Öğretim Üyeleri

Mahmut Rahim BAYRAMOĞLU<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Mahmut Rahim BAYRAMOĞLU
(Bölüm Başkanı)
E-posta: mbayramoglugtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 223
Telefon: (262) 605 21 00
. Proses modelleme, proses analizi ve optimizasyonu . Yenilenebilir enerji kaynakları . Doğrudan alkol yakıt hücresi . Sonokimya uygulamaları . Mikrodalga kimyası uygulamaları . Atıksu arıtma
H. Yıldırım ERBİL
Prof. Dr. H. Yıldırım ERBİL
E-posta: yerbilgtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 209
Telefon: (262) 605 21 14
Polimerlerin Yüzeyler, Temas Açısı, Superhidrofobik Yüzey, Sıvı Bilya, Damla Buharlaşması, Hücre-Polimer Etkileşmesi, Emulsiyon Kopolimerizasyonu, Buz Tutmayan Yüzey, Grafen İplik, Aerojel
Murat ÖZDEMİR
Prof. Dr. Murat ÖZDEMİR
E-posta: ozdemirmgtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 208
Telefon: (262) 605 21 09
Gıda işleme ve muhafaza, gıda ambalajlama, aktif ambalajlama, antimikrobiyal filmler, yenilebilir film ve kaplamalar, polimer teknolojisi, kompozit malzemeler, ozonlama, enkapsülasyon, kurutma
Ümit İŞÇİ
Doç. Dr. Ümit İŞÇİ
E-posta:
Ofis: ,
Telefon: (262)
Mehmet MELİKOĞLU
Doç. Dr. Mehmet MELİKOĞLU
E-posta: mmelikoglugtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 201
Telefon: (262) 605 21 21
Biyoproses mühendisliği, Türkiye'nin enerji sisteminin analizi, biyoyakıtlar, uluslararası enerji politikası
Rezan DEMİR-ÇAKAN
Yrd. Doç. Dr. Rezan DEMİR-ÇAKAN
E-posta: demir-cakangtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 203
Telefon: (262) 605 17 65
Electrode materials for lithium-ion batteries,
Li-S batteries,
Sodium-ion batteries
Hydrothermal carbonization,
Hydrogen storage,
Adsorption of heavy metals and organics
Çiğdem TAŞDELEN YÜCEDAĞ
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem TAŞDELEN YÜCEDAĞ
E-posta: cigdemgtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 202
Telefon: (262) 605 21 20
Polimer kimya ve teknolojisi, ileri düzey polimer sentez ve karakterizasyonu teknikleri, nanolifler, biyomedikal polimerler

Öğretim Yardımcıları

Öznur Kayhan
Dr. Öznur Kayhan
E-posta: okayhangtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 101
Telefon: (262) 605 21 16
Yüksek İrtifalı Haberleşme Balonları, Matematiksel Modelleme, Nümerik Metotlar, Taşınım Olayları, Dondurarak Kurutma
Başak TEMUR ERGAN
Dr. Başak TEMUR ERGAN
E-posta: btemurgtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 103
Telefon: (262) 605 21 13
Proses ve reaktör tasarımı,Mikrodalga reaktörler,Kimyasal kinetik,Mikrodalga destekli Proseslerin Modellenmesi ve Analizi,Polimer ve biyopolimer prosesleri,Yenilenebilir enerji.
Özlem AKTÜRK GÜMÜŞAY
Arş. Gör. Özlem AKTÜRK GÜMÜŞAY
E-posta: o.akturkgtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 103
Telefon: (262) 605 21 13
Fenolik bileşikler, Antioksidan bileşikler, Kurutma
Ebubekir Sıddık AYDIN
Arş. Gör. Ebubekir Sıddık AYDIN
E-posta: e.aydingtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 101
Telefon: (262) 605 21 16
Dondurarak Kurutma,
Matematiksel Modelleme,
Taşınım Olayları,
Sayısal Yöntemler,
Katı Yakıtların Gazlaştırılması
Figen AYNALI
Arş. Gör. Figen AYNALI
E-posta: faynaligtu.edu.tr
Ofis: , 2134
Telefon: (262) 0
polimer sentezi ve karakterizasyonu
fonksiyonel polimerler
Eda Hazal BARAN
Arş. Gör. Eda Hazal BARAN
E-posta: edabarangtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 106
Telefon: (262) 605 21 17
Polimer, Tabakalı Kaplama, Ters Osmoz, Nanofiltrasyon, İnce Film Kompozit Membranlar, Desalinasyon
Sibel BÖLEK
Arş. Gör. Sibel BÖLEK
E-posta: sbolekgtu.edu.tr
Ofis: KM Blok, 106
Telefon: (262) 6052117
Kahve teknolojisi,
Optimizasyon,
Temel İşlemler,
Kurutma Teknikleri,
Kavurma Teknikleri,
Meyve ve Sebze Teknolojisi
Elif BÜYÜKSARI
Arş. Gör. Elif BÜYÜKSARI
E-posta: enisancioglugtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 102
Telefon: (262) 605 21 15
Mebran Seperasyonu, Fenolik Bileşikler, Reoloji
Meltem KASAPOĞLU ÇALIK
Arş. Gör. Meltem KASAPOĞLU ÇALIK
E-posta: meltem.kasapoglugtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 102
Telefon: (262) 605 21 15
Hidrojel sentezi ve karakterizasyonu
Kontrollü salım sistemleri
Nanokompozit polimerler
Polimer karakterizasyonu
Emine Sena KAZAN
Arş. Gör. Emine Sena KAZAN
E-posta: eskazangtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 120
Telefon: (262) 605 2140
Elektrokimya, Heterojen Katalizörler, Yakıt Pilleri
İbrahim Korkut
Arş. Gör. İbrahim Korkut
E-posta: ikorkutgtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 120
Telefon: (262) 605 21 40
Sonokimya
Ultrases destekli biyodizel üretim süreçleri
Ultrases destekli polimer sentezi
Heterojen katalizörler
Melik ÖKSÜZ
Arş. Gör. Melik ÖKSÜZ
E-posta: moksuzgtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 121
Telefon: (262) 605 21 41
Damla Buharlaşması, Temas Açısı
Tuğba ÖZTÜRK
Arş. Gör. Tuğba ÖZTÜRK
E-posta: t.ozturkgtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 105
Telefon: (262) 605 21 14
Fatih TARLAK
Arş. Gör. Fatih TARLAK
E-posta: ftarlakgtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 113
Telefon: (262) 605 21 33
Tahminsel mikrobiyoloji, Modelleme, Raf ömrü, Kurutma
Meral Yıldırım Yalçın
Arş. Gör. Meral Yıldırım Yalçın
E-posta: meral.yildirimgtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 105
Telefon: (262) 605 21 14
Temel işlemler, Dondurarak kurutma, Mikroorganizmalardan fonksiyonel yağ eldesi
Tansel KEMERLİ KALBARAN
Uzman Tansel KEMERLİ KALBARAN
E-posta: tkemerligtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 105
Telefon: (262) 605 21 14
Mikroenkapsülasyon, dondurarak kurutma, ısı-kütle eş zamanlı modelleme, temel işlemler