üretimi.
Sonay ÖZKAN
Dr. Öğr. Üyesi Sonay ÖZKAN
E-posta: dr.sonayozkangtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 114
Telefon: (262) +90 (262) 605 25 15
Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji, Bakteriyoplankton, Denizel biyoçeşitlilik, Probiyotik mikroorganizmalar.

Öğretim Görevlileri

Fatma AYDINOĞLU
Dr. Fatma AYDINOĞLU
E-posta: faydinoglugtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 101
Telefon: (262) (0262) 605 25 71
Bitki büyüme düzenleyici genler, Bitkilerde hücre bölünmesi, Bitki hücre döngüsünün genetik düzenlenmesi, Bitki stres cevabında rol alan genlerin transkriptomik ve genomik analizleri

Öğretim Yardımcıları

Hülya  AKDEMİR
Dr. Hülya AKDEMİR
E-posta: hakdemirgtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 2552
Telefon: (262) 605 25 52
Bitkilere gen aktarımı, Bitkilerde gen ekspresyonu, Kriyoprezervasyon, Moleküler belirteçler, Doku kültürü,
Özlem AKKAYA
Dr. Özlem AKKAYA
E-posta: ozlemgtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, Bitki Doku Kültürü LAB
Telefon: (262) 605 25 52
Mikrobiyal Biyoteknoloji, Biodegradasyon, Sentetik Biyoloji, Metabolizma Mühendisliği, Bitki-Bakteri Etkileşimi
(Uzman) Nilüfer AKMAN DOĞAN
Dr. (Uzman) Nilüfer AKMAN DOĞAN
E-posta: nakmangtu.edu.tr
Ofis: , Z11
Telefon: (262) 0 262 605 2501
(Uzman) Hüseyin BALCI
Dr. (Uzman) Hüseyin BALCI
E-posta: hbalcigtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, Moleküler Genetik-Fermentasyon Laboratuvarı
Telefon: (262) 605 25 40
Yabanıl ve rekombinant soylardan enzim üretimi ve saflaştırılması, Klasik ve rekombinant tekniklerle enzim üretiminin artırılması ve niteliklerinin geliştirilmesi.
Tuğrul DORUK
Dr. Tuğrul DORUK
E-posta: t.dorukgtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, tel: 6052534-35
Telefon: (262) 605 25 34
Endüstriyel Biyoteknoloji, Moleküler Mikrobiyoloji, Bakteri Metabolizması, Mikrobiyal Biyoteknoloji, Biyolojik Mücadele, Antivirulans terapi.
Mine  GÜL ŞEKER
Dr. Mine GÜL ŞEKER
E-posta: gulgtu.edu.tr
Ofis: D Blok, GTU MAR-Z22
Telefon: (262) 605 25 96
Mikrobiyoloji,antibakteriyel etki, bitki virüsleri, endofitik bakteriler
Merve TUZLAKOĞLU ÖZTÜRK
Dr. Merve TUZLAKOĞLU ÖZTÜRK
E-posta: m.tuzlakoglugtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 208
Telefon: (262) 605 2556
Muslum  YILDIZ
Dr. Muslum YILDIZ
E-posta: muslumgtu.edu.tr
Ofis: , Z11
Telefon: (262) 02626052501
Structural studies on enzyme-substrate/inhibitor complexes involved in neurodegenerative and viral diseases by x-ray crystallography and molecular dynamics.
Metin ÇETİN
Öğretim Görevlisi Metin ÇETİN
E-posta: metincetingtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 218 Moleküler Hücre Biyolojisi Lab.
Telefon: (262) 605 25 46
Akım sitometresi, Kanser Kök Hücresi, Hepatoselüler Karsinoma
İrem YALIM CAMCI
Öğretim Görevlisi İrem YALIM CAMCI
E-posta: iyalimgtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 218
Telefon: (262) 0 (262) 605 25 46
Hepatoselüler karsinoma, Epitelyal-mezenşimal geçişte rol alan transkripsiyonel faktörler, bu faktörlerin ilişkili olduğu mi-RNA ve ce-RNA'lar
Özge  ARSLAN
Arş. Gör. Özge ARSLAN
E-posta: oeltangtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, MHB.Lab.208
Telefon: (262) 605 25 56- 57
Hücre bölünmesinin moleküler mekanizması, Sitokinez
Hürmüz CEYLAN
Arş. Gör. Hürmüz CEYLAN
E-posta: hurmuzceylangtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 223
Telefon: (262) 6052550
Türkan ÇAKAR
Arş. Gör. Türkan ÇAKAR
E-posta: tcakargtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 223
Telefon: (262) 605 2550
Lösemi ile ilişkili genlerin araştırılması
Z.Onur ÇALIŞKANER
Arş. Gör. Z.Onur ÇALIŞKANER
E-posta: ocaliskanergtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, Mol.Hematoloji Lab.208
Telefon: (262) 605 25 56
Moleküler Hücre-Kanser Biyolojisi, Multiple Myeloma, DEK onkoproteini
Zeynep DEMİR ÖKSÜZ
Arş. Gör. Zeynep DEMİR ÖKSÜZ
E-posta: zdemirgtu.edu.tr
Ofis: C Blok, 118
Telefon: (262) 0(262) 605 25 34
Moleküler Mikrobiyoloji, Mikrobiyal Biyoteknoloji, Bakteriyal Genetik
Zeynep GİRGİN ERSOY
Arş. Gör. Zeynep GİRGİN ERSOY
E-posta: zgirgingtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 118
Telefon: (262) 605 25 34
Moleküler Mikrobiyoloji, Mikrobiyal Biyoteknoloji, Bakteriyal Genetik
Hüseyin GÜL
Arş. Gör. Hüseyin GÜL
E-posta: h.gulgtu.edu.tr
Ofis: , 105
Telefon: (262) 6052542
Kanserin Moleküler Biyolojisi, Sinyal İleti Yolakları, Kemoterapik Ajanlar, Biyolojik saat, Protein-Protein Etkileşimleri.
Elif KALPAR
Arş. Gör. Elif KALPAR
E-posta:
Ofis: ,
Telefon: (262)
Tuba KORKMAZ
Arş. Gör. Tuba KORKMAZ
E-posta: tkorkmazgtu.edu.tr
Ofis: , C2 Blok Biyolojik Saat Laboratuvarı
Telefon: (262) 0262 605 25 42
Görkem ODABAŞ
Arş. Gör. Görkem ODABAŞ
E-posta: godabasgtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 218
Telefon: (262) 605 25 46
FLASH(CASP8AP2) proteini, Karaciğer Kanseri, Moleküler Hücre Biyolojisi
Emrah ÖZÇELİK
Arş. Gör. Emrah ÖZÇELİK
E-posta: eozcelikgtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 0
Telefon: (262) 0 262 605 2556
Kanser Moleküler Biyolojisi, Moleküler Hematoloji, Multipl Miyelom
Gözde ÖZÇELİK
Arş. Gör. Gözde ÖZÇELİK
E-posta: gozcelikgtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, Biyolojik Saat Laboratuvarı
Telefon: (262) 6052542
Gamze ŞEKER
Arş. Gör. Gamze ŞEKER
E-posta: gsekergtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 121
Telefon: (262) 605 25 36
Endüstriyel Mikrobiyoloji, Gıda Mikrobiyolojisi, Biyoteknoloji, Biyoyakıt üretimi, Bakteriyel Hemoglobin'in Biyokimyası, Moleküler Biyolojisi ve Biyoteknolojik Uygulamaları
M.Soner TÜRKÜNER
Arş. Gör. M.Soner TÜRKÜNER
E-posta: msturkunergtu.edu.tr
Ofis: C2 Blok, 221-Obezite ve Diyabet Araştırma Lab.(OBEDIA)
Telefon: (262) 605 2548
Moleküler Hücre Biyolojisi, Obezite ve Diyabet, Adipogenez, Nörogenez, Adipoz Türevli Kök Hücreler, Genom Düzenleme, CRISPR/Cas9 Teknolojisi.