Öğretim Üyeleri

Mahmut Rahim BAYRAMOĞLU<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Mahmut Rahim BAYRAMOĞLU
(Bölüm Başkanı)
E-posta: mbayramoglu@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 223
Telefon: (262) 605 21 00
. Proses modelleme, proses analizi ve optimizasyonu . Yenilenebilir enerji kaynakları . Doğrudan alkol yakıt hücresi . Sonokimya uygulamaları . Mikrodalga kimyası uygulamaları . Atıksu arıtma
H. Yıldırım ERBİL
Prof. Dr. H. Yıldırım ERBİL
E-posta: yerbil@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 209
Telefon: (262) 605 21 14
Polimerlerin Yüzeyler, Temas Açısı, Superhidrofobik Yüzey, Sıvı Bilya, Damla Buharlaşması, Hücre-Polimer Etkileşmesi, Emulsiyon Kopolimerizasyonu, Buz Tutmayan Yüzey, Grafen İplik, Aerojel
Murat ÖZDEMİR
Prof. Dr. Murat ÖZDEMİR
E-posta: ozdemirm@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 208
Telefon: (262) 605 21 09
Gıda işleme ve muhafaza, gıda ambalajlama, aktif ambalajlama, antimikrobiyal filmler, yenilebilir film ve kaplamalar, polimer teknolojisi, kompozit malzemeler, ozonlama, enkapsülasyon, kurutma
Mehmet MELİKOĞLU
Doç. Dr. Mehmet MELİKOĞLU
E-posta: mmelikoglu@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 201
Telefon: (262) 605 21 21
Biyoproses mühendisliği, Türkiye'nin enerji sisteminin analizi, biyoyakıtlar, uluslararası enerji politikası
Rezan DEMİR-ÇAKAN
Yrd. Doç. Dr. Rezan DEMİR-ÇAKAN
E-posta: demir-cakan@gtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 203
Telefon: (262) 605 17 65
Electrode materials for lithium-ion batteries,
Li-S batteries,
Sodium-ion batteries
Hydrothermal carbonization,
Hydrogen storage,
Adsorption of heavy metals and organics

Öğretim Yardımcıları

Öznur Kayhan
Dr. Öznur Kayhan
E-posta: okayhan@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 101
Telefon: (262) 605 21 16
Yüksek İrtifalı Haberleşme Balonları, Matematiksel Modelleme, Nümerik Metotlar, Taşınım Olayları, Dondurarak Kurutma
Başak TEMUR ERGAN
Dr. Başak TEMUR ERGAN
E-posta: btemur@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 103
Telefon: (262) 605 21 13
Proses ve reaktör tasarımı,Mikrodalga reaktörler,Kimyasal kinetik,Mikrodalga destekli Proseslerin Modellenmesi ve Analizi,Polimer ve biyopolimer prosesleri,Yenilenebilir enerji.
Özlem AKTÜRK GÜMÜŞAY
Arş. Gör. Özlem AKTÜRK GÜMÜŞAY
E-posta: o.akturk@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 103
Telefon: (262) 605 21 13
Fenolik bileşikler, Antioksidan bileşikler, Kurutma
Ebubekir Sıddık AYDIN
Arş. Gör. Ebubekir Sıddık AYDIN
E-posta: e.aydin@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 101
Telefon: (262) 605 21 16
Dondurarak Kurutma,
Matematiksel Modelleme,
Taşınım Olayları,
Sayısal Yöntemler,
Katı Yakıtların Gazlaştırılması
Figen AYNALI
Arş. Gör. Figen AYNALI
E-posta: faynali@gtu.edu.tr
Ofis: , 2134
Telefon: (262) 0
polimer sentezi ve karakterizasyonu
fonksiyonel polimerler
Eda Hazal BARAN
Arş. Gör. Eda Hazal BARAN
E-posta: edabaran@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 106
Telefon: (262) 605 21 17
Polimer, Tabakalı Kaplama, Ters Osmoz, Nanofiltrasyon, İnce Film Kompozit Membranlar, Desalinasyon
Sibel BÖLEK
Arş. Gör. Sibel BÖLEK
E-posta: sbolek@gtu.edu.tr
Ofis: KM Blok, 106
Telefon: (262) 6052117
Kahve teknolojisi,
Temel İşlemler,
Kurutma Teknikleri,
Kavurma Teknikleri,
Meyve ve Sebze Teknolojisi
Elif BÜYÜKSARI
Arş. Gör. Elif BÜYÜKSARI
E-posta: enisancioglu@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 102
Telefon: (262) 605 21 15
Mebran Seperasyonu, Fenolik Bileşikler, Reoloji
Meltem KASAPOĞLU ÇALIK
Arş. Gör. Meltem KASAPOĞLU ÇALIK
E-posta: meltem.kasapoglu@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 102
Telefon: (262) 605 21 15
Hidrojel sentezi ve karakterizasyonu
Kontrollü salım sistemleri
Nanokompozit polimerler
Polimer karakterizasyonu
Emine Sena KAZAN
Arş. Gör. Emine Sena KAZAN
E-posta: eskazan@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 120
Telefon: (262) 605 2140
Elektrokimya, Heterojen Katalizörler, Yakıt Pilleri
İbrahim KORKUT
Arş. Gör. İbrahim KORKUT
E-posta: ikorkut@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 120
Telefon: (262) 605 21 40
Sonokimya
Ultrases destekli biyodizel üretim süreçleri
Ultrases destekli polimer sentezi
Heterojen katalizörler
Melik ÖKSÜZ
Arş. Gör. Melik ÖKSÜZ
E-posta: moksuz@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 121
Telefon: (262) 605 21 41
Damla Buharlaşması, Temas Açısı
Tuğba ÖZTÜRK
Arş. Gör. Tuğba ÖZTÜRK
E-posta: t.ozturk@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 105
Telefon: (262) 605 21 14
Fatih TARLAK
Arş. Gör. Fatih TARLAK
E-posta: ftarlak@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 113
Telefon: (262) 605 21 33
Optimizasyon,
Modelleme,
Kurutma
Meral Yıldırım Yalçın
Arş. Gör. Meral Yıldırım Yalçın
E-posta: meral.yildirim@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 105
Telefon: (262) 605 21 14
Temel işlemler, Dondurarak kurutma, Mikroorganizmalardan fonksiyonel yağ eldesi
Tansel KEMERLİ KALBARAN
Uzman Tansel KEMERLİ KALBARAN
E-posta: tkemerli@gtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 105
Telefon: (262) 605 21 14
Mikroenkapsülasyon, dondurarak kurutma, ısı-kütle eş zamanlı modelleme, temel işlemler