Öğretim Üyeleri

Tahir AZEROĞLU
Prof. Dr. Tahir AZEROĞLU
E-posta: aliyevgtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 216
Telefon: (262) 605 12 79
Kompleks Analiz, Potansiyel Teorisi
Engin HALİLOĞLU
Prof. Dr. Engin HALİLOĞLU
E-posta: ehaliloglugtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 206
Telefon: (262) 605 13 79
Kompleks Analiz, Geometrik Fonksiyon Teorisi
Mansur İSGENDEROĞLU (İSMAİLOV)<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Mansur İSGENDEROĞLU (İSMAİLOV)
(Bölüm Başkanı)
E-posta: mismailovgtu.edu.tr ; mansur.ismailovgmail.com
Ofis: İşletme Binası, Z16
Telefon: (262) 605 16 41
Diferansiyel denklemler için ters problemler: ters saçılım problemleri, parabolik denklemlerde katsayı belirlenmesi
Emil NOVRUZ
Prof. Dr. Emil NOVRUZ
E-posta: enovruzgtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 213
Telefon: (262) 605 13 64
Lineer Olmayan Evrim Denklemlerinin Çözümlerinin Davranışı.
Sibel ÖZKAN
Prof. Dr. Sibel ÖZKAN
E-posta: s.ozkangtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, Z20
Telefon: (262) 605 13 68
Çizge Kuramı, Kombinatoryal Tasarım Kuramı
Coşkun YAKAR
Prof. Dr. Coşkun YAKAR
E-posta: cyakargtu.edu.tr ve coskunyakarhotmail.com
Ofis: İşletme Binası, Z-15
Telefon: (262) 0262 605 13 70
Nonlinear Analysis Qualitative and Quantitative Properties of Nonlinear Evolution Equations Differential Equations with Delay Stability Theory Dynamical Systems Nonlinear Differential Equations
Mustafa AKKURT
Doç. Dr. Mustafa AKKURT
E-posta: makkurtgtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, Z45
Telefon: (262) 605 13 69
Lineer Cebir,Matris Cebiri
Nuri ÇELİK
Doç. Dr. Nuri ÇELİK
E-posta: nuricelikgtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, Z37
Telefon: (262) 605 13 62
Olasılık, Matematiksel İstatistik, Uygulamalı İstatistik
Oğul ESEN
Doç. Dr. Oğul ESEN
E-posta: oesengtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, Z 42
Telefon: (262) 605 1386
Diferansiyel Geometri, Geometrik Mekanik
Muhammet Tamer KOŞAN
Doç. Dr. Muhammet Tamer KOŞAN
E-posta: mtkosangtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 205
Telefon: (262) 605 12 73
Ayşe SÖNMEZ
Doç. Dr. Ayşe SÖNMEZ
E-posta: asonmezgtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, Z18
Telefon: (262) 605 13 89
Genel Topoloji
Emira AKKURT
Dr. Öğr. Üyesi Emira AKKURT
E-posta: eakkurtgtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 203
Telefon: (262) 605 13 73
Matrix Algebra and Linear Algebra
Yücel ENGİNER
Dr. Öğr. Üyesi Yücel ENGİNER
E-posta: enginergtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 205
Telefon: (262) 605 13 71
Teorik-Matematiksel Fizik ve Uygulamalı Matematik:Genel Relativite, Klasik Mekanik, Tensör Analizi, Diferansiyel Geometri
Altan ERDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Altan ERDOĞAN
E-posta: alerdogangtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 212
Telefon: (262) +902626051382
Aritmetik-Cebirsel Geometri
Aysel EREY
Dr. Öğr. Üyesi Aysel EREY
E-posta: aysel.ereygtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, Z12
Telefon: (262) 605 1381
Combinatorics, Graph Theory
Nursel EREY
Dr. Öğr. Üyesi Nursel EREY
E-posta: nurselereygtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, Z9
Telefon: (262) 605 1385
Kombinatoryal Değişmeli Cebir
Feray HACIVELİOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Feray HACIVELİOĞLU
E-posta: f.dagidirgtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, Z08
Telefon: (262) 605 13 75
Elektromagnetik ve akustik dalgaların kırınımı, Wiener-Hopf yöntemi, Yüksek Frekans Yöntemleri
Roghayeh HAFEZIEH
Dr. Öğr. Üyesi Roghayeh HAFEZIEH
E-posta: roghayehgtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, 52
Telefon: (262) 605 13 84
Finite Group Theory, Algebraic Graph Theory, Association Schemes, Mathematical Chemistry.
Seher TUTDERE
Dr. Öğr. Üyesi Seher TUTDERE
E-posta: stutderegtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 0211
Telefon: (262) 605 13 87
Cebirsel fonksiyon cisimleri, sonlu cisimler, kodlama teorisi, kriptoloji
Önder TÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Önder TÜRK
E-posta: oturkgtu.edu.tr, onder.turkyandex.com
Ofis: H Blok, 213
Telefon: (262) 605 1353
Kısmi ve adi diferansiyel denklemler. Özdeğer problemleri. Akışkanlar mekaniği ve MHD problemleri. Biyomanyetik akışkan akımı. Sonlu elemanlar yöntemi, Sınır elemanlar yöntemi, Spektral yöntemler

Öğretim Görevlileri

Arda KÖR
Dr. Arda KÖR
E-posta: a.korgtu.edu.tr
Ofis: H Blok, 201
Telefon: (262) 605 13 78
Gülşen ULUCAK
Dr. Gülşen ULUCAK
E-posta: gulsenulucakgtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 104
Telefon: (262) 605 13 72
Cebir ve Sayılar Teorisi
Rezeda ERDEM
Öğretim Görevlisi Rezeda ERDEM
E-posta: rezedagtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 204
Telefon: (262) 605 13 81

Öğretim Yardımcıları

Serap ŞAHİNKAYA
Doç. Dr. Serap ŞAHİNKAYA
E-posta: ssahinkayagtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, Z53
Telefon: (262) 605 13 67
Cebir ve Sayılar Teorisi
Işıl ÖNER
Dr. Işıl ÖNER
E-posta: ionergtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, Z50
Telefon: (262) 605 13 63
Matematiksel Kontrol Teorisi, Bimodal Sistemlerde Kararlılık
Hülya ÖZTÜRK
Dr. Hülya ÖZTÜRK
E-posta: h.ozturkgtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, Z23
Telefon: (262) 605 13 72
Scattering and Propagation of Electromagnetic and Acoustic Waves, Wiener-Hopf Technique, Radar Cross Section (RCS) ProblemsÇiğdem AY
Arş. Gör. Çiğdem AY
E-posta: cigdemaygtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, Z27
Telefon: (262) ----
Diferansiyel Geometri, Slant Alt Manifold Teorisi, Kompleks Geometri
Yasemin BÜYÜKÇOLAK
Arş. Gör. Yasemin BÜYÜKÇOLAK
E-posta: y.buyukcolakgtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 108
Telefon: (262) 6051377
Çizge Kuramı, Kombinatoriks
Büşra KARADENİZ
Arş. Gör. Büşra KARADENİZ
E-posta: busrakaradenizgtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, Z24
Telefon: (262) 605 13 74
Singularity Theory
Harun KIR
Arş. Gör. Harun KIR
E-posta: harunkirgtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, Z27
Telefon: (262) 605 13 72
Algebraic Number Theory, Class Numbers
Ayşe TİRYAKİOĞLU
Arş. Gör. Ayşe TİRYAKİOĞLU
E-posta: tiryakioglugtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, Z26
Telefon: (262) 605 13 77
Elektromagnetik ve Akustik Dalgaların Kırınımı, Wiener-Hopf Tekniği
Fatih YETGİN
Arş. Gör. Fatih YETGİN
E-posta: fyetgingtu.edu.tr
Ofis: I Blok, 109
Telefon: (262) 605 13 74
Tülay YILDIRIM TURAN
Arş. Gör. Tülay YILDIRIM TURAN
E-posta: tyildirimgtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, Z-53
Telefon: (262) 605 13 67
Algebra and Number Theory