Kimya Bölümü

 

Bölümümüzde 15 Profesör, 4 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 3' ü Doçent ve 8' i Doktor olmak üzere 21 Araştırma Görevlisi, 4 Uzman, 2 Tekniker ve 1 Memur  görev yapmaktadır. Başlıca çalışma alanları; fosfazenler kimyası, kimyasal sensörler, makrosiklik bileşikler, ftalosiyaninler, enzim immobilizasyonu, biyoteknoloji, biyodizel üretimi, hesaplamalı kimya, bilgisayar destekli moleküler dizayn, adsorpsiyon, iyon değiştirme, yüzey kimyası, elektrokimya, iletken polimerler, fonksiyonel polimerler, monomer ve makromonomer sentezi olarak sıralanabilir.
 

Araştırma Makaleleri

  Yayınlar

Projeler

Tezler

Seminerler

 

Araştırma Makaleleri

Facebook 

Twitter

E-posta 

Harita