Genel Bilgiler

Tarihçe
Marmara bölgesinin merkezinde konumlanan, bilim ve teknoloji ilişkisinin esas alındığı ve bu eksende tüm fakültelerinde Yüksek Lisans ve Doktora Programları sunan GTÜ 2010 yılından itibaren hayatına Biyoloji adı altında başlayan bölümünü gelişimine uygun olarak Moleküler Biyoloji ve Genetik (MBG) olarak değiştirmiş ve lisans eğitimine başlamıştır. Kuruluş felsefesi ve yaşam bilimlerindeki açılımlar doğrultusunda Hücre Moleküler Biyolojisi, Mikrobiyal Genetik ve Biyoteknoloji, Bitki Biyoteknolojisi ve Genel Mikrobiyoloji alanlarındaki çalışmalara ağırlık verecek şekilde yapılandırılan MBG bölümünde iki Profesör, dört Doçent, on Yardımcı Doçent görev yapmaktadır. Ayrıca bölümde 2 doktoralı araştırma görevlisi, 21 Araştırma Görevlisi, 1 doktoralı uzman, 2 uzman ve 1 biyolog bulunmaktadır. Kanser başta olmak üzere, genetik ve metabolik hastalıklar, mikrobiyal genetik ve biyoteknoloji, bitki biyoteknolojisi gibi farklı disiplinlerde araştırmalar uluslararası kurumlar, TÜBİTAK ve BAP fonlarından desteklenmektedir. Araştırmacılarına ilgili konularda modern bir altyapı ve laboratuar imkânı sunan MBG bölümü Fizik ve Kimya bölümleri ile başlattığı disiplinler arası çalışmaları Moleküler biyolojinin ve teknolojinin paralel evrimine uygun olarak diğer bölümlerle de geliştirmeyi planlamaktadır. Bu değişime uygun bilim insanlarının yetiştirilmesi amacı ile MBG bölümü Fizik ve Kimya başta olmak üzere çift veya üçlü anabilim dalı Lisans programı hazırlıklarına başlamıştır.
Misyon ve Vizyon
Misyonumuz; Üniversitemizin tanımlanmış misyonu ile bağdaşık olarak, Cumhuriyetin temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere sahip çıkan, bağımsız ve eleştirel düşünen, bilgiye erişmeyi bilen, bilgiyi kullanan, üreten, geliştiren ve yaygınlaştıran, araştırmacı, bağımsız çalışma yetkinliğinde ancak ekip çalışmasında da başarılı, toplumsal sorumluluğu ve çevre bilinci gelişmiş, Yaşam Bilimlerinde, Moleküler Biyoloji- Genetik-Biyoteknoloji alanlarında lisans düzeyinde mesleğinin temel kavramlarını bilen, lisansüstü düzeyde ilgili alt disiplinde uzmanlaşmış, çağdaş teknolojileri üreten ve uygulayan bireyler yetiştirmek, sanayi ile işbirliğine dayalı Ar-Ge çalışmaları yapmak ve ülke sanayinin uluslararası rekabet gücünün yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.
1994 yılında kurulan, faaliyetlerine Yüksek Lisans Eğitim Programı ile başlayan, 2004 yılından bu yana Doktora Eğitimi veren ve 2010 yılından itibaren Lisans Eğitim Programı başlatan Bölümümüzün hedefleri; Yaşam Bilimlerinin Moleküler Biyoloji-Genetik alanında ve Biyoteknoloji’de ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak, bu doğrultuda, alt yapı olanakları ve insan kaynaklarını ülkemiz ve Dünyadaki örnekleri ile rekabet edebilecek düzeyde geliştirmeye devam etmektir.