Enstitüler

Gebze Teknik Üniversitesinde  10 adet enstitü bulunmaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü, gelecek yıllar için hedeflerini, sürekli ilerleme ve gelişmeyi amaçlayarak nitelik ve nicelik olarak ileri seviyelere ulaşmak; çağdaş bilimin öncü kuruluşlarından biri olmak; Türkiye’nin kalkınmasına ve dünya bilimine katkı yapmak, eğitim programlarının sürekli olarak değerlendirilmesini, araştırmacı olmayı hayat felsefesi olarak benimsemiş seçkin bilim insanları ve araştırmacılar yetiştiren bir kurum olmak olarak belirlemiştir.

             Devamı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Anabilim Dalları, araştırma, öğrenme ve öğretme odaklı dinamik akademik kadrosu ile disiplinlerarası işbirliğini sağlayabilen bilim insanları olarak yetiştirmeyi  amaçlamaktadır. 

             Devamı 

Bilişim Teknolojileri Enstitüsü

Bilişim Enstitüsü insan gelişiminin tüm boyutlarında bilgi teknolojileri uygulamalarına yönelik lisansüstü düzeyde eğitim ve araştırma yapan bir GTÜ birimidir. Bilişim Enstitüsü'nün görevi, bilgi teknolojilerinin tüm uygulama alanlarında araştırma ve eğitimi teşvik edecek disiplinlerarası bir platform oluşturmaktır.programla ilgili tüm güncel bilgi, belge ve duyurulara sitemizden ulaşabilir ve bizimle iletişim kurabilirsinizprogramla ilgili tüm güncel bilgi, belge ve duyurulara sitemizden ulaşabilir ve bizimle iletişim kurabilirsiniz.

             Devamı 

Nanoteknoloji Enstitüsü

2014 yılında 6562 sayılı kanun ile Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde ‘NANOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ’ kurulmuştur. Bu sayede hem nanoteknoloji araştırmaları, hem nanoteknoloji eğitimi ve hem de ülke sanayimizin ihtiyacı olacak nanoteknoloji alanında yetişmiş nitelikli insan gücünün yetiştirmesi için çalışmaların yapılacağı bir çatı kuruluş ortaya çıkmıştır.

             Devamı