Strateji Bilimi

 

Strateji Bilimi stratejinin üretilmesi sürecini inceleyen disiplinler arası bir yaklaşımı temsil etmektedir. Bölümümüzde strateji üretim sürecinin bütünlüğü göz önünde tutularak, öğrencilerin pek çok farklı alana ait temel bilgilere sahip olmaları teşvik edilmektedir.  

 

Strateji Bilimi Bölümü'nün amacı; bireylere yüksek lisans programı aracılığı ile bilim, teknoloji, örgüt ve toplum başta olmak üzere iş ve sosyal hayatı oluşturan bütün unsurlara karşı stratejik bilinç ve yaklaşım becerisi kazandırmaktır.