Genel Bilgiler

  

  

1992 yılında kurulan Gebze Teknik Üniversitesi'nin 5 fakültesinden biri olan Temel Bilimler Fakültesi; Fizik, Kimya, Matematik ve Moleküler Biyoloji - Genetik bölümlerinden oluşmaktadır. Bu bölümlerde temel bilimler üzerine eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Ülkemizin ihtiyacı olan araştırıcıları yetiştirmek ve dünya ile entegrasyonu sağlamayı hedefleyen araştırmalar yapılması amacı edinmektedir.

Temel Bilimler Fakültesi'nde 1994 yılından bu yana Fizik, Kimya, Matematik ve Moleküler Biyoloji - Genetik bölümlerinde sürdürülmekte olan yüksek lisans ve doktora programlarının yanı sıra, 2001 yılından itibaren Fizik ve Matematik bölümlerinde, 2010 yılından itibaren de Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde dört yıllık lisans programı da yürütülmeye başlanmıştır. 2017-2018 Eğitim öğretim yılı itibariyle Kimya Bölümüne de lisans öğrencisi alınmaya başlayacaktır.

Lisans veren Bölümler

Devam eden öğrenci

Mezun

 

Fizik

83

183

Kimya

 

 

Matematik Bölümüne

211

264

Moleküler Biyoloji ve Genetik

246

63

Eğitim öğretim programlarımız %100 İngilizce’dir.


Temel Bilimler Fakültesi


FİZİK


KİMYA


MATEMATİK

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK


Toplam

Profesör

9

15

4

6

34

Doçent

4

3

4

5

16

Yardımcı Doçent

4

2

8

7

21

Araştırma Görevlisi

12

22

10

19

63

Öğretim Görevlisi

1

1

2

1

5

Uzman

3

5

0

4

12

 Toplam

33

48

28

42

151

Fakültemizde sözleşmeli 1 Profesör, 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere 6 adet yabancı uyruklu öğretim elemanı da ders vermekte ve araştırmalara katılmaktadır. Yukarıdaki listeye ek olarak Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü kadrosunda olup Fakültemizde görevlendirilen Fizik Bölümünde 4, Matematik Bölümünde 3, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde 2, Kimya Bölümünde 1 olmak üzere toplam 10 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca Kimya Bölümünde Rektörlükten 1 uzman bulunmaktadır.

Temel Bilimler Fakültesi’nde kadrolu 13 adet idari personel bulunmaktadır. Diğer görevlendirmelerle birlikte 1 Fakülte Sekreteri, 2 Şef, 1 Mühendis, 1 Fizikçi, 5 Bilgisayar İşletmeni, 2 Memur, 2 Teknisyen ve 1 Laborant olmak üzere toplam 15 personel görev yapmaktadır.

Temel Bilimler Fakültesi bünyesinde 2 Anfi, 37 Sınıf, 2 Bilgisayar Laboratuvarı ve 39 Araştırma Laboratuvarı bulunmaktadır. Araştırma Laboratuvarları ileri düzeyde araştırmalar yapmaya uygun donanımlara sahiptir. Bu laboratuarlarda yapılan araştırma çalışmalarından elde edilen çalışmalardan elde edilen sonuçlar SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmaktadır. 2015 yılında bu kapsamda yayınlanmış makale sayısı 148’dir.

Geçen 23 yıl içinde Temel Bilimler Fakültesi Türkiye'de bilim ve teknolojinin gelişmesine, ülkenin kalkınmasına, çağdaş düzeyde temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmasına önemli katkılar yapmanın gayreti içinde olmuştur. Bu gayretini uluslararası saygın dergilerde yaptığı yayınlarla belgelemiş ve enstitümüzün en üretken fakültesi konumuna gelmiştir. Bu çabalarımız Gebze Teknik Üniversitesi'nin öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasında birçok üniversiteyi geride bırakarak devlet üniversiteleri arasında üst sıralara yerleşmesini sağlamıştır.