Öğretim Üyeleri

Mahmut Rahim BAYRAMOĞLU<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Mahmut Rahim BAYRAMOĞLU
(Bölüm Başkanı)
E-posta: mbayramoglugtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 223
Telefon: (262) 605 21 00
. Proses modelleme, proses analizi ve optimizasyonu . Yenilenebilir enerji kaynakları . Doğrudan alkol yakıt hücresi . Sonokimya uygulamaları . Mikrodalga kimyası uygulamaları . Atıksu arıtma
H. Yıldırım ERBİL
Prof. Dr. H. Yıldırım ERBİL
E-posta: yerbilgtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 209
Telefon: (262) 605 21 14
Polimerlerin Yüzeyler, Temas Açısı, Superhidrofobik Yüzey, Sıvı Bilya, Damla Buharlaşması, Hücre-Polimer Etkileşmesi, Emulsiyon Kopolimerizasyonu, Buz Tutmayan Yüzey, Grafen İplik, Aerojel
Murat ÖZDEMİR
Prof. Dr. Murat ÖZDEMİR
E-posta: ozdemirmgtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 208
Telefon: (262) 605 21 09
Polimer teknolojileri, kompozitler ve nano malzemeler, ekstrüzyon teknolojisi, istatistiksel proses optimizasyonu, gıda işleme ve muhafaza mühendisliği, gıda ambalajlama, matematiksel modelleme
Rezan DEMİR-ÇAKAN
Doç. Dr. Rezan DEMİR-ÇAKAN
E-posta: demir-cakangtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 203
Telefon: (262) 605 17 65
Electrode materials for lithium-ion batteries,
Li-S batteries,
Sodium-ion batteries
Hydrothermal carbonization,
Hydrogen storage,
Adsorption of heavy metals and organics
Mehmet MELİKOĞLU
Doç. Dr. Mehmet MELİKOĞLU
E-posta: mmelikoglugtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 201
Telefon: (262) 605 21 21
Biyoproses mühendisliği, Türkiye'nin enerji sisteminin analizi, biyoyakıtlar, uluslararası enerji politikası
Muhammed Enes ORUÇ
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Enes ORUÇ
E-posta: enesorucgtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 205
Telefon: (262) 605 21 10
MEMS & NEMS
Mikroakışkan Sistemler
Sensörler
Yüzey Modifikasyonları
Çiğdem TAŞDELEN YÜCEDAĞ
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem TAŞDELEN YÜCEDAĞ
E-posta: cigdemgtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 202
Telefon: (262) 605 21 20
Polimer kimya ve teknolojisi, ileri düzey polimer sentez ve karakterizasyonu teknikleri, nanolifler, biyomedikal polimerler, elektrolit membranlar

Öğretim Görevlileri

Başak TEMUR ERGAN
Dr. Başak TEMUR ERGAN
E-posta: btemurgtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 103
Telefon: (262) 605 21 13
Proses ve reaktör tasarımı,Mikrodalga reaktörler,Kimyasal kinetik,Mikrodalga destekli Proseslerin Modellenmesi ve Analizi,Polimer ve biyopolimer prosesleri,Yenilenebilir enerji.
Tansel KEMERLİ KALBARAN
Öğretim Görevlisi Tansel KEMERLİ KALBARAN
E-posta: tkemerligtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 105
Telefon: (262) 605 21 14
Mikroenkapsülasyon, dondurarak kurutma, ısı-kütle eş zamanlı modelleme, temel işlemler

Öğretim Yardımcıları

Öznur Kayhan
Dr. Öznur Kayhan
E-posta: okayhangtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 101
Telefon: (262) 605 21 16
Yüksek İrtifalı Haberleşme Balonları, Matematiksel Modelleme, Nümerik Metotlar, Taşınım Olayları, Dondurarak Kurutma
Özlem AKTÜRK GÜMÜŞAY
Arş. Gör. Özlem AKTÜRK GÜMÜŞAY
E-posta: o.akturkgtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 103
Telefon: (262) 605 21 13
Fenolik bileşikler, Antioksidan bileşikler, Kurutma, Ekstrüzyon, Kızartma
Ebubekir Sıddık AYDIN
Arş. Gör. Ebubekir Sıddık AYDIN
E-posta: e.aydingtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 101
Telefon: (262) 605 21 16
Dondurarak Kurutma,
Matematiksel Modelleme,
Taşınım Olayları,
Sayısal Yöntemler,
Katı Yakıtların Gazlaştırılması
Figen AYNALI
Arş. Gör. Figen AYNALI
E-posta: faynaligtu.edu.tr
Ofis: , 2134
Telefon: (262) 0
polimer sentezi ve karakterizasyonu
fonksiyonel polimerler
Eda Hazal BARAN
Arş. Gör. Eda Hazal BARAN
E-posta: edabarangtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 106
Telefon: (262) 605 21 17
Polimer, Tabakalı Kaplama, Ters Osmoz, Nanofiltrasyon, İnce Film Kompozit Membranlar, Desalinasyon
Elif BÜYÜKSARI
Arş. Gör. Elif BÜYÜKSARI
E-posta: enisancioglugtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 102
Telefon: (262) 605 21 15
Mebran Seperasyonu, Fenolik Bileşikler, Reoloji
Betül  GÜRÜNLÜ
Arş. Gör. Betül GÜRÜNLÜ
E-posta: bgurunlugtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 104
Telefon: (262) 605 21 12
Proses kontrol, proses benzetim, nanoteknoloji, grafen sentezi, Fischer-Tropsch sentezi, bor teknolojileri
Emine Sena KAZAN
Arş. Gör. Emine Sena KAZAN
E-posta: eskazangtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 120
Telefon: (262) 605 2140
Elektrokimya, Heterojen Katalizörler, Yakıt Pilleri
Tutku MUTLU
Arş. Gör. Tutku MUTLU
E-posta: tutkumutlugtu.edu.tr
Ofis: , 113
Telefon: (262) 605 2133
Melik ÖKSÜZ
Arş. Gör. Melik ÖKSÜZ
E-posta: moksuzgtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 121
Telefon: (262) 605 21 41
Damla Buharlaşması, Temas Açısı
Tuğba ÖZTÜRK
Arş. Gör. Tuğba ÖZTÜRK
E-posta: t.ozturkgtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 105
Telefon: (262) 605 21 14
Selin SARIYER
Arş. Gör. Selin SARIYER
E-posta: selinsariyergtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 213
Telefon: (262) 605 21 32
Kaan YEŞİLOVA
Arş. Gör. Kaan YEŞİLOVA
E-posta: kyesilovagtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 106
Telefon: (262) 605 21 17
Emülsiyon Polimerizasyonu,
Boya Bileşenleri ve Bağlayıcılar
Meral Yıldırım Yalçın
Arş. Gör. Meral Yıldırım Yalçın
E-posta: meral.yildirimgtu.edu.tr
Ofis: B2 Blok, 105
Telefon: (262) 605 21 14
Temel işlemler, Dondurarak kurutma, Mikroorganizmalardan fonksiyonel yağ eldesi