Öğretim Üyeleri

Tahir AZEROĞLU
Prof. Dr. Tahir AZEROĞLU
E-posta: aliyevgtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 216
Telefon: (262) 605 12 79
Kompleks Analiz, Potansiyel Teorisi
Engin HALİLOĞLU
Prof. Dr. Engin HALİLOĞLU
E-posta: ehaliloglugtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 206
Telefon: (262) 605 13 79
Kompleks Analiz, Geometrik Fonksiyon Teorisi
Mansur İSGENDEROĞLU (İSMAİLOV)<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Mansur İSGENDEROĞLU (İSMAİLOV)
(Bölüm Başkanı)
E-posta: mismailovgtu.edu.tr ; mansur.ismailovgmail.com
Ofis: I Blok, 203
Telefon: (262) 605 16 41
Diferansiyel denklemler için ters problemler: ters saçılım problemleri, parabolik denklemlerde katsayı belirlenmesi
Emil NOVRUZ
Prof. Dr. Emil NOVRUZ
E-posta: enovruzgtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 213
Telefon: (262) 605 13 64
Lineer Olmayan Evrim Denklemlerinin Çözümlerinin Davranışı.
Mustafa AKKURT
Doç. Dr. Mustafa AKKURT
E-posta: makkurtgtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 202
Telefon: (262) 605 13 69
Lineer Cebir,Matris Cebiri
M. Tamer KOŞAN
Doç. Dr. M. Tamer KOŞAN
E-posta: mtkosangtu.edu.tr, tkosangmail.com
Ofis: I Blok, 205
Telefon: (262) 605 12 73
Cebir ve Sayılar Teorisi
Sibel ÖZKAN
Doç. Dr. Sibel ÖZKAN
E-posta: s.ozkangtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 213
Telefon: (262) 605 13 68
Çizge Kuramı, Kombinatoryal Tasarım Kuramı
Coşkun YAKAR
Doç. Dr. Coşkun YAKAR
E-posta: cyakargtu.edu.tr ve coskunyakarhotmail.com
Ofis: I Blok, 201
Telefon: (262) 0262 605 13 70
Nonlinear Analysis Qualitative and Quantitative Properties of Nonlinear Evolution Equations Differential Equations with Delay Stability Theory Dynamical Systems Nonlinear Differential Equations
Emira AKKURT
Yrd. Doç. Dr. Emira AKKURT
E-posta: eakkurtgtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 203
Telefon: (262) 605 13 73
Matrix Algebra and Linear Algebra
Yücel ENGİNER
Yrd. Doç. Dr. Yücel ENGİNER
E-posta: enginergtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 205
Telefon: (262) 605 13 71
Teorik-Matematiksel Fizik ve Uygulamalı Matematik:Genel Relativite, Klasik Mekanik, Tensör Analizi, Diferansiyel Geometri
Altan ERDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Altan ERDOĞAN
E-posta: alerdogangtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 212
Telefon: (262) +902626051382
Aritmetik-Cebirsel Geometri
Aysel EREY
Yrd. Doç. Dr. Aysel EREY
E-posta: aysel.ereygtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 204
Telefon: (262) 605 1381
Combinatorics, Graph Theory
Oğul ESEN
Yrd. Doç. Dr. Oğul ESEN
E-posta: oesengtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 210
Telefon: (262) 605 1386
Diferansiyel Geometri, Geometrik Mekanik
Feray HACIVELİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Feray HACIVELİOĞLU
E-posta: f.dagidirgtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 202
Telefon: (262) 605 13 75
Elektromagnetik ve akustik dalgaların kırınımı, Wiener-Hopf yöntemi, Yüksek Frekans Yöntemleri
Roghayeh HAFEZIEH
Yrd. Doç. Dr. Roghayeh HAFEZIEH
E-posta: roghayehgtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 103
Telefon: (262) 605 13 84
Finite Group Theory, Algebraic Graph Theory, Association Schemes, Mathematical Chemistry.
Ayşe SÖNMEZ
Yrd. Doç. Dr. Ayşe SÖNMEZ
E-posta: asonmezgtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 110
Telefon: (262) 605 13 89
Genel Topoloji
Seher TUTDERE
Yrd. Doç. Dr. Seher TUTDERE
E-posta: stutderegtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 0211
Telefon: (262) 605 13 87
Cebirsel fonksiyon cisimleri, sonlu cisimler, kodlama teorisi, eliptik eğri kriptografisi
Önder TÜRK
Yrd. Doç. Dr. Önder TÜRK
E-posta: oturkgtu.edu.tr, onder.turkyandex.com
Ofis: H Blok, 213
Telefon: (262) 605 1353
Kısmi ve adi diferansiyel denklemler. Özdeğer problemleri. Akışkanlar mekaniği ve MHD problemleri. Biyomanyetik akışkan akımı. Sonlu elemanlar yöntemi, Sınır elemanlar yöntemi, Spektral yöntemler

Öğretim Görevlileri

Arda KÖR
Dr. Arda KÖR
E-posta: a.korgtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 201
Telefon: (262) 605 13 78
Gülşen ULUCAK
Dr. Gülşen ULUCAK
E-posta: gulsenulucakgtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 104
Telefon: (262) 605 13 72
Cebir ve Sayılar Teorisi
Rezeda ERDEM
Öğretim Görevlisi Rezeda ERDEM
E-posta: rezedagtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 204
Telefon: (262) 605 13 81

Öğretim Yardımcıları

Işıl ÖNER
Dr. Işıl ÖNER
E-posta: ionergtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 202
Telefon: (262) 605 13 75
 Cebir (Yüksek Lisans),
Matematiksel Kontrol Teorisi, Bimodal Sistemlerde Kararlılık(Doktora)
Hülya ÖZTÜRK
Dr. Hülya ÖZTÜRK
E-posta: h.ozturkgtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 104
Telefon: (262) 605 13 72
Scattering and Propagation of Electromagnetic and Acoustic Waves, Wiener-Hopf Technique, Radar Cross Section (RCS) ProblemsSerap ŞAHİNKAYA
Dr. Serap ŞAHİNKAYA
E-posta: ssahinkayagtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 201
Telefon: (262) 605 13 78
Cebir ve Sayılar Teorisi
Çiğdem AY
Arş. Gör. Çiğdem AY
E-posta: cigdemaygtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 104
Telefon: (262) 605 13 72
Yasemin BÜYÜKÇOLAK
Arş. Gör. Yasemin BÜYÜKÇOLAK
E-posta: y.buyukcolakgtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 108
Telefon: (262) 6051377
Çizge Kuramı, Kombinatoriks
Sait ERKOVAN
Arş. Gör. Sait ERKOVAN
E-posta: serkovangtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 109
Telefon: (262) 605 13 74
Sayısal yaklaştırım teorisi, çok değişkenli ortogonal polinomlar.
Büşra KARADENİZ
Arş. Gör. Büşra KARADENİZ
E-posta: busrakaradenizgtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 109
Telefon: (262) 605 13 74
Singularity Theory
Ayşe TİRYAKİOĞLU
Arş. Gör. Ayşe TİRYAKİOĞLU
E-posta: tiryakioglugtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 108
Telefon: (262) 605 13 77
Elektromagnetik ve Akustik Dalgaların Kırınımı, Wiener-Hopf Tekniği
Fatih YETGİN
Arş. Gör. Fatih YETGİN
E-posta: fyetgingtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 109
Telefon: (262) 605 13 74
Tülay YILDIRIM
Arş. Gör. Tülay YILDIRIM
E-posta: tyildirimgtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 108
Telefon: (262) 605 13 77
Algebra and Number Theory