Genel Bilgiler

 

 Gebze Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan Kimya Bölümü 1994 yılında kurulmuştur. Kimya Anabilim Dalı altında Anorganik Kimya, Organik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Analitik Kimya Bilim Dalları' nda yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.

Bölümümüzde 15 Profesör, 4 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 3' ü Doçent ve 8' i Doktor olmak üzere 21 Araştırma Görevlisi, 4 Uzman, 2 Tekniker ve 1 Memur  görev yapmaktadır. Başlıca çalışma alanları; fosfazenler kimyası, kimyasal sensörler, makrosiklik bileşikler, ftalosiyaninler, enzim immobilizasyonu, biyoteknoloji, biyodizel üretimi, hesaplamalı kimya, bilgisayar destekli moleküler dizayn, adsorpsiyon, iyon değiştirme, yüzey kimyası, elektrokimya, iletken polimerler, fonksiyonel polimerler, monomer ve makromonomer sentezi olarak sıralanabilir.

Bölümümüzde yürütülen bilimsel çalışmalar, Gebze Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu (BAP), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (Tübitak) ve DPT tarafından desteklenmektedir. Kuruluşunun üzerinden az bir süre geçmiş olmasına rağmen, tamamen araştırma ve sanayiye yönelik laboratuvarları en modern cihazlarla donatılmıştır ve yeni cihazların alımı devam etmektedir.