Rektörlüğe Bağlı Bölümler

Yabancı Diller Bölümü

Gebze Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde verilen lisans ve lisansüstü İngilizce hazırlık eğitiminin öncelikli amacı üniversitemize yeni gelen ve İngilizce bilgisi yeterli düzeyde olmayan öğrencilere temel dil becerilerini yoğun ve kaliteli bir öğretim programı ile kazandırarak lisans eğitimlerini daha kolay sürdürebilmelerini sağlamaktır.  Buna ek olarak aynı zamanda öğrencilerimizin üniversite eğitimleri sonunda iş yaşamlarında gerekli olan dil gereksinimlerini karşılama amacı taşımaktayız.

             Devamı

Türkçe Hazırlık Bölümü

Bölümümüzde lisans ögrencilerine gerek öğrenimleri gerekse iş hayatları sosyal çevrelerinde Türkçeyi doğru ve güzel konuşabilme yeteneğini kazandırmaya yönelik zorunlu Türkçe dersi verilmektedir. Ayrıca 2008 yılında Sağlık Kültür Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Türkçe Topluluğunun akademik danışmanlığı bölümümüz okutmanları tarafından yürütülmektedir.

             Devamı 

Enformatik Bölümü

Enformatik, her yönüyle insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan bilginin, nasıl üretildiği, iletildiği ve kullanıldığını inceleyen bir bilim dalıdır. Resimler, görüntüler, metinler ve istatistikler gibi çeşitli formattaki bilginin tabiatını ve fikir ile ilişkisini inceler. Bunun için bilginin elde edilmesi sınıflandırılması, depolanması ve gerektiğinde kullanılmak üzere çağrılması ve ilgili birimlere yönlendirilmesi esastır. Enformatik, bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi, organize edilmesi, sınıflanması, dağıtılması ve kullanımı için gerekli sistemler ve teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalıdır.

             Devamı 

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 29 Haziran 2004 tarihli kararı ile Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü kurulmuştur.

             Devamı