Enformatik Bölümü

Enformatik, her yönüyle insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan bilginin, nasıl üretildiği, iletildiği ve kullanıldığını inceleyen bir bilim dalıdır. Resimler, görüntüler, metinler ve istatistikler gibi çeşitli formattaki bilginin tabiatını ve fikir ile ilişkisini inceler. Bunun için bilginin elde edilmesi sınıflandırılması, depolanması ve gerektiğinde kullanılmak üzere çağrılması ve ilgili birimlere yönlendirilmesi esastır. Enformatik, bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi, organize edilmesi, sınıflanması, dağıtılması ve kullanımı için gerekli sistemler ve teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalıdır.

 

Güz 2012-2013 döneminde aşağıdaki ENFORMATİK servis dersleri açılmıştır. Bu dersleri Bilgisayar mühendisliği bölümü dışındaki tüm lisans öğrencileri gerekli şartları sağlamalarrı durumunda alabilirler. Bilgi için: gokturk @ gtu.edu.tr

DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

DERS LİSTESİ:

1) ENF 100 - Bilgisayar Sistemlerine Giriş:

ENF 100.01 ##

ENF 100.02 ##

ENF 100.03 Dr. Burcu Yılmaz

ENF 100.04 Dr. Burcu Yılmaz

2) ENF 200 – Enformasyon sistemlerine giriş

ENF 200.01 Dr. Burcu Yılmaz

3) ENF 101 – Programlamaya Giriş

ENF 101.01 ##

4) ENF 202 – İleri Programlama

ENF 201.01 Dr. Burcu Yılmaz

 

AÇIKLAMALAR:

 

ENF 100: Bilgisayar Sistemlerine Giriş (Donanım Yazılım Giriş)

(Introduction to Computer Systems)

 

Dersin Düzeyi Lisans

Dersin Yılı 1/4

Dersin Verildiği Dönem Bahar/Güz/Yaz

Avrupa Kredisi 6

GTÜ Kredisi 3

Dersi Veren Öğretim Üyesi

 

Sınıf İçi Çalışma 3

Sınıf Dışı Çalışma 3

 

Öğrenim Çıktıları 

Bilgisayar Mühendisliği bölümü haricindeki bölüm öğrencilerine programlamaya giriş konularında becerilerin bu ders kapsamında öğrenciye kazandırılması hedeflenmektedir.

 

Önkoşul Yok

 

Dersin İçeriği 

İkili Sayı Sistemleri ve Taban Aritmetiği,Bilgisayar Sistemi ve Bileşenleri, Donanım, Yazılım, İşletim Sistemleri, Veritabanları, Bilgisayar Ağları ve İnternet, Algoritmalar 

 

Öğretim Yöntemi Sözel Sunum

Değerlendirme Yöntemi vize: %40 Final: %60

Dersin Verildiği Dil Türkçe

 

Ders Müfredatı

1. Hafta Bilgisayar Sistemi ve Bileşenleri

2. Hafta İkili Sayı Sistemleri ve Taban Aritmetiği

3. Hafta Boole Cebri ve Lojik Devreler

4. Hafta Bilgisayar Tarihçesi

5. Hafta Donanım

6. Hafta Donanım

7. Hafta Yazılım

8. Hafta İşletim Sistemleri

9. Hafta Veritabanları

10.Hafta Bilgisayar Ağları

11.Hafta İnternet Teknolojileri

12.Hafta virüsler, internet etiği

13.Hafta Algoritma Kavramı

14.Hafta Algoritmalar

 


 

ENF 200 – Enformasyon Sistemleri (kodlama yoktur, IT dersidir)

(Information Systems)

 

Ön şart ENF 100 dür.

 

Dersin Düzeyi Lisans

Dersin Yılı 2,3/4

Dersin Verildiği Dönem Bahar/Güz

Avrupa Kredisi 6

GTÜ Kredisi 3

Sınıf İçi Çalışma 3

Sınıf Dışı Çalışma 2

 

Öğrenim Çıktıları 

Bu derste ileri seviyede bilgisayar kültürü ve sistem yapıları hakkında bilgi kazandırılması hedeflenmektedir. Öğrencinn belirli bir temel düzeyde bilgi sahibi olması önşarttır.

 

Önkoşul ENF 100 ya da danışman onayı

 

Dersin İçeriği

Bilişim sistemlerinin gelişimi, Bilgisayar Ağları, Kurumsal Bilişim Sistemleri, Sunucu-İstemci yapısı, Servis Tabanlı Sistemler, Bulut Bilişim, Çok kullanıcılı sistemler, Web tabanlı sistem çözümleri, Karar Destek sistemleri, Elektronik Ticaret Sistemleri, Gömülü Sistemler, Mobil Sistemler, Tıbbi Bilişim Sistemleri. Dönem projesi.

 

Öğretim Yöntemi Sözel Sunum

Değerlendirme Yöntemi %30 Vize %30 Proje %40 Final

Dersin Verildiği Dil Türkçe

 

Ders Müfredatı

1. Hafta Giriş

2. Hafta Bilgisayar Ağları

3. Hafta Kurumsal Bilişim Sistemleri

4. Hafta Sunucu-İstemci yapısı

5. Hafta Servis Tabanlı Sistemler

6. Hafta Bulut Bilişim

7. Hafta Çok kullanıcılı sistemler

8. Hafta Web tabanlı sistem çözümleri

9. Hafta Karar Destek sistemleri

10. Hafta Elektronik Ticaret Sistemleri

11 Hafta Gömülü Sistemler

12. Hafta Mobil Sistemler

13. Hafta Tıbbi Bilişim Sistemleri

14. Hafta Dönem projesi sunumları

  


 

ENF 101 – Programlamaya Giriş (C dili)

Introduction to Programming

 

Dersin Düzeyi Lisans

Dersin Yılı 1,2,3/4

Dersin Verildiği Dönem Bahar/Güz

Avrupa Kredisi 6

GTÜ Kredisi 3

Sınıf İçi Çalışma 3

Sınıf Dışı Çalışma 2

 

Öğrenim Çıktıları

Bilgisayar Mühendisliği harici bölümlerdeki öğrencilerin programlama becerilerinin kazandırılmasıdır. Bu kapsamda örnek dil olarak seçilen C dilinin temel kullanımı becerisi kazandırılacaktır.

 

Önkoşul ENF 100 ya da danışman onayı

 

Dersin İçeriği 

C Dili Hakkında C Diline Giriş İlk C Programı Döngüler ve Şartlı İfadeler Veri Tipleri ve Karşılaştırmalar Fonksiyonlar ve Değişkenler C de Makro Kullanımı Metin İşleme Pointer Konusu Standart Giriş/Çıkış Dosyaya Yazma Structure ve Union yapıları Büyük Küçük Harf Kullanımları Komut Satiri Verilerinin Okunması.

 

Öğretim Yöntemi Sözel Sunum

Değerlendirme Yöntemi %40 Vize %60 Final

Dersin Verildiği Dil Türkçe

 

Ders Müfredatı

1. Hafta C Dili Hakkında C Diline Giriş

2. Hafta İlk C Programı

3. Hafta Operatörler

4. Hafta Veri Tipleri ve Karşılaştırmalar

5. Hafta Döngüler ve Şartlı İfadeler

6. Hafta Fonksiyonlar ve Değişkenler

7. Hafta Structure ve Union yapıları

8. Hafta Standart Giriş/Çıkış

9. Hafta Diziler

10.Hafta Pointer Konusu

11.Hafta Büyük Küçük Harf Kullanımları Komut Satiri

12.Hafta Vize Sınavı

13.Hafta C de Makro Kullanımı

14.Hafta Dosyaya Yazma

 


 

ENF 202 – İleri Programlama (C# ve nesneye yönelik)

 Advanced Programming

 

Dersin Düzeyi Lisans

Dersin Yılı 1,2,3/4

Dersin Verildiği Dönem Güz

Avrupa Kredisi 6

GTÜ Kredisi 3

Sınıf İçi Çalışma 3

Sınıf Dışı Çalışma 3

 

Öğrenim Çıktıları

 Programlamaya giriş dersinin devamı niteliğinde olan bu derste gelişmiş programlama teknikleri ve nesneye yönelik programlama kavramları ve programlama becerileri öğrenciye kazandırılacaktır.

 

Önkoşul ENF 101 ya da danışman onayı

 

Dersin İçeriği

 Temel Kavramlar Algoritmalar Pseudo kod kullanımı Pseudo koddan C’ ye dönüşüm Karmaşıklık fonksiyonları (Complexity) Karşılaştırma algoritmaları (Arama vs.) Pratik tasarım konuları Nesne tabanlı tasarım Problem tabanlı tasarım Şablon tabanlı algoritmalar C’de algoritma uygulama İteratif teknik Kuyruk tabanlı iterasyon Algoritmik ayrıştırma Programlama dillerinin gelişimi Nesneye yönelik programlama temelleri

 

Öğretim Yöntemi Sözel Sunum

Değerlendirme Yöntemi %40 Vize %60 Final

Dersin Verildiği Dil Türkçe

 

Ders Müfredatı 

1. Hafta Nesneye Dayalı Programlama

2. Hafta Veri tipleri, İsimlendirmeler ve Rezerve sözcükler

3. Hafta İşleçler ve İşleç Yükleme

4. Hafta Kontrol Yapıları

5. Hafta Döngü Yapıları

6. Hafta Fonksiyonlar

7. Hafta Vize Sınavı

8. Hafta Diziler ve İşaretçiler

9. Hafta Nesneler ve Sınıflar I

10.Hafta Nesneler ve Sınıflar II

11.Hafta Nesneler ve Sınıflar III

12.Hafta Miras Alma

13.Hafta C++ Nesne Modeli

14.Hafta Örnek Uygulamalar

 

Bilgi için: enformatik@gtu.edu.tr